Petice

PETICE PROTI NUCENÉMU VYSTĚHOVÁNÍ RODIN Z BEDŘIŠKY A HULVÁK

dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním ve znění pozdějších předpisů

Adresováno:                    Primátorovi statutárního města Ostravy.

Osoby zmocněné jednat se státními orgány:

Dušan Podraný

Jasinkova 7

70900 Ostrava – Hulváky

Eva Lehotská

Knupferova 1458/1

70900 Ostrava – Hulváky

Jan Koller

Jasinkova 7

70900 Ostrava – Hulváky

My, obyvatelé osady Bedřiška a části Hulváky, a jejich podporovatelé, se obracíme na Vás jako na majitele bytového fondu, jelikož jsme byli seznámeni se záměrem Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky (dále jen MO) vystěhovat platící obyvatele osady Bedřiška a části Hulvák. Rodinné domky nacházející se v osadě Bedřiška mají být následně srovnány se zemí a část bytového fondu prodána. Jsme dlouhodobě vystaveni stresu a nejistotě ze ztráty bydlení.

Důvody nesouhlasu se záměrem MO a podání petice jsou následující:

  • v uvedených lokalitách žijí především rodiny s dětmi a senioři,
  • bydlí zde dlouhodobě (často od narození) a mají vztah ke své lokalitě,
  • na popud obyvatel zde vznikla dětská hřiště a další zázemí, např. Komunitní centrum Bedřiška určené pro děti a mládež,
  • díky úsilí lidí a spolupracujících iniciativ se zde během let podařilo minimalizovat kriminalitu a výskyt drog,
  • v současné době jsou tyto komunity funkční a bezproblémové,
  • nájemníci plní své závazky vůči úřadu MO,
  • rodiny dbají na školní docházku svých dětí a starají se o své okolí,
  • během let svá obydlí zhodnotili, investovali do nich nemalé částky z vlastních zdrojů.

Žádáme o zachování bydlení pro stávající nájemníky.

Žádáme o zachování bytů a domů, které jsou svěřeny do správy MO Mariánské Hory a Hulváky, ve vlastnictví města Ostravy i do budoucna.

 

Toto je text petice, kterou najdete, v případě vašeho zájmu, i v elektronické podobě na stránkách e-petice:

https://www.petice24.com/petice_proti_nucenemu_vysthovani_rodin_bedriska_hulvaky

Za vaši případnou podporu děkujeme.

Hulváky a Bedřiška sobě!!!

Ano, opět se mi potvrdila moje doměnka o vyloučené lokalitě či VIP zóně. Pro většinu Ostraváků jsou Hulváky a hlavně osada Bedřiška vyloučenou lokalitou, plnou kriminálních živlů a vybydlených domů. My, co zde žijeme, víme, že to tak není! A že stojí za to tady žít.

Poté co jsme se dozvěděli, že mají být vystěhovány rodiny s dětmi z obecních domů na Bedřišce a osada má být následně do dvou let zbourána, začali jsme problém řešit s obecním úřadem MHaH na Zastupitelstvu 8.2.2018. Tam, paní starostka Janáčková řekla:  „Obyvatelé osady mají aktivně hledat nové byty sami, když to nepůjde, radnice jim pomůže najít bydlení u soukromníků.“ Na obecňáky prý nemají nárok, neboť pojem náhradního bydlení náš zákon už nezná. Pokud byl ale někdo z místních obyvatel osobně řešit bytovou situaci z důvodu končící nájemní smlouvy na úřadě, bylo mu řečeno, ať žádnou pomoc nečeká.

Také obecním domům na Hulvákách hrozí prodej i s nájemníky 3.straně, jak již několikrát zaznělo z úst pana 1.místostarosty Hujduse. Před několika lety byl i přes nesouhlas nájemníků takto prodán dům na ulici 28.října. Na ulici Knüpferově 4 měla před třemi lety vzniknout policejní služebna, z toho důvodu byl vchod vystěhován a v tomto případě dostali nájemníci i náhradní bydlení. Dodnes je prázdný. Předloni vlivem mrazů praskl v domě vodovodní rozvod a zatopil celou krajní stěnu domu, následkem toho se v domě, kde měly být zastaveny všechny energie, tudíž i voda, rozšířila plíseň. Policejní stanice zde rozhodně nebude. Vchod číslo 3 téhož domu vystěhovala obec zhruba před dvěma lety z důvodu plánované celkové rekonstrukce. Lidé dostali prozatímní bydlení s veřejným příslibem, že se mohou do svých domovů vrátit po rekonstrukci. Projektová dokumentace k tomuto záměru však nikdy nebyla zadána. V březnu tohoto roku, v tomto vchodě opět praskl vodovodní rozvod, i přestože nám bylo řečeno, že voda je zastavená….

Proč nechává obec svůj majetek degradovat? Zřejmě je pak opodstatněné jej jako nefunkční a neopravitelný prodat takzvaně „za hubičku“.

Podle slov pana primátora Macury, plánuje město přestavbu lokalit Benátky a Hulvácký les. Na projektu už se pracuje a z oblasti se tedy stane relaxační zóna. Nové chodníky, stezky, mosty přes hlavní cesty, aby byla oblast propojena. – Revitalizace Hulváckého lesa a lesoparku Benátky: https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11669 .  Kdo by zde nechtěl bydlet? Takže cena pozemků a možná i bytů zde půjde brzy nahoru. Co je tedy za vybydlením a devastací obecních bytů?

Na základě všech těchto faktů vznikla petice za zachování obecního bydlení na Hulvákách a Bedřišce, proti vynucenému vystěhování obyvatel. V případě zájmu ji můžete již teď podepsat na stránkách e-petice:

https://www.petice24.com/petice_proti_nucenemu_vysthovani_rodin_bedriska_hulvaky

Rozešlete svým rodinám a známým. Nemusí být jen z Ostravy. Po ukončení budou petice přidány k těm fyzickým a odeslány primátorovi Ostravy Macurovi.

5.4. 2018 byl na Bedřišce ministr spravedlnosti p.Pelikán a byl prvním, kdo tuto petici podepsal. Schůzky se také zúčastnil primátor Macura a zástupci neziskové organizace Bílý nosorožec a kněz Salesiánů Dona Bosca, kteří v komunitě pomáhají.

Dne 20.4. mezi 14 a 19h proběhne na Bedřišce den otevřených dveří. Přijďte se podívat, jak místní žijí.

Tak trochu jiná Bedřiška

„My odsud nechceme, už tu nejsou drogy, ani kriminalita, chceme tady zůstat!!!“ říkají místní obyvatelé.

Osada byla postavena z „finských“ domků v roce 1952 jako domovy horníků z dolu Bedřich a vojáků, kteří v té době Ostravu stavěli. Vojáci časem odešli a v roce 1971 byl uzavřen i důl, z důvodu zatopení spodními vodami. Horníci s rodinami zůstali bydlet a domy i pozemky patřily OKD. Později RPG. Bývala zde hospoda i trafika …Dnes patří Bedřiška městu Ostravě – ve správě obce Mariánské Hory a Hulváky.

V roce 1996 vznikl na naší radnici, vedené už tehdy paní starostkou Lianou Janáčkovou, první projekt na přestavbu území. Již tenkrát měly zmizet dřevěné domky a měly být vystavěny dvoupatrové bytové domy a bylo počítáno i se zázemím  / lavičky, ohniště, dětské hřiště…/. Toto území je ve vodárenském pásmu, lze zde tedy stavět pouze lehké stavby.

Poté, co byl projekt odložen do šuplíku, začala obec zabydlovat uvolněné domky rómskými rodinami. Starousedlíci byli nejdříve proti, ale časem se sžili. Bohužel do téměř klidného bydlení začala záměrně obec stěhovat novou vlnu, tentokráte nepřizpůsobivých obyvatel, se kterými si nevěděla rady a uklízela tak „bílý“ prostor. Tito obyvatelé byli vystěhováni z předešlých obecních bytů, kvůli fetování, krádežím, násilí a neplacení nájemného.

Místní se víc semkli a povedlo se jim, tyto obyvatele vystrnadit a založit komunitní centrum v jediném bytovém domě osady. /To, od jeho otevření provozuje nezisková organizace Bílý Nosorožec./ Bohužel se tato skupina lidí na nějakou dobu přesunula na Hulváky do ubytovny na Žákovské/ ta je i mezi nynějšími jejími obyvateli označována jako jedna z nejhorších v Ostravě/.Tahle „tlupa na útěku“ pak udělala obyvatelům Bedřišky špatnou pověst.

Teď má radnice Mariánských Hor a Hulvák v plánu všechny obyvatele osady vystěhovat a osadu zbourat, později chce na pozemku nechat vystavět nové domy. Jenže: Chybí peníze na bourání, nejsou k tomu ještě ani záměry, chybí peníze na následnou výstavbu a radnice tvrdí, že ještě nejedná s žádným investorem. Okolní pozemky, patřící dosud firmě Asental již skupuje jeden vlastník a údajně se čeká až bude moci kopit i ten zbytek a započít jakousi výstavbu. Ale jakou? Projekt zatím údajně neexistuje. Budou tu tedy domy, obecní byty nebo třeba nějaké haly?

Radnice chce stavět rezidenční bydlení pro mladé rodiny s dětmi, ale napřed vyhodí na dlažbu 36 rodin s malými dětmi!!! Jaký má tento argument váhu?

A teď v bodech:

Klady současného stavu: dnes je tady 36 rodin s malými dětmi, dohromady cca 150 obyvatel. Žijí tady i 3 generace. Navzájem se respektují. Platí nájmy, posílají děti do školy, a starají se o své domy i okolí. Převážně pracují, někteří podnikají ve stavebnictví. O své domy se starají, každý investoval ze svého do toho, co ho nejvíce trápilo: zateplení, podlahy, okna a dveře, kuchyně, koupelny, kotle…

Skladba obyvatel zdaleka není jen sociálně potřebná, lidé takto potřební bydlí v 1 patře jediného místního bytového domu a jsou pod sociálním dohledem.

Obecní úřad MH a H investoval během let jen do nových střech, které byly v havarijním stavu a dětského hřiště, složeného z 1 skluzavky, 3 laviček a cedule, že toto je obecní hřiště pro děti.

V komunitním centru pomáhají s kroužky a doučováním dětí kromě Bílého nosorožce i Salesiáni Dona Bosca.

Komunita funguje v klidu, i přestože je stranou dění, no možná právě proto.

Zápory současného stavu: Domy, které často vidíte v médiích, jsou již vybydlené a neobydlené budovy po nepřizpůsobivých občanech. Místní se snažili i o provozování malého obchůdku se základními potravinami, to jim ale obec zatrhla. Jeden ze sousedů si tedy pronajal kus zahrady mezi domy a vystavěl tam menší posezení s ohništěm. Hned na to se ozvalo vedení obce s tím, že nebude trpět žádné černé stavby na svých pozemcích. Takže platit ano, sekat trávu ano, ale pozemek užívat, ne!!! Navíc mají dosavadní nájemci zahrad, které patří k domům, odstranit všechny stavby z minulých let. Ty, ale město přebralo od RPG spolu s pozemky a většina z nich je zapsána i v katastrální mapě.

Základní škola je odtud opravdu daleko, jelikož je v obci už jen jedna a to Generála Janka na Fifejdách I, které jsou součástí Mariánských Hor. Někteří žáci chodí ještě na speciální základní školu na Karasově ul. Dříve chodily děti do základní školy na Hulvákách, na Matrosovovu ul., kde je i mateřská školka.

Letáky z obchodů zde ve schránkách nenajdete, ani Zpravodaj radnice MH a H. Před vchodem do bytového domu a komunitního centra chybí lampa veřejného osvětlení. Vchod domu je směrován k lesu ne do ulice. Večer je tady opravdu tma. Respektive nevidíte na krok.

Vystěhováním by byly rodiny roztrženy. A upadla by tak fungující komunita.Tito lidé se nikam nevypaří, ale budou buď s pomocí obce, nebo spíše bez ní, někde rozptýleni… Rodiče se bojí hlavně stěhování na ubytovny, aby jejich děti nezačaly fetovat a přestaly chodit do školy, nechtějí se stěhovat do špíny, mezi šváby a násilnické lidi. A pokud zkoušeli volat na nějaké slušné náhradní bydlení, po zodpovězení otázky, jste Róm, byli odmítnuti.

Obyvatelé mají být vystěhováni ještě letos. Někteří už v dubnu, jiní v červnu, podle data na nájemní smlouvě na dobu určitou. Starousedlíci zde bydlí i 60 let a mají tedy ještě staré smlouvy na dobu neurčitou. Ti, kteří zde bydlí 12 let a míň, nikdy i přes své opakované žádosti, smlouvy na dobu neurčitou nedostali. Na posledním zastupitelstvu obce/ 8.2.2017/, slíbila paní starostka Janáčková, že zatím všechny končící smlouvy prodlouží o půl roku, aby si lidé mohli sehnat jiné bydlení, protože zákon už nezná pojem náhradní bydlení a úřad tak může kohokoliv z nás vyhodit na ulici. I smlouvy na dobu určitou mají pojistku jen 3 měsíců. Také nabízela pomoc s hledáním bytu a možnost za některé kauci zaplatit. V posledních dnech bylo obyvatelům osady řečeno, že smlouvy rozhodně prodlužovat nebude!

Argument paní starostky pro zbourání je, že domy již značně přesluhují, ale není to tak úplně na místě, už léta obec téměř nic na domech nespravuje. Paneláky stavěné v 70. letech také nebyly postaveny navždy a opravují se a rekonstruují/ i za dotace/, ale ty stojí v Mariánských Horách /respektive Fifejdy I./ ne na Hulvákách či Bedřišce. Stav domů ve správě obce není ani tak vizitkou nájemníků, těm můžou v případě neplacení či značného poničení domu ukončit smlouvu, ale zejména vizitkou obce!!!

I tady si děti stavějí domky z pokrývek.

Toto posezení, na placené zahradě, je podle obce černou stavbou.

Sousedské setkávání je důležitou součástí soužití.

Opravené domy na vlastní náklady.

Opravené domy na vlastní náklady.

Opravené domy na vlastní náklady.

Opravené domy na vlastní náklady.

Toto je celé dětské hřiště. 1 skluzavka a 3 lavičky!

Dětské hřiště a jedinný bytový dům. V přízemí je umístěno Komunitní centrum pro děti a mládež.

Jak pan místostarosta Hujdus dostal strach – kauza sporného prodeje obecních bytů, kde je nájemcem i pan místostarosta

Vážení obyvatelé našeho obvodu, velmi rád přináším v tento předvánoční čas tuto novinu o tom, že pan místostarosta Hujdus přeci jen možná dostal strach – a to oprávněně – že prodej bytů na Sušilově 1, jak si ho na zastupitelstvu ochotně odhlasovali, přeci jen není v pořádku, a záměr prodeje byl dne 14.12.2017 zrušen.

Jelikož jsme tuto kauzu již dříve zveřejnili na našich stránkách, nejspíše si pan místostarosta chtěl tuto věc nechat ověřit advokáty (spekuluji pouze o důvodu, co vedlo pana místostarostu k tomuto kroku – to, že byla oslovena advokátní kancelář, je pravda) a ti došli k závěru, že prodej pod cenou je skutečně protizákonný a kdyby k němu došlo, byla by smlouva o prodeji neplatná. (Musím za to panu místostarostovi velmi poděkovat, neboť mi tím ušetřil spoustu práce se sepisováním oficiální stížnosti, jak jsem měl v plánu – bohužel jsem se v té době věnoval jiné urgentnější stížnosti, která se týkala zanedbávání povinností při správě svěřeného majetku – stížnost je čestvě podaná a o této stížnosti je informován i primátor města Ostravy, pan Ing. Macura. A my si konečně můžeme udělat chvilku vánoční atmosféru, na kterou se tady všichni na Hulvákách tak těšíme) Celý příspěvek

Na Magistrátu se o tom živě mluví, na naší Radnici úpěnlivě mlčí …

Ano, jde o plánovanou revitalizaci cenného prostoru na pomezí naší MHaH a Nové Vsi.
Je fajn, že město má o zkulturnění této lokality zájem a Ostrava by si to určitě zaslužila.

A je vcelku potěšující, že to není jen předvolební záležitost, jak to před pár lety vypadalo. Usuzuji už i podle dostupných materiálů, které jsou dostupné na stránkách Magistrátu.

Nicméně naše Radnice neučinila ani čárku, aby se o tomto plánu našim občanům zmínila. A ani mě to nepřekvapuje a dokud tam budou sedět pořád stejní lidé, ani nic od nich už nečekám … Je to smutné, ale je to tak.

Nicméně, v tomto článku udržím pozitivní nótu a hlubší rozbor si ponechám až po prázdninách. Takže doufám, že se všichni budeme těšit, až se podaří to, co je dnes už v celkem rozpracované podobě. Malý náhled (zdroj: web MMO):

Na tomto obrázku jsem zvýraznil zeleně přímo navazující lokalitu Bedřiška, o které jsem psal v minulém článku:Detailnější popis revitalizace:

Bedřiška v okruhu zájmu?

Pohádky mi poslední dobou nějak jdou 🙂
Posledně jsem psal o tom, jak si pan místostarosta k bytu pomohl, a hle, hned se mi dere na jazyk další, tentokráte vychází ale z úst naší starostky.

Ta totiž na začátku prázdnin uspořádala mimořádné Zasedání zastupitelstva a na tom se hlasovalo o záměru odkoupit nějakou vybydlenou ubytovnu v lokalitě Bedřiška.

A paní statostka začala vyprávět, jakou že skvělou motivaci má a jak předvídavě koná … Prostě sladký příběh jako pro děti 🙂 Prý že ji popohání její zájem vybudovat zde nějaké startovací byty pro mladé rodiny … No, bylo to trochu košatější – kdo chce, nechť se podívá na záznam ze zasedání, který je dostupný na webu. No, nebudu to dále rozvádět, protože snad každý hulváčan ví, že Bedřišku naše starostka kdysi před léty využila, aby zde „odložila“ cigány, kteří jí zavazeli jinde v našem obvodu. A padala tam tehdy slova jako ostnatý drát, … Dnes je tedy Bedřiška „úspěšně vybydlená“ a nějaký zájem o nějakou revitalizaci pro obyčejného člověka? Tomu přeci ani náhodou nikdo nemůže uvěřit. Celý příspěvek

Janáčková si nesmí vzít úvěr na stavbu nové radnice ostravského obvodu

Dovolil jsem si doslova zkopírovat název článku, neb se mi zdá dostatečně výstižný. Z článku z internetu vybírám alespoň začátek, celý článek je na odkaze níže:

„Lidé, kteří protestují proti stavbě nové radnice v Ostravě – Mariánských Horách a Hulvákách, jsou spokojení. Jimi odmítaný projekt se odkládá na neurčito. Zklamaná je ale starostka obvodu Liana Janáčková. Nezískala souhlas města k čerpání úvěru ve výši 100 milionů korun.“
Zdroj: http://ostrava.idnes.cz/uver-stavba-nove-radnice-obvod-hulvaky-marianske-hory-ppp-/ostrava-zpravy.aspx?c=A170624_2335037_ostrava-zpravy_woj

Celý příspěvek

„Radnice pro lidi“ aneb jak si pan místostarosta Hujdus k bytu pomohl (aktualizováno)

Aktualizováno po revizi panem místostarostou Hujdusem (jeho komentář je dole pod článkem)

Dne 15.6.2017 proběhlo Zasedání zastupitelstva MHaH. Z celého programu, kterému věnuji další příspěvek, jsem si dovolil vytáhnout jeden bodu, který mi připadá, že je hoden samostatného komentáře.
Na posledních dvou Zasedáních zastupitelstva se totiž jednalo o prodeji několika domů či bytů.
Pravidla pro prodej bytů, které si odsouhlasili zastupitelé na konci roku 2014, stanoví maximální výši ceny, a to 5 000 Kč za jeden metr čtvereční (plus 50 % ceny nákladů na opravy za posledních 5 let).

Jelikož se však v současné době vyhlašovaly záměry prodeje bytů (= aktualizováno) i na lukrativních místech – např. ulice Korunní a Sušilova – kde jsou tržní ceny klidně i třikrát vyšší, vzbuzuje tento záměr prodeje jisté pochybnosti o oprávněnosti takto nízké prodejní ceny,a to i s přihlédnutím k faktu, že k těmto prodejům se dostali i lidé spjatí s naší Radnicí.

Takže proč to vše zmiňuji – jedním z nabyvatelů takového bytu je totiž i náš místostarosta Patrik Hujdus, Celý příspěvek

Slovo pana primátora o plánu výstavby Radnice

Dne 7.6.2017 v Regionálních zprávách proběhnul příspěvek o plánu výstavby nové Radnice. Svůj názor zde vyjádřil pan primátor Macura.

Příspěvek je ke shlédnutí zde.

Stručně a výstižně řečeno. A to se pan primátor ani moc nezaobíral celým tím prapodivným pozadím této kauzy, která je také velmi výživná. Na okraj ještě zmíním, že Radnice v plánech dokonce počítala s mateřskou školkou pro zaměstnance …
Naše 3 mateřské školy jsou našemu vedení evidentně málo a chtějí pro ratolesti svých zaměstnanců něco víc. A to některé naše mateřské školy dokonce nejsou ani zaplněny. Takové jednání paní starostky skutečně silně odsuzuji a doufám, že tuto nesoudnost občané našeho obvodu po právu oplatí při dalších volbách.

Všechny soubory ke stažení zde, malý náhled níže:

Zasedání Zastupitelstva Mariánské Hory a Hulváky

Dne 15.6. v 13h se uskuteční zasedání Zastupitelstva Mariánské Hory a Hulváky. Pokud máte nějaké dotazy a výtky na vedení radnice, přijďte je sdělit. Do diskuze s občany se můžete přihlásit na místě písemně. Přijďte se zeptat na opravy silnic, chodníků, domů či bytů a podívejte se i na to, jak budou hlasovat Vámi volení zastupitelé.