Petice

PETICE PROTI NUCENÉMU VYSTĚHOVÁNÍ RODIN Z BEDŘIŠKY A HULVÁK

dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním ve znění pozdějších předpisů

Adresováno:                    Primátorovi statutárního města Ostravy.

Osoby zmocněné jednat se státními orgány:

Dušan Podraný

Jasinkova 7

70900 Ostrava – Hulváky

Eva Lehotská

Knupferova 1458/1

70900 Ostrava – Hulváky

Jan Koller

Jasinkova 7

70900 Ostrava – Hulváky

My, obyvatelé osady Bedřiška a části Hulváky, a jejich podporovatelé, se obracíme na Vás jako na majitele bytového fondu, jelikož jsme byli seznámeni se záměrem Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky (dále jen MO) vystěhovat platící obyvatele osady Bedřiška a části Hulvák. Rodinné domky nacházející se v osadě Bedřiška mají být následně srovnány se zemí a část bytového fondu prodána. Jsme dlouhodobě vystaveni stresu a nejistotě ze ztráty bydlení.

Důvody nesouhlasu se záměrem MO a podání petice jsou následující:

  • v uvedených lokalitách žijí především rodiny s dětmi a senioři,
  • bydlí zde dlouhodobě (často od narození) a mají vztah ke své lokalitě,
  • na popud obyvatel zde vznikla dětská hřiště a další zázemí, např. Komunitní centrum Bedřiška určené pro děti a mládež,
  • díky úsilí lidí a spolupracujících iniciativ se zde během let podařilo minimalizovat kriminalitu a výskyt drog,
  • v současné době jsou tyto komunity funkční a bezproblémové,
  • nájemníci plní své závazky vůči úřadu MO,
  • rodiny dbají na školní docházku svých dětí a starají se o své okolí,
  • během let svá obydlí zhodnotili, investovali do nich nemalé částky z vlastních zdrojů.

Žádáme o zachování bydlení pro stávající nájemníky.

Žádáme o zachování bytů a domů, které jsou svěřeny do správy MO Mariánské Hory a Hulváky, ve vlastnictví města Ostravy i do budoucna.

 

Toto je text petice, kterou najdete, v případě vašeho zájmu, i v elektronické podobě na stránkách e-petice:

https://www.petice24.com/petice_proti_nucenemu_vysthovani_rodin_bedriska_hulvaky

Za vaši případnou podporu děkujeme.

Hulváky a Bedřiška sobě!!!

Ano, opět se mi potvrdila moje doměnka o vyloučené lokalitě či VIP zóně. Pro většinu Ostraváků jsou Hulváky a hlavně osada Bedřiška vyloučenou lokalitou, plnou kriminálních živlů a vybydlených domů. My, co zde žijeme, víme, že to tak není! A že stojí za to tady žít.

Poté co jsme se dozvěděli, že mají být vystěhovány rodiny s dětmi z obecních domů na Bedřišce a osada má být následně do dvou let zbourána, začali jsme problém řešit s obecním úřadem MHaH na Zastupitelstvu 8.2.2018. Tam, paní starostka Janáčková řekla:  „Obyvatelé osady mají aktivně hledat nové byty sami, když to nepůjde, radnice jim pomůže najít bydlení u soukromníků.“ Na obecňáky prý nemají nárok, neboť pojem náhradního bydlení náš zákon už nezná. Pokud byl ale někdo z místních obyvatel osobně řešit bytovou situaci z důvodu končící nájemní smlouvy na úřadě, bylo mu řečeno, ať žádnou pomoc nečeká.

Také obecním domům na Hulvákách hrozí prodej i s nájemníky 3.straně, jak již několikrát zaznělo z úst pana 1.místostarosty Hujduse. Před několika lety byl i přes nesouhlas nájemníků takto prodán dům na ulici 28.října. Na ulici Knüpferově 4 měla před třemi lety vzniknout policejní služebna, z toho důvodu byl vchod vystěhován a v tomto případě dostali nájemníci i náhradní bydlení. Dodnes je prázdný. Předloni vlivem mrazů praskl v domě vodovodní rozvod a zatopil celou krajní stěnu domu, následkem toho se v domě, kde měly být zastaveny všechny energie, tudíž i voda, rozšířila plíseň. Policejní stanice zde rozhodně nebude. Vchod číslo 3 téhož domu vystěhovala obec zhruba před dvěma lety z důvodu plánované celkové rekonstrukce. Lidé dostali prozatímní bydlení s veřejným příslibem, že se mohou do svých domovů vrátit po rekonstrukci. Projektová dokumentace k tomuto záměru však nikdy nebyla zadána. V březnu tohoto roku, v tomto vchodě opět praskl vodovodní rozvod, i přestože nám bylo řečeno, že voda je zastavená….

Proč nechává obec svůj majetek degradovat? Zřejmě je pak opodstatněné jej jako nefunkční a neopravitelný prodat takzvaně „za hubičku“.

Podle slov pana primátora Macury, plánuje město přestavbu lokalit Benátky a Hulvácký les. Na projektu už se pracuje a z oblasti se tedy stane relaxační zóna. Nové chodníky, stezky, mosty přes hlavní cesty, aby byla oblast propojena. – Revitalizace Hulváckého lesa a lesoparku Benátky: https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11669 .  Kdo by zde nechtěl bydlet? Takže cena pozemků a možná i bytů zde půjde brzy nahoru. Co je tedy za vybydlením a devastací obecních bytů?

Na základě všech těchto faktů vznikla petice za zachování obecního bydlení na Hulvákách a Bedřišce, proti vynucenému vystěhování obyvatel. V případě zájmu ji můžete již teď podepsat na stránkách e-petice:

https://www.petice24.com/petice_proti_nucenemu_vysthovani_rodin_bedriska_hulvaky

Rozešlete svým rodinám a známým. Nemusí být jen z Ostravy. Po ukončení budou petice přidány k těm fyzickým a odeslány primátorovi Ostravy Macurovi.

5.4. 2018 byl na Bedřišce ministr spravedlnosti p.Pelikán a byl prvním, kdo tuto petici podepsal. Schůzky se také zúčastnil primátor Macura a zástupci neziskové organizace Bílý nosorožec a kněz Salesiánů Dona Bosca, kteří v komunitě pomáhají.

Dne 20.4. mezi 14 a 19h proběhne na Bedřišce den otevřených dveří. Přijďte se podívat, jak místní žijí.