Petice

PETICE PROTI NUCENÉMU VYSTĚHOVÁNÍ RODIN Z BEDŘIŠKY A HULVÁK

dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním ve znění pozdějších předpisů

Adresováno:                    Primátorovi statutárního města Ostravy.

Osoby zmocněné jednat se státními orgány:

Dušan Podraný

Jasinkova 7

70900 Ostrava – Hulváky

Eva Lehotská

Knupferova 1458/1

70900 Ostrava – Hulváky

Jan Koller

Jasinkova 7

70900 Ostrava – Hulváky

My, obyvatelé osady Bedřiška a části Hulváky, a jejich podporovatelé, se obracíme na Vás jako na majitele bytového fondu, jelikož jsme byli seznámeni se záměrem Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky (dále jen MO) vystěhovat platící obyvatele osady Bedřiška a části Hulvák. Rodinné domky nacházející se v osadě Bedřiška mají být následně srovnány se zemí a část bytového fondu prodána. Jsme dlouhodobě vystaveni stresu a nejistotě ze ztráty bydlení.

Důvody nesouhlasu se záměrem MO a podání petice jsou následující:

  • v uvedených lokalitách žijí především rodiny s dětmi a senioři,
  • bydlí zde dlouhodobě (často od narození) a mají vztah ke své lokalitě,
  • na popud obyvatel zde vznikla dětská hřiště a další zázemí, např. Komunitní centrum Bedřiška určené pro děti a mládež,
  • díky úsilí lidí a spolupracujících iniciativ se zde během let podařilo minimalizovat kriminalitu a výskyt drog,
  • v současné době jsou tyto komunity funkční a bezproblémové,
  • nájemníci plní své závazky vůči úřadu MO,
  • rodiny dbají na školní docházku svých dětí a starají se o své okolí,
  • během let svá obydlí zhodnotili, investovali do nich nemalé částky z vlastních zdrojů.

Žádáme o zachování bydlení pro stávající nájemníky.

Žádáme o zachování bytů a domů, které jsou svěřeny do správy MO Mariánské Hory a Hulváky, ve vlastnictví města Ostravy i do budoucna.

 

Toto je text petice, kterou najdete, v případě vašeho zájmu, i v elektronické podobě na stránkách e-petice:

https://www.petice24.com/petice_proti_nucenemu_vysthovani_rodin_bedriska_hulvaky

Za vaši případnou podporu děkujeme.

Hulváky a Bedřiška sobě!!!

Ano, opět se mi potvrdila moje doměnka o vyloučené lokalitě či VIP zóně. Pro většinu Ostraváků jsou Hulváky a hlavně osada Bedřiška vyloučenou lokalitou, plnou kriminálních živlů a vybydlených domů. My, co zde žijeme, víme, že to tak není! A že stojí za to tady žít.

Poté co jsme se dozvěděli, že mají být vystěhovány rodiny s dětmi z obecních domů na Bedřišce a osada má být následně do dvou let zbourána, začali jsme problém řešit s obecním úřadem MHaH na Zastupitelstvu 8.2.2018. Tam, paní starostka Janáčková řekla:  „Obyvatelé osady mají aktivně hledat nové byty sami, když to nepůjde, radnice jim pomůže najít bydlení u soukromníků.“ Na obecňáky prý nemají nárok, neboť pojem náhradního bydlení náš zákon už nezná. Pokud byl ale někdo z místních obyvatel osobně řešit bytovou situaci z důvodu končící nájemní smlouvy na úřadě, bylo mu řečeno, ať žádnou pomoc nečeká.

Také obecním domům na Hulvákách hrozí prodej i s nájemníky 3.straně, jak již několikrát zaznělo z úst pana 1.místostarosty Hujduse. Před několika lety byl i přes nesouhlas nájemníků takto prodán dům na ulici 28.října. Na ulici Knüpferově 4 měla před třemi lety vzniknout policejní služebna, z toho důvodu byl vchod vystěhován a v tomto případě dostali nájemníci i náhradní bydlení. Dodnes je prázdný. Předloni vlivem mrazů praskl v domě vodovodní rozvod a zatopil celou krajní stěnu domu, následkem toho se v domě, kde měly být zastaveny všechny energie, tudíž i voda, rozšířila plíseň. Policejní stanice zde rozhodně nebude. Vchod číslo 3 téhož domu vystěhovala obec zhruba před dvěma lety z důvodu plánované celkové rekonstrukce. Lidé dostali prozatímní bydlení s veřejným příslibem, že se mohou do svých domovů vrátit po rekonstrukci. Projektová dokumentace k tomuto záměru však nikdy nebyla zadána. V březnu tohoto roku, v tomto vchodě opět praskl vodovodní rozvod, i přestože nám bylo řečeno, že voda je zastavená….

Proč nechává obec svůj majetek degradovat? Zřejmě je pak opodstatněné jej jako nefunkční a neopravitelný prodat takzvaně „za hubičku“.

Podle slov pana primátora Macury, plánuje město přestavbu lokalit Benátky a Hulvácký les. Na projektu už se pracuje a z oblasti se tedy stane relaxační zóna. Nové chodníky, stezky, mosty přes hlavní cesty, aby byla oblast propojena. – Revitalizace Hulváckého lesa a lesoparku Benátky: https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11669 .  Kdo by zde nechtěl bydlet? Takže cena pozemků a možná i bytů zde půjde brzy nahoru. Co je tedy za vybydlením a devastací obecních bytů?

Na základě všech těchto faktů vznikla petice za zachování obecního bydlení na Hulvákách a Bedřišce, proti vynucenému vystěhování obyvatel. V případě zájmu ji můžete již teď podepsat na stránkách e-petice:

https://www.petice24.com/petice_proti_nucenemu_vysthovani_rodin_bedriska_hulvaky

Rozešlete svým rodinám a známým. Nemusí být jen z Ostravy. Po ukončení budou petice přidány k těm fyzickým a odeslány primátorovi Ostravy Macurovi.

5.4. 2018 byl na Bedřišce ministr spravedlnosti p.Pelikán a byl prvním, kdo tuto petici podepsal. Schůzky se také zúčastnil primátor Macura a zástupci neziskové organizace Bílý nosorožec a kněz Salesiánů Dona Bosca, kteří v komunitě pomáhají.

Dne 20.4. mezi 14 a 19h proběhne na Bedřišce den otevřených dveří. Přijďte se podívat, jak místní žijí.

Tak trochu jiná Bedřiška

„My odsud nechceme, už tu nejsou drogy, ani kriminalita, chceme tady zůstat!!!“ říkají místní obyvatelé.

Osada byla postavena z „finských“ domků v roce 1952 jako domovy horníků z dolu Bedřich a vojáků, kteří v té době Ostravu stavěli. Vojáci časem odešli a v roce 1971 byl uzavřen i důl, z důvodu zatopení spodními vodami. Horníci s rodinami zůstali bydlet a domy i pozemky patřily OKD. Později RPG. Bývala zde hospoda i trafika …Dnes patří Bedřiška městu Ostravě – ve správě obce Mariánské Hory a Hulváky.

V roce 1996 vznikl na naší radnici, vedené už tehdy paní starostkou Lianou Janáčkovou, první projekt na přestavbu území. Již tenkrát měly zmizet dřevěné domky a měly být vystavěny dvoupatrové bytové domy a bylo počítáno i se zázemím  / lavičky, ohniště, dětské hřiště…/. Toto území je ve vodárenském pásmu, lze zde tedy stavět pouze lehké stavby.

Poté, co byl projekt odložen do šuplíku, začala obec zabydlovat uvolněné domky rómskými rodinami. Starousedlíci byli nejdříve proti, ale časem se sžili. Bohužel do téměř klidného bydlení začala záměrně obec stěhovat novou vlnu, tentokráte nepřizpůsobivých obyvatel, se kterými si nevěděla rady a uklízela tak „bílý“ prostor. Tito obyvatelé byli vystěhováni z předešlých obecních bytů, kvůli fetování, krádežím, násilí a neplacení nájemného.

Místní se víc semkli a povedlo se jim, tyto obyvatele vystrnadit a založit komunitní centrum v jediném bytovém domě osady. /To, od jeho otevření provozuje nezisková organizace Bílý Nosorožec./ Bohužel se tato skupina lidí na nějakou dobu přesunula na Hulváky do ubytovny na Žákovské/ ta je i mezi nynějšími jejími obyvateli označována jako jedna z nejhorších v Ostravě/.Tahle „tlupa na útěku“ pak udělala obyvatelům Bedřišky špatnou pověst.

Teď má radnice Mariánských Hor a Hulvák v plánu všechny obyvatele osady vystěhovat a osadu zbourat, později chce na pozemku nechat vystavět nové domy. Jenže: Chybí peníze na bourání, nejsou k tomu ještě ani záměry, chybí peníze na následnou výstavbu a radnice tvrdí, že ještě nejedná s žádným investorem. Okolní pozemky, patřící dosud firmě Asental již skupuje jeden vlastník a údajně se čeká až bude moci kopit i ten zbytek a započít jakousi výstavbu. Ale jakou? Projekt zatím údajně neexistuje. Budou tu tedy domy, obecní byty nebo třeba nějaké haly?

Radnice chce stavět rezidenční bydlení pro mladé rodiny s dětmi, ale napřed vyhodí na dlažbu 36 rodin s malými dětmi!!! Jaký má tento argument váhu?

A teď v bodech:

Klady současného stavu: dnes je tady 36 rodin s malými dětmi, dohromady cca 150 obyvatel. Žijí tady i 3 generace. Navzájem se respektují. Platí nájmy, posílají děti do školy, a starají se o své domy i okolí. Převážně pracují, někteří podnikají ve stavebnictví. O své domy se starají, každý investoval ze svého do toho, co ho nejvíce trápilo: zateplení, podlahy, okna a dveře, kuchyně, koupelny, kotle…

Skladba obyvatel zdaleka není jen sociálně potřebná, lidé takto potřební bydlí v 1 patře jediného místního bytového domu a jsou pod sociálním dohledem.

Obecní úřad MH a H investoval během let jen do nových střech, které byly v havarijním stavu a dětského hřiště, složeného z 1 skluzavky, 3 laviček a cedule, že toto je obecní hřiště pro děti.

V komunitním centru pomáhají s kroužky a doučováním dětí kromě Bílého nosorožce i Salesiáni Dona Bosca.

Komunita funguje v klidu, i přestože je stranou dění, no možná právě proto.

Zápory současného stavu: Domy, které často vidíte v médiích, jsou již vybydlené a neobydlené budovy po nepřizpůsobivých občanech. Místní se snažili i o provozování malého obchůdku se základními potravinami, to jim ale obec zatrhla. Jeden ze sousedů si tedy pronajal kus zahrady mezi domy a vystavěl tam menší posezení s ohništěm. Hned na to se ozvalo vedení obce s tím, že nebude trpět žádné černé stavby na svých pozemcích. Takže platit ano, sekat trávu ano, ale pozemek užívat, ne!!! Navíc mají dosavadní nájemci zahrad, které patří k domům, odstranit všechny stavby z minulých let. Ty, ale město přebralo od RPG spolu s pozemky a většina z nich je zapsána i v katastrální mapě.

Základní škola je odtud opravdu daleko, jelikož je v obci už jen jedna a to Generála Janka na Fifejdách I, které jsou součástí Mariánských Hor. Někteří žáci chodí ještě na speciální základní školu na Karasově ul. Dříve chodily děti do základní školy na Hulvákách, na Matrosovovu ul., kde je i mateřská školka.

Letáky z obchodů zde ve schránkách nenajdete, ani Zpravodaj radnice MH a H. Před vchodem do bytového domu a komunitního centra chybí lampa veřejného osvětlení. Vchod domu je směrován k lesu ne do ulice. Večer je tady opravdu tma. Respektive nevidíte na krok.

Vystěhováním by byly rodiny roztrženy. A upadla by tak fungující komunita.Tito lidé se nikam nevypaří, ale budou buď s pomocí obce, nebo spíše bez ní, někde rozptýleni… Rodiče se bojí hlavně stěhování na ubytovny, aby jejich děti nezačaly fetovat a přestaly chodit do školy, nechtějí se stěhovat do špíny, mezi šváby a násilnické lidi. A pokud zkoušeli volat na nějaké slušné náhradní bydlení, po zodpovězení otázky, jste Róm, byli odmítnuti.

Obyvatelé mají být vystěhováni ještě letos. Někteří už v dubnu, jiní v červnu, podle data na nájemní smlouvě na dobu určitou. Starousedlíci zde bydlí i 60 let a mají tedy ještě staré smlouvy na dobu neurčitou. Ti, kteří zde bydlí 12 let a míň, nikdy i přes své opakované žádosti, smlouvy na dobu neurčitou nedostali. Na posledním zastupitelstvu obce/ 8.2.2017/, slíbila paní starostka Janáčková, že zatím všechny končící smlouvy prodlouží o půl roku, aby si lidé mohli sehnat jiné bydlení, protože zákon už nezná pojem náhradní bydlení a úřad tak může kohokoliv z nás vyhodit na ulici. I smlouvy na dobu určitou mají pojistku jen 3 měsíců. Také nabízela pomoc s hledáním bytu a možnost za některé kauci zaplatit. V posledních dnech bylo obyvatelům osady řečeno, že smlouvy rozhodně prodlužovat nebude!

Argument paní starostky pro zbourání je, že domy již značně přesluhují, ale není to tak úplně na místě, už léta obec téměř nic na domech nespravuje. Paneláky stavěné v 70. letech také nebyly postaveny navždy a opravují se a rekonstruují/ i za dotace/, ale ty stojí v Mariánských Horách /respektive Fifejdy I./ ne na Hulvákách či Bedřišce. Stav domů ve správě obce není ani tak vizitkou nájemníků, těm můžou v případě neplacení či značného poničení domu ukončit smlouvu, ale zejména vizitkou obce!!!

I tady si děti stavějí domky z pokrývek.

Toto posezení, na placené zahradě, je podle obce černou stavbou.

Sousedské setkávání je důležitou součástí soužití.

Opravené domy na vlastní náklady.

Opravené domy na vlastní náklady.

Opravené domy na vlastní náklady.

Opravené domy na vlastní náklady.

Toto je celé dětské hřiště. 1 skluzavka a 3 lavičky!

Dětské hřiště a jedinný bytový dům. V přízemí je umístěno Komunitní centrum pro děti a mládež.

Zasedání Zastupitelstva Mariánské Hory a Hulváky

Dne 15.6. v 13h se uskuteční zasedání Zastupitelstva Mariánské Hory a Hulváky. Pokud máte nějaké dotazy a výtky na vedení radnice, přijďte je sdělit. Do diskuze s občany se můžete přihlásit na místě písemně. Přijďte se zeptat na opravy silnic, chodníků, domů či bytů a podívejte se i na to, jak budou hlasovat Vámi volení zastupitelé.

Rekonstrukce náměstí a stavba nové radnice???

Po přečtení článku v květnovém Zpravodaji a následné výzvě k vyjádření názoru na stavbu radnice a rekonstrukci parčíku u pošty na Mariánském náměstí, jsem odpověděla takto / na email: zpravodaj@marianskehory.cz/ :

Ptali jste se na názor an výstavbu nové radnice, tak tady je:
Architektonicky: je to obluda, směřující vchodem na střed křižovatky. Spousta masy na úkor nápadu. Prostě narychlo spíchnuté. Vzhled jako z 90tých let minul. stol.
Bezpečnostně: údajně se zvýší bezpečnost okolo náměstí… To znamená, že se sníží v okolí současné radnice?
Finančně: Velice drahé!!! Se splátkami na dlouhé roky.
Zase ubyde ta trocha zeleně, co na tom náměstí je.
A ke stavu staré radnice…  myslím, že někteří z nás bydlí v horších podmínkách, ať už jde o okna, plíseň na zdech, elektroinstalace nebo mokré sklepy a slaměnné stropy.
A zásadně jsem pro rozsáhlejší opravu stávající radnice a výstavbu venkovních výtahů, než pro prodej historické budovy a stavbu nové radnice.
Prostě, každý správný hospodář nejdříve opraví díry v cestě, vybýlí od plísní, opraví dům a pak staví paláce. Jsou v obci místa, která čekají na opravu několik let.
Opravme je a pak stavějme.
A dost mě uráží paní starostka, když tvrdí, že většina lidí při podpisu petice nevěděla co podepisuje. To si o občanech naší obce opravdu myslí, že to jsou hloupé ovce?.
A k novému náměstíčku:
Architekt, který vytváří stavby pro naši radnici, asi moc nápadů nemá. To co jinde už odstraňují a označují za zastaralé, to se tady novátorsky bude stavět.
Už teď je v létě nesnesitelný pobyt na náměstí a to z důvodu přehřátí povrchů. A i tu trochu zeleně, která zbývá, zaplácnete kachlema. Místo zelené oázy se zálivy s lavičkami a částečným odstíněním od hlavní silnice. Kachle se neosvědčily ani v centru na Masarykově náměstí. V létě budou kachle sálat horkem, díky kterému se na nich nikomu moc trávit čas nebude chtít. Už teď je v okolí spousta podobných povrchů. A nepomůže tomu ani malá kašna s vodotrysky. A za mokra či zimy budou kachle kluzké. „Výborné pro všechny o berličkách.“

Hezký den
Kolinke Petra

PS: Budu ráda, když tot vyvolá diskusi, alespoň na našich stránkách. Dík za Vaše názory

Poslední info o rekonstrukci domů na Hulvákách

Dne 20.4. proběhlo zasedání zastupitelstva Mar.Hor a Hulvák. Při diskuzi s občany jsem se ptala na současný stav příprav rekonstrukce domů na Lázeňské a Knúpferově ulici. „Projektová dokumentace bude podána na IROP / státní dotace/ k 1.5.2017, poté bude zhodnocena, zda bude dotace přidělena. Což může trvat i půl roku.“ řekla paní starostka. Na otázku zda chce úřad tyto domy prodat panu Simonu Pelikánovi nebo jinému soukromníkovi, doslova paní starostka přísahala, že ne!!! Snad to tentokráte dopadne pro nás nájemníky dobře a oprav se dočkáme i pod taktovkou obce.

Jediné co ještě stále nevíme, zda je obsahem rekonstrukce i výměna izolací základových zdí obou domů. Bez níž by totiž byla celá rekonstrukce k ničemu. Dům by byl zateplen, okna a vchodové dveře vyměněny, ale do spodního zdiva by stále zatékalo z okolních chodníků a cest. Plíseň na zdech, ze vzlínající vody, by se tedy rozšířila ještě více. Paní starostka slíbila, že zjistí zda na toto bylo v projektové dokumentaci pamatováno a dá mi vědět.

Jen pro úplnost, v domech při rekonstrukci budou zbudovány plynové kotelny, pro každý vchod a tím nám zmizí z bytů bojlery a gamaty. Budou vyměněny vodovodní i odpadové trubky, elektroinstalace, upraveny podlahy, odizolovány budou půdní i sklepní prostory a vyměněny dveře i okna a dům zateplen…