Kostlivci vylézají z děr

Co všechno se na úřadě MHaH za doby „vládnutí” Liany Janáčkové za posledních 30 let dělo, se můžeme jen dohadovat, neboť starostka měla „svou radnici” pod kontrolou, svá tajemství úpěnlivě střežila a jen tak někdo se k vzácným materiálům nedostal.

Co je ale naprosto jasné, že doba se změnila. Díky mravenčí práci opozičních zastupitelů (zde konkrétně v kontrolním výboru) pomalu začínají vylézat na povrch skutečnosti, které jsme dříve sice tušili, ale těžko prokazovali.

V tomto článku se zaměřím na prodej bytových domů v lokalitě Červený kříž, resp. podezřelým akcím, které následovaly po tomto prodeji.

Tentokrát vynechám již dříve zmiňovaný „zpackaný“ prodej. Zmíním jen fakt, že v podmínkách prodeje bylo jasně řečeno, že kupující kupuje tzv. „jak leží a běží“. Přesto tehdejší starostka Janáčková po podepsání kupní smlouvy, čtyři dny před vkladem do katastru nemovitostí, podepsala objednávku na opravu plynoinstalace na náklady úřadu MHaH za 230 000 Kč (konečná fakturace byla 161 tisíc korun). Toto jednání je z pohledu opozičních zastupitelů dlouhodobě vnímáno jako mrhání finančními prostředky s podezřením na trestně-právní rovinu.

Už před posledními komunálními volbami bylo tomuto věnováno hodně pozornosti včetně podnětu na kontrolu Kontrolním výborem, kdy tehdejším předsedou byl Roman Konečný z ČSSD. Kupodivu, navzdory existenci výše jmenovaných materiálů, byla tato kontrola dokončena se závěrem, že nedošlo k porušení zákona.

Kontrolní výbor v novém složení, jemuž předsedá Jiří Vávra z ANO, se proto rozhodl překontrolovat výsledky dřívější kontroly.
Bohužel je tento výsledek (až do projednání na veřejném zasedání zastupitelů) zatím neveřejný, takže na závěry si musíme počkat do této soboty, 21.9.2019, na kdy svolal starosta náhradní ZMOb. Výsledky rád zveřejním hned posléze.

Velmi záslužnou práci zde pozoruji i od Dana Vacy, který je také členem tohoto výboru a bez kterého bych si sílu opozice jen těžko dokázal představit. (Danovi se mj. již dlouho připravuji věnovat samostatný článek, neboť to byl on, komu jsem po volbách přenechal své zastupitelské křeslo a dodnes toho vůbec nelituji, protože Dan je skutečně velmi pracovitý a svědomitý člověk, přesně takový, jak jsem jej před rokem odhadnul.)

Po posledních volbách díky silným výsledkům tedy již konečně vnímám prostor provádět objektivní kontrolu a věci konečně dostávají konkrétnější rozměr, viz reakce opozičních zastupitelů v předešlém příspěvku.

Podle mého odhadu bude mít tento výsledek kontroly ještě svou dohru, počkejme si na další kroky. Opozice na nich již pracuje.

Přeji tedy opozičním zastupitelům hodně síly k dalšímu konání a doufám, že věc bude dotažena až do konce.

Reakce zastupitelů za LEČO na neschválení programu 6. ZMOb MHaH

Vážení občané, reagujeme na prohlášení Patrika Hujduse o předčasném ukončení 6. zastupitelstva MOb, dne 12. září 2019.

Kontrolní výbor zjistil závažné informace, ke kterým došlo při prodeji domů v lokalitě „Červený kříž“, dnes se nebojíme napsat – „ghetto“ u náměstí. Při koupi těchto domů došlo ke zvýhodnění nynějšího majitele J. B. o 161 tisíc korun formou dodatečné opravy plynových rozvodů. Naším návrhem bylo, aby zastupitelstvo vzalo tuto zprávu kontrolního výboru na vědomí a pověřilo škodní komisi k vyčíslení škody obce k úhradě bývalé starostce Janáčkové. Toto bylo starostou P. Hujdusem odmítnuto. K protestnímu nesouhlasu s programem zastupitelstva jsme se rozhodli z důvodu snahy o zametení celé kauzy pod koberec.

Tomuto tématu se jako zastupitelé LEČO – Lepší a čistá Ostrava budeme věnovat.