Poděkování voličům

Vážení voliči,

děkujeme Vám všem, kteří jste v komunálních volbách přišli k hlasovacím urnám a svou volbou jste podpořili hnutí Lepší a čistá Ostrava v obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Svým hlasem jste dopomohli k zisku úctyhodných 17,88 % hlasů, což stačilo na zisk tří zastupitelských křesel.

Výrazným způsobem nás opět podpořili voliči z Hulvák, kde máme dlouholetou podporu. V místech velkých investic minulých let, jako je sídliště Fifejdy jsme zřejmě voliče dostatečně nepřesvědčili, že komunální politiku lze dělat lépe, transparentněji a bez osobního prospěchu vedení radnice.


5001 – knihovna Daliborka; 5002 – Univerzita; 5003 – Matrosovova; 5004 – Prigo; 5005 – radnice směr sídliště Vršovců; 5006 – radnice, směr od Přemyslovců ke kostelu; 5007 – Dům Techniky; 5008 – sídliště Fifejdy; 5009 – sídliště Fifejdy Celý příspěvek

Předvolební kampaň NEZÁVISLÝCH za peníze obvodu

Obyvatelé našeho obvodu se oprávněně ptají, co stálo speciální vydání Zpravodaje – Kalendária 2014 – 2018, jež nám bylo distribuováno do schránek. Kamilu Taubemu se jako prvnímu podařilo získat informace…

V přiložených dokumentech se mimo jiné dozvíte, že cena za tento propagační materiál vedení radnice byla „pouhých“ 167 tisíc korun, a že původně měl obsahovat mnoho informací o městském obvodu, představení všech zastupitelů a podobně. Výsledek je bohužel takový, že za veřejné peníze vznikla předvolební brožura současného vedení radnice.

Toto považujeme za nemorální! Podle přiložených materiálů lze usuzovat, že brožura byla spolufinancována z rozpočtu statutárního města Ostrava. Celý příspěvek

Další příklad špatné péče o obecní majetek – Baarova 4 a 6

Aktualizováno dne 3.10.2018

Bydlíte v obecním bytě, ve kterém se už desítky let neinvestovalo?

To se rozhodně netýká bytových domů Baarova 4 a 6, kdy pro tyto budovy o stáří pouze 16 let rada městského obvodu dne 10.9.2018 schválila smlouvu na výměnu zdravotechniky – paní starostka se o této investici dokonce pochlubila v říjnovém Zpravodaji.

Cena? 1,5 milionu Kč.

Vzhledem ke stáří těchto domů a jelikož se jedná o domy, kde m.j. bydlí samotná naše starostka Janáčková, začali jsme se zajímat a zaslali žádost o prošetření na Magistrát.
Z odpovědi vybíráme to důležité – „… dle informací vedoucího bytového odboru někteří nájemníci už ½ roku nemají teplou vodu. Před 16 roky byl zvolen špatný konstrukční systém … Nyní má dojít ke změně ohřevu TUV přímo v předávací stanici v domě od VEOLIE a pak vybudovány nové rozvody SV a TUV do každé bytové jednotky z plastového potrubí včetně osazení měření“. Celý příspěvek

Proč kandidujeme do zastupitelstva

Naše radnice potřebuje nutně výměnu vedení. S prací toho současného jsme dlouhodobě nespokojeni!

Vedení radnice jen těžko obhajuje svá rozhodnutí, vůči občanům se chová arogantně, téměř za každým rozhodnutím lze spatřit něčí osobní prospěch, některé veřejné zakázky se zadávají bez výběrového řízení, dochází k odměňování „věrných“ formou „trafik“ na posty místostarostů, ředitelů a vedoucích v organizacích zřizovaných obvodem, starostka a její blízcí žijí v nájemních bytech obce za pár korun, o obecních grantech je rozhodováno za zavřenými dveřmi, politická kampaň NEZÁVISLÍ je vedená pomocí tiskovin, personálu a akcí hrazených z peněz úřadu, místostarosta pronajímal obecní byt, i když v obvodu vlastní byt v osobním vlastnictví a sám bydlí s rodinou mimo Ostravu. Na tato a podobná netransparentní zvěrstva po celou dobu poukazujeme.

Jsme jedinou reálnou opozicí vůči současnému vedení radnice.

Ostatní zastupitelé téměř vždy hlasovali spolu se starostkou, čímž opakovaně umožnili prosazovat osobní zájmy paní Janáčkové, před zájmy Vás, obyvatel Mariánských Hor a Hulvák.

Nevolte ty, kteří jsou spoluviníky stávajícího dlouhodobě neutěšeného stavu. Volte Lepší a čistou Ostravu!

Pokud s námi souhlasíte, teď je šance to změnit. Rozhodnutí je na Vás, voličích!

NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM

1. Bezpečnost a ubytovny

 • V místě ubytoven na ulici Výstavní, Žákovská, Jablonského a v lokalitě Červený kříž vyhlásíme opatření obecné povahy – bezdoplatkové zóny. Všichni nově příchozí obyvatelé těchto ubytoven již nedostanou doplatek na bydlení a tím zamezíme stále novému přísunu lidí bez zájmu o práci. Tento záměr jsme již na zastupitelstvu v minulosti navrhovali, ale vedení radnice jej ze strachu zamítlo. My strach nemáme a ubytovny zde nechceme.
 • Důsledně budeme vymáhat ukončení provozu zbývajících heren. Obecně závazná vyhláška o zákazu provozu výherních automatů v našem obvodu byla díky našemu návrhu schválena již v roce 2015. My to dotáhneme do konce.
 • Prosadili jsme zavedení kamerového systému v Mariánských Horách a Hulvákách před čtyřmi lety a v jeho rozšiřování budeme intenzivně pokračovat na všech rizikových místech, především v okolí ubytoven, na větších parkovacích plochách a veřejných prostranstvích.
 • Prosadíme výrazné zvýšení počtu strážníků městské policie. Nechceme již být na prvním místě kriminality v Ostravě.
 • Zřídíme anonymní telefonní linku pro nahlášení dealerů drog a varen.

2. Bydlení

 • Zrušíme možnost prodeje celých bytových domů jednotlivcům, aby už nemohly vzniknout další ubytovny a místa pro byznys s chudobou. Například dnešní lokalita Červený kříž u náměstí.
 • Nedovolíme porušování veřejných slibů. Například z bytových domů Knüpferova 3 a 4 byli původní nájemníci navzdory veřejnému slibu o rekonstrukci v roce 2016 vedením radnice vylákání, vystěhováni a domy jsou určeny k prodeji. Tato situace se může v budoucnu stát i Vám!
 • Určíme jasná a srozumitelná pravidla prodeje jednotlivých bytů nájemníkům. Stávající systém prodeje nahrává korupčnímu jednání.
 • Zavedeme veřejný transparentní registr pronájmu volných bytů a nebytových prostor. Zavedeme jasná a srozumitelná pravidla přidělování volných bytů slušným občanům. Zrušíme stávající netransparentní systém přidělování umožňující korupční jednání – systém, kdy o přidělení rozhoduje pouze pět lidí ve vedení radnice a neexistuje žádná možnost zjistit, které byty jsou volné.
 • Nezvýšíme nájem v obecních bytech a nebudeme zvyšovat daň z nemovitosti, tak jak prosazovala paní Janáčková ve sboru starostů.
 • Vytvoříme startovací byty pro mladé rodiny a občany. Je pro nás důležité, aby mladí lidé v obci zůstávali.
 • Nová plastová okna, ústřední vytápění včetně ohřevu teplé vody a zateplení fasád. Do čtyř let ve většině domů v majetku obce, to je náš cíl. V maximální míře pro tento záměr využijeme dotace.
 • Podpoříme údržbu a zvelebení bytů svépomocí formou úhrady použitého materiálu. Občané, kteří se o svěřené byty chtějí starat, jsou pro nás důležití.

3. Čistota a zeleň

 • Změníme systém úklidu, nelze mít uklizeno jen v blízkém okolí radnice a vzdálenější lokality obvodu opomíjet. Výchozí stav, kdy se pouze sbírají papírky, a to každý desátý, je nedostatečný. Chodníky se nezametají, jen se fukarem špína a prach rozfouká po okolí, to je špatně.
 • Místo nových služebních vozidel pro vedení radnice zakoupíme vozidlo pro zametání a čištění chodníků.
 • Zajistíme pravidelný ořez a kontrolu všech stromů v obvodu.
 • Budeme důsledně trvat na prověření možnosti předčištění pachů vzniklých při těžbě kalů Ostramo Vlček a škodlivosti vnikajících emisí.
 • Nesouhlasíme a budeme bojovat proti vybudování nové spalovny nebezpečných odpadů společnosti SUEZ v Mariánských Horách.

4. Parkování

 • Vytvoříme parkovací zóny na Fifejdách, kde zvýšíme počet parkovacích míst bez negativního vlivu na zeleň, za předpokladu veřejného projednání projektu.
 • Vybudujeme parkovací místa na všech nevyužitých místech v Mariánských Horách a Hulvákách.

5. Chodníky a cesty

 • Do čtyř let opravíme chodníky a cesty v naší obci. Zasloužíme si bezpečné a rovné komunikace. Stávající stav je mnohdy tristní, ohrožující pohyb lidí i průjezd aut.

6. Investice

 • Vytvoříme a předložíme obyvatelům jasný, přehledný a dlouhodobý strategický plán investic v obci.

7. Transparentnost

 • Zřídíme transparentní účet obce dostupný pro všechny na internetu, kde zveřejníme veškeré platby za zakázky a smlouvy.
 • Opět zavedeme zveřejňování průběhu zasedání zastupitelů, které bylo zrušeno. Nemáme co skrývat.
 • Zavazujeme se, že obecními granty nebudeme zvýhodňovat své rodiny, tak jak tomu činí dnešní vedení radnice.
 • Investice, opravy a údržba obecního majetku budou zveřejňovány tak, aby se k němu mohli voliči vyjadřovat a připomínkovat jej. Nebudeme zveřejňovat jen malé projekty a ty velké, drahé a nesmyslné před Vámi tajit, jako např. projekt starostky Janáčkové na novou mariánskohorskou radnici.
 • Nesouhlasíme s politikou vedení radnice v duchu starostky Janáčkové: „Občan se jednou za čas vyjádří ve volbách, vybere si své zástupce a pak se nemá do výkonu politické profese těmto zástupcům plést. Ať si počká na další volby…“. My občanům chceme naslouchat.

8. Život v obci

 • Z tělocvičny školy Matrosovova vybudujeme multifunkční zařízení pro širokou veřejnost s možností halového sportování, pořádání kulturních akcí jako jsou např. plesy, Mikuláš, karneval.
 • Jednoduchým a přehledným grantovým systémem podpoříme spolky a sportovní oddíly na území obvodu.

9. Stop nové mariánskohorské radnici

 • Zrušíme tento megalomanský a předražený projekt za 160 milionů, který nemá žádné opodstatnění, krom pomníku pro paní Janáčkovou skrývající se za jejím proklamovaným vizionářstvím. Jsme Ti, kteří první upozornili, na před veřejností utajenou, přípravu tohoto projektu a v této chvíli jsme jej zastavili formou petice, kterou do této chvíle podepsalo stovky lidí.

Jak hlasovali v roce 2017 jednotliví zastupitelé k plánu výstavby nové radnice v MH

Přehledná tabulka, jak v dubnu 2017 hlasovali jednotliví zastupitelé k plánu výstavby nové Radnice v Mariánských Horách v ceně 160 milionů Kč, čímž by se obvod MHaH zadlužil na dlouhou řadu let.

Konečný ČSSD Pro
Videcký ANO Pro
Pagáčová KDU-ČSL Pro
Boháč KSČM Pro
Řezáč OSTRAVAK Pro
Hujdus NEZ Pro
Chudobová NEZ Pro
Janáčková NEZ Pro
Klapetková NEZ Pro
Martiník NEZ Pro
Furmančík ANO nezúčastnil se
Jezerský NEZ nezúčastnil se
Luzar OF Proti
Sucharda OF Proti
Taube ODS Proti

Školící centrum aneb tajná stavba radnice za 160 milionů

Počátkem minulého roku jsme zjistili, že existuje utajený projekt a plán na stavbu nové radnice městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Utajený proto, že se skrýval pod názvem Školící středisko.

Proč se tajil? No asi ze strachu před voliči, že 160 milionů je moc. Ono vzít si na dluh 100 000 000 korun u banky je fakt hodně. A k tomu ještě 60 000 000 utratit z rozpočtu obvodu za něco jiného než opravy cest, chodníků, údržbu obvodu, opravy bytů apod., to už prostě obhájit nejde. Navíc, když stará radnice zas tak stará není a může sloužit ještě spoustu let. Kanceláře jsou nadstandardní velikostí, a některé se dokonce pronajímají. Samozřejmě údržbu potřebuje každá budova.

Jelikož pořád slyšíme, že nejsou peníze a najednou taková částka, rozhodli jsme se udělat průzkum mezi lidmi. Vytvořili petici „Stop nové radnici“ a začali podpisovou akci. Během 48 hodin jsme díky obrovskému rozhořčení lidí získali 300 podpisů, jež se tímto způsobem začali dozvídat, co se chystá. Rozhodli jsme se stavbě nové radnice a především nehoráznému utrácení peněz zamezit a to tím, že celou věc zveřejníme. Petici jsme předali panu primátorovi Macurovi na zastupitelstvu města Ostravy, pro kterého to byla také novinka.

Pro voliče, kteří volí jiné strany, máme v samostatném příspěvku detail, jak pro úvěr 100 milionů a dlouhodobé zadlužení jejich obce hlasovali jejich zastupitelé. V nacházejících volbách tedy volte uvážlivě a nevěřte proklamacím těch, co dnes říkají – stavbu radnice nechceme, přestože pro zadlužení ruku zvedli.

Na těchto stránkách každopádně nabízíme celou řádku článků s touto tematikou, přehledně ji najdete v rubrice „Radnice na dluh“.