Robert Šlachta – Přísaha

Stejně jako byla nutná změna na naší Radnici, podporuji i nutnost změny ve vedení našeho státu. Pan Babiš s hnutím ANO zklamal, političtí brontosauři u mě nemají nárok a z dosavadních stran bylo težko vybírat.

Ale objevil se Robet Šlachta, kterému jsem v ÚOOZ velmi fandil a je to pro mě konečně zase živá voda pro to doufat, že změna je možná, pokud se Robert Šlachta dostane do parlamentu. Dnes je R.Š. totiž pouze obyčejný občan a z jeho rozhovorů je vidět, jak je i tento profesionál jako člověk-občan bezmocný.

Chci dát Robertu Šlachtovi příležitost, že s lidmi, se kterými založil občanské hnutí Přísaha, ukáže, co umí. Věřím mu. V jeho blízkosti jsou totiž lidé, kteří i dle mého názoru neslevili ze svých hodnot a raději volili odchod (prozatímní), než aby sloužili a podřizovali se těm, kdo dnes řídí naši zem.

Nejsem žádný politik, ale jako občan cítím potřebu na těchto stránkách nasdílet informace o existenci tohoto hnutí (www.prisaha.cz), které hodlá kandidovat v letošních parlamentních volbách.

Pokud Vás toto hnutí také oslovilo, existuje na oficiálních stránkách mnoho dalších informací, včetně toho, jak se případně i osobně projevit/zapojit v rámci svých možností (podpis na petici, finanční příspěvek i jiné formy zapojení). Nejbližší petiční místo je v Ostravě-Vítkovicích (petiční místo)

Bohužel koronavirová situace znemožnila možnost osobního setkání, ale Robert Šlachta slibuje, že se objeví i v Ostravě, jakmile to situace dovolí.

Změna musela přijít, už bylo načase

Dne 2.11.2020, došlo ke změně ve vedení na radnici Mariánské Hory a Hulváky.

Konečně.

Liana Janáčková i Patrik Hujdus jako by si už zvykli na to, že radnice patří jen jim a dlouhá léta jim to skutečně vycházelo. Dokonce se jim podařilo v docela nezáviděníhodné situaci po volbách v roce 2018 sestavit koalici ze solitérů menších stran, uměli v tom skutečně chodit. A asi by jim vyšlo to takto doklepat i do dalších voleb a navenek si naoko libovat, jak je to super v tomto složení, nebýt toho, že do hry museli připustit nového hráče. Pan Čmiel se tehdy nechal přesvědčit ke vstupu do koalice s Nezávislými, což mu nelze s odtupem nijak vytýkat – uvěřil líbivým slovům pana Hujduse, který ač se nikdy nedistancoval od skutků L. Janáčkové a šel v jejích šlépějích, navenek působil dojmem změn, na což dokonce slyšel i primátor města Ostravy, pan Ing. Tomáš Macura.

Ano, v překrucování faktů byli dobří. Vše jakoby v zájmu obvodu, ale opozice (a doufám i bystrý občan) měla naprosto odlišný názor.

Když se 2.11. na mimořádném zasedání zastupitelů MOb MHaH otřásala židle pod Lianou Janáčkovou a argumentovalo se např. i systematickými (myšleno úmyslnými) chybami v evidenci jízd služebním vozidlem (soukromé jízdy deklarované jako služební), Lianě Janáčkové stačilo k argumentaci pouze to, že sdělila, že přeci vše již uvedla na pravou míru a soukromé jízdy doplatila. To se však stalo až tehdy, kdy se touto věcí začala zajímat opozice.

Takže se dnes nemůže nikdo z bývalého vedení divit, že alespoň jednomu člověku z jejich bývalé koalice – Ing. Filipu Čmielovi, PhD. – už se dané praktiky přestaly líbit a opustil teplo zaběhnuté koalice a vrhl se do neprobádaných vod změny. Tento pokus o změnu ve vedení radnice nebyl v naší historii první a přesto, že všechny takovéto dřívější pokusy Liana Janáčková odrazila, pan Ing. Čmiel včerejší obrovský tlak ustál a svůj postoj nezměnil! Předpokládám, že pan Ing. Čmiel se bude ještě dlouhou dobu potýkat s narážkami členů bývalé koalice, ale věřím, že pro případnou konfronaci má dost argumentů, kterými bude schopen přesvědčit, že předchozí koalici už nemohl dále podporovat.

Máme tedy novou koalici, za LEČO, Lepší a Čistou Ostravu, Tomáše Suchardu, Petra Luzara a Ing. Daniela Vacu, kteří společně a shodně deklarují, že mají zájem udělat změny k lepšímu – viz jejich prohlášení v předchozím článku.

A mi tedy nezbývá, než jim popřát jen ty nejlepší výsledky, protože za dva roky zúčtujeme a pokud mají nastolené změny pokračovat, je třeba přesvědčit voliče 🙂

Starosta Hujdus byl odvolán z funkce starosty – změna ve vedení radnice po 30 letech

Ostrava, 2.11.2020

V městské části Mariánské Hory a Hulváky v pondělí 2. listopadu proběhla mimořádná schůze zastupitelstva. Svolána byla na základě výzvy sedmi opozičních zastupitelů s cílem zrušit uměle vytvořenou funkci bez pracovní náplně a hmatatelných výsledků, s nadstandardním platem dvaadvaceti násobku odměny zastupitele, pro bývalou starostku Janáčkovou.

V průběhu vyjednávání o zrušení funkce pro bývalou starostku se ukázalo, že starosta Hujdus ztratil důvěru dalšího zastupitele, místostarosty za hnutí Trikolora Filipa Čmiela. Zastupitelstvem byl tedy doplněn program jednání a starosta Patrik Hujdus (NEZÁVISLÍ), byl odvolán, stejně jako jeho dlouholetá kolegyně Liana Janáčková. Odvolání byli také místostarostové – Jana Pagáčová (KDU-ČSL), Yveta Sekeráková (KSČM) a Vladimír Řezáč (Ostravak).

Zastupitelstvo Mariánských Hor a Hulvák si zvolilo nové vedení radnice. Starostou se stal Jiří Vávra (ANO 2011), 1. místostarostou byl zvolen Daniel Vaca, (Lepší a čistá Ostrava). Dalšími místostarosty se stali Petr Luzar, (Lepší a čistá Ostrava), Kamil Taube (ODS) a Filip Čmiel (Trikolora). Všichni místostarostové budou vykonávat svou funkci jako neuvolnění ze svých stávajících pracovních úvazků.

„Věřím, že nová koalice bude pro Mariánské Hory a Hulváky prospěšnější, přinese transparentnost veřejných zakázek a ukončí protekcionismus. Lidé si to zaslouží“, řekl starosta Jiří Vávra.

„Zrušením zbytečné polické trafiky a postů uvolněných místostarostů dojde k roční úspoře 1,3 milionů korun. Ušetřené prostředky půjdou do rozvoje našeho obvodu“, dodal 1. místostarosta Daniel Vaca.

„Mariánské Hory a Hulváky po třiceti letech potřebují skutečnou změnu, a ne změnu jen na oko“, vysvětluje 4. místostarosta Filip Čmiel.

Nově složená koalice má v patnáctičlenném zastupitelstvu Mariánských Hor a Hulvák osm křesel, tři pro hnutí LEČO Lepší a čistá Ostrava, tři pro hnutí ANO 2011 a po jednom křesle ODS a Trikolora. Čtyři zastupitelé z hnutí NEZÁVISLÍ a solitérní zástupci KDU-ČSL, KSČM, a hnutí Ostravak jsou nově v opozici.

Na Hulvákách se dějí věci – tohle si líbit nenecháme

Hned dvojí případ rozsáhlého pálení odpadů v husté zástavbě bylo možné nedávno pozorovat na ulici Oborného na Hulváckém kopci (v druhém případě šlo dokonce o pálení a spálení navezeného odpadu – především starého nábytku – odjinud na 5-ti korbách vozu Avia). Zbavit svých odpadů tímto způsobem se rozhodl místní podnikatel, který má rodinné kořeny přímo v dané lokalitě, a člověku tak o to víc zůstává rozum stát nad smyslem tohoto počínání.

Oba případy, které se odehrály s několikatýdenním odstupem, neunikly pozornosti okolních obyvatel, kterým se dané jednání zdálo nepřípustné a nebezpečné a pokaždé tak byli přivoláni na místo jak policisté, tak hasiči. Je smutné až zarážející, že ani v jednom případě se nepodařilo dosáhnout ukončení pálení.

Navíc je smutné – a je to hlavní důvod, proč celou záležitost tímto způsobem medializuji – oba případy těsně následovalo poškozování cizího majetku. V jednom případě se jednalo o poškození dvou osobních automobilů kyselinou, v druhém případě to skončilo vybitými okny rodinného domu. Ačkoliv v ani jednom případě zatím není viník znám a není potvrzena možná příčinná souvislost se zmíněným pálením odpadů, tak tato možná vazba v myslích místních obyvatel přímo rezonuje. Pokud by se mělo jednat o pokus vyhrožování, pak naše sdělení pachateli je jednoznačné: Obyvatelé Hulvák žijí v pospolité komunitě a žádné protiprávní jednání, ani vyhrožování si v žádném případě líbit nenechají a jsou odhodláni se bránit, jak to již koneckonců prokázali i v minulosti.

Zmiňme krátce, že již po prvním případu pálení jsme oslovili starostu, ať se vyjádří k pálení v zástavbě – pan starosta Hujdus potvrdil, že o případu ví, avšak celá věc jaksi vyšuměla konstatováním, že se jednalo o ohlášené pálení dřeva. Nikdo neměl potřebu šetřit, o jaký rozsah se jednalo a zda nedošlo k poškozování životního prostředí či k potenciálnímu ohrožení majetku sousedních obyvatel.

To se však změnilo po druhém případu. Pohár trpělivosti přetekl a po řádném vyšetření volá čím dál více obyvatel, kteří v tomto vidí podobnost s mafiánskými praktikami. Potěšující je, že podle našich posledních informací se celou záležitostí již zabývá jak policie, tak i odbor životního prostředí. Doufejme tedy, že vzkaz veřejnosti ze závěru vyšetřování bude jednoznačně směřován k dodržování platných předpisů, nařízení a zákonů, ale také k dodržování vzájemné úcty a řádných sousedských vztahů. A pokud se prokáže jakákoliv trestní podstata, tak že dojde k vyvození řádných závěrů i v tomto směru.

Sliby a skutky současné koalice – Díl první

Rada schválila další výrazné zvýšení nájmu v obecních bytech

V  naprosté tichosti, avšak s okamžitou platností, Rada našeho městského obvodu v rozporu  s programovým prohlášením vládnoucí koalice odsouhlasila další zvýšení nájmu v obecních bytech od 1.října 2019.

Ještě si živě vybavujeme, jak si bývalá starostka Janáčková “stýskala”, že nemá peníze na údržbu všech bytů v obvodu. Tento deficit řešila nehorázným způsobem, kdy finance z nájmů v některých částech obvodu byly používány k dotaci údržby bytů ve vybraných lokalitách na jiných místech obvodu. Takto v naší městské části vznikaly oblasti, kde údržba bytů byla prováděna minimálně či nebyla prováděna vůbec. Jmenujme např. lokalitu Červený kříž, bytové domy na ulicích Lázeňská/Knüpferova nebo osadu Bedřiška – všechna tato místa měla být postupně vybydlena a určena k prodeji. Jak to dopadlo v lokalitě Červený kříž, víme!

V současné době Magistrát města Ostravy další prodej bytového fondu zakázal. Vedení radnice proto ve svém programovém prohlášení avizovalo nutnost postupně zvýšit nájem ve všech bytech obvodu, a to o 10 Kč/m2 započitatelné plochy bytu, když se tamtéž koalice zavázala nájemné dále nenavyšovat –  viz vyznačený závazek níže.

Celý příspěvek

Kostlivci vylézají z děr

Co všechno se na úřadě MHaH za doby „vládnutí” Liany Janáčkové za posledních 30 let dělo, se můžeme jen dohadovat, neboť starostka měla „svou radnici” pod kontrolou, svá tajemství úpěnlivě střežila a jen tak někdo se k vzácným materiálům nedostal.

Co je ale naprosto jasné, že doba se změnila. Díky mravenčí práci opozičních zastupitelů (zde konkrétně v kontrolním výboru) pomalu začínají vylézat na povrch skutečnosti, které jsme dříve sice tušili, ale těžko prokazovali.

V tomto článku se zaměřím na prodej bytových domů v lokalitě Červený kříž, resp. podezřelým akcím, které následovaly po tomto prodeji.

Tentokrát vynechám již dříve zmiňovaný „zpackaný“ prodej. Zmíním jen fakt, že v podmínkách prodeje bylo jasně řečeno, že kupující kupuje tzv. „jak leží a běží“. Přesto tehdejší starostka Janáčková po podepsání kupní smlouvy, čtyři dny před vkladem do katastru nemovitostí, podepsala objednávku na opravu plynoinstalace na náklady úřadu MHaH za 230 000 Kč (konečná fakturace byla 161 tisíc korun). Toto jednání je z pohledu opozičních zastupitelů dlouhodobě vnímáno jako mrhání finančními prostředky s podezřením na trestně-právní rovinu.

Celý příspěvek

Reakce zastupitelů za LEČO na neschválení programu 6. ZMOb MHaH

Vážení občané, reagujeme na prohlášení Patrika Hujduse o předčasném ukončení 6. zastupitelstva MOb, dne 12. září 2019.

Kontrolní výbor zjistil závažné informace, ke kterým došlo při prodeji domů v lokalitě „Červený kříž“, dnes se nebojíme napsat – „ghetto“ u náměstí. Při koupi těchto domů došlo ke zvýhodnění nynějšího majitele J. B. o 161 tisíc korun formou dodatečné opravy plynových rozvodů. Naším návrhem bylo, aby zastupitelstvo vzalo tuto zprávu kontrolního výboru na vědomí a pověřilo škodní komisi k vyčíslení škody obce k úhradě bývalé starostce Janáčkové. Toto bylo starostou P. Hujdusem odmítnuto. K protestnímu nesouhlasu s programem zastupitelstva jsme se rozhodli z důvodu snahy o zametení celé kauzy pod koberec.

Tomuto tématu se jako zastupitelé LEČO – Lepší a čistá Ostrava budeme věnovat.

Nechvalné prvenství …

Moravskoslezský deník přišel s novým seriálem „Ostudy Ostravy“ a asi ne náhodou mu padla do oka „naše“ kolonie Červený kříž, kterou bývalá starostka Janáčková před pár lety prodala soukromému vlastníkovi. Článek je na odkazu níže (bohužel je dnes zobrazen až po registraci … 🙁 )

https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/ghetto-v-kolonii-cerveny-kriz-dovadi-sousedy-az-k-zoufalstvi-20190724.html

Obsah článku z hlediska stavu kolonie není ničím překvapivý, neboť v tomto zoufalém stavu je tato kolonie již dlouhou dobu, nicméně zastavil bych se rád nad dvěma momenty:

Nynější starosta Hujdus v článku říká, že „… prodat tuto kolonii byla chyba …“ To je věru pěkné, ale dnes už se to vrátit nedá. Tehdy se natolik těšili (včetně tehdejšího místostarosty Hujduse!) na penízky, které se jim do rozpočtu hodily, že pranic nedbali upozornění opozičních zastupitelů Luzara a Suchardy, že ve smlouvě chybí nějaká „pojistka“. Tehdy bylo argumentováno vedením, že by se investor mohl zaleknout …
Takže dnes starosta Hujdus brečí, ale tuto jejich fatální chybu uz nezvrátí … Jó, kdyby chtěl přiznat vlastní zodpovědnost, to by byla jiná …

Druhý moment, který stojí za mou zmínku, je, že se dnes spousta lidí snaží přinutit nového vlastníka k nějaké „akci“, ale tuto „akci“ měla udělat již dávno naše radnice (já si dokonce dodnes myslím, že prodávat obecní majetek se má pouze stávajícím nájemníkům, pokud existuje předpoklad, že o svůj majetek budou pečovat řádně). Toto se bohužel nestalo a kolonie Červený kříž se postupným vybydlováním dostala do dezolátního stavu ještě pod bývalou starostkou Janáčkovou, naší velkou architektkou a vizionářkou, jak o sobě ráda říká. Já sám si vzpomínám, když v těchto domech bydleli slušní lidé. V době prodeje však již byly tyto domy natolik zdevastované, že tomu odpovídala i nízká cena při prodeji.
Ale zpět k tomu, co chci napsat – pan Bardík, ač jej neznám a nechci jej příliš obhajovat … investoval do těchto nemovitostí nemálo peněz a zajisté chce své peníze zpět. To, že si zvolil tento způsob, se nám může líbit nebo ne, ale je to čistě jeho rozhodnutí. Možná (a věřím, že to tak dokonce skutečně může být) i on by měl raději svůj „image“ mezi obyvateli pozitivnější, ale do těchto domů hned tak nějakého slušného nájemníka nedostane. … A nikdo nemůže říct, že že by se tam nic nedělo. Takže já se oprosťuji od potřeby házet špínu na pana Bardíka – můj hněv dodnes míří na bývalé vedení s bývalou starostkou Janáčkovou, kdy jim nemohu odpustit žalostnou péči o mnohé nemovitosti, které jsou nebo byly v péči našeho obvodu – ano, i mně se stav kolonie Červený kříž nelíbí, proto přeji panu Bardíkovi, ať mu jdou jeho revitalizační práce od ruky a ať se již brzy promění tato nechvalná kolonie do krásy …