Jak pan místostarosta Hujdus dostal strach – kauza sporného prodeje obecních bytů, kde je nájemcem i pan místostarosta

Vážení obyvatelé našeho obvodu, velmi rád přináším v tento předvánoční čas tuto novinu o tom, že pan místostarosta Hujdus přeci jen možná dostal strach – a to oprávněně – že prodej bytů na Sušilově 1, jak si ho na zastupitelstvu ochotně odhlasovali, přeci jen není v pořádku, a záměr prodeje byl dne 14.12.2017 zrušen.

Jelikož jsme tuto kauzu již dříve zveřejnili na našich stránkách, nejspíše si pan místostarosta chtěl tuto věc nechat ověřit advokáty (spekuluji pouze o důvodu, co vedlo pana místostarostu k tomuto kroku – to, že byla oslovena advokátní kancelář, je pravda) a ti došli k závěru, že prodej pod cenou je skutečně protizákonný a kdyby k němu došlo, byla by smlouva o prodeji neplatná. (Musím za to panu místostarostovi velmi poděkovat, neboť mi tím ušetřil spoustu práce se sepisováním oficiální stížnosti, jak jsem měl v plánu – bohužel jsem se v té době věnoval jiné urgentnější stížnosti, která se týkala zanedbávání povinností při správě svěřeného majetku – stížnost je čestvě podaná a o této stížnosti je informován i primátor města Ostravy, pan Ing. Macura. A my si konečně můžeme udělat chvilku vánoční atmosféru, na kterou se tady všichni na Hulvákách tak těšíme) Celý příspěvek

Na Magistrátu se o tom živě mluví, na naší Radnici úpěnlivě mlčí …

Ano, jde o plánovanou revitalizaci cenného prostoru na pomezí naší MHaH a Nové Vsi.
Je fajn, že město má o zkulturnění této lokality zájem a Ostrava by si to určitě zaslužila.

A je vcelku potěšující, že to není jen předvolební záležitost, jak to před pár lety vypadalo. Usuzuji už i podle dostupných materiálů, které jsou dostupné na stránkách Magistrátu.

Nicméně naše Radnice neučinila ani čárku, aby se o tomto plánu našim občanům zmínila. A ani mě to nepřekvapuje a dokud tam budou sedět pořád stejní lidé, ani nic od nich už nečekám … Je to smutné, ale je to tak.

Nicméně, v tomto článku udržím pozitivní nótu a hlubší rozbor si ponechám až po prázdninách. Takže doufám, že se všichni budeme těšit, až se podaří to, co je dnes už v celkem rozpracované podobě. Malý náhled (zdroj: web MMO):

Na tomto obrázku jsem zvýraznil zeleně přímo navazující lokalitu Bedřiška, o které jsem psal v minulém článku:Detailnější popis revitalizace:

Bedřiška v okruhu zájmu?

Pohádky mi poslední dobou nějak jdou 🙂
Posledně jsem psal o tom, jak si pan místostarosta k bytu pomohl, a hle, hned se mi dere na jazyk další, tentokráte vychází ale z úst naší starostky.

Ta totiž na začátku prázdnin uspořádala mimořádné Zasedání zastupitelstva a na tom se hlasovalo o záměru odkoupit nějakou vybydlenou ubytovnu v lokalitě Bedřiška.

A paní statostka začala vyprávět, jakou že skvělou motivaci má a jak předvídavě koná … Prostě sladký příběh jako pro děti 🙂 Prý že ji popohání její zájem vybudovat zde nějaké startovací byty pro mladé rodiny … No, bylo to trochu košatější – kdo chce, nechť se podívá na záznam ze zasedání, který je dostupný na webu. No, nebudu to dále rozvádět, protože snad každý hulváčan ví, že Bedřišku naše starostka kdysi před léty využila, aby zde „odložila“ cigány, kteří jí zavazeli jinde v našem obvodu. A padala tam tehdy slova jako ostnatý drát, … Dnes je tedy Bedřiška „úspěšně vybydlená“ a nějaký zájem o nějakou revitalizaci pro obyčejného člověka? Tomu přeci ani náhodou nikdo nemůže uvěřit. Celý příspěvek

Poslední info o rekonstrukci domů na Hulvákách

Dne 20.4. proběhlo zasedání zastupitelstva Mar.Hor a Hulvák. Při diskuzi s občany jsem se ptala na současný stav příprav rekonstrukce domů na Lázeňské a Knúpferově ulici. „Projektová dokumentace bude podána na IROP / státní dotace/ k 1.5.2017, poté bude zhodnocena, zda bude dotace přidělena. Což může trvat i půl roku.“ řekla paní starostka. Na otázku zda chce úřad tyto domy prodat panu Simonu Pelikánovi nebo jinému soukromníkovi, doslova paní starostka přísahala, že ne!!! Snad to tentokráte dopadne pro nás nájemníky dobře a oprav se dočkáme i pod taktovkou obce.

Jediné co ještě stále nevíme, zda je obsahem rekonstrukce i výměna izolací základových zdí obou domů. Bez níž by totiž byla celá rekonstrukce k ničemu. Dům by byl zateplen, okna a vchodové dveře vyměněny, ale do spodního zdiva by stále zatékalo z okolních chodníků a cest. Plíseň na zdech, ze vzlínající vody, by se tedy rozšířila ještě více. Paní starostka slíbila, že zjistí zda na toto bylo v projektové dokumentaci pamatováno a dá mi vědět.

Jen pro úplnost, v domech při rekonstrukci budou zbudovány plynové kotelny, pro každý vchod a tím nám zmizí z bytů bojlery a gamaty. Budou vyměněny vodovodní i odpadové trubky, elektroinstalace, upraveny podlahy, odizolovány budou půdní i sklepní prostory a vyměněny dveře i okna a dům zateplen…

Žádost o úvěr na novou Radnici hlasováním na našem „Zastupitelstvu“ prošla

Dnes proběhlo zasedání Zastupitelstva na úřadě MHaH.

Velkým bodem programu bylo hlasování o žádosti o půjčku na novou Radnici ve výši cca 100 milionů Kč. Samotnému hlasování předcházela dlouhá diskuze, kdy každá ze stran hájila svou pozici. Ve zkratce: odpůrcům nové Radnice vadí netransparentnost a neodůvodněný velký dluh; paní starostka žádnou netransparentnost nepociťuje a trvá si na svém, jak sama říká, vizionářském záměru …

Co se týče dosavadního postupu, paní starostka sdělila, že svůj záměr má předdiskutovaný na Magistrátu, i když samotný pan primátor, pan Ing. Macura, ani zastupitel a člen investiční komise Rady města Ostravy, pan Ing. Kolařík, podle svých vyjádření o tomto záměru nic nevědí …

Pro upřesnění – cílem projektu je nová Radnice za cca 100 milionů Kč a parkovací dům za cca 60 milionů Kč (financování parkovacího domu by snad mělo být na účet Magistrátu, ovšem toto je nepodložená informace …), který by měl sloužit zaměstanancům Radnice a také občanům.

===========

Hlasování dopadlo podle očekávání – zastupitelé převážnou většinou tento záměr požádat o půjčku na stavbu nové Radnice podpořili (proti byli pouze pan Sucharda, Luzar a Taube; ostatní zastupitelé v tomto záměru asi nevidí žádné nesrovnalosti ani s tím nemají problém, proto tento projekt podpořili) a na řadě tedy bude hlasování zastupitelů města Ostravy o tomto úvěru – půjčka totiž nemůže být poskytnuta bez souhlasu města Ostravy.

My však ještě nekončíme, neboť v tomto záměru vidíme řadu nesrovnalostí, včetně toho, že paní starostka tvrdí, že má s někým na Magistrátu tajně předjednánu nějakou dohodu, což jde proti všem demokratickým principům, a požádáme tedy odbor kontroly a auditu o vyjádření se k celé této záležitosti.

 

Setkání občanů k plánované stavbě Školicího centra

Vážení spoluobčané,

Radnice podala na stavební úřad žádost o výstavbu tzv. „Školicího a vzdělávacího centra, Ostrava-Mariánské Hory“. Informace o tomto záměru jsou již na úřední desce Magistrátu města Ostravy. Obrazový doprovod lze nalézt na stránkách www.msstavby.cz nebo na stránkách www.nasehulvaky.cz. V budoucnu by se do této budovy měla přestěhovat Radnice MH a H. Odhadovaná cena je 100 milionů Kč z rozpočtu obce, a to na dluh.

Jelikož o tomto plánu nebyla informována veřejnost Mariánských Hor a Hulvák, ani nebyla veřejně předložena finanční kalkulace, máme v plánu oslovit Radnici i vedení města ohledně obhajitelnosti tohoto projektu. K tomuto nás zajímá váš názor, o čemž se s vámi rádi pobavíme na hřišti TJ Slovan v pátek 31.3.2017 v 18:00. Zároveň ti z vás, kteří stejně jako my s tímto netransparentním projektem nesouhlasíte, se budete moci podepsat na naší petici „NE zadlužení obce“.

Zve vás občanská iniciativa nasehulvaky.cz

Magistrát města Ostravy se zastal dotčených sousedů v případě plánu výstavby KoDuS na Oborného ulici

Účastníci stavebního řízení (v tomto mám teď na mysli hlavně sousedy plánované stavby) obdrželi v těchto dnech vyrozumění ve věci jejich odvolání proti plánu výstavby Komunitního domu pro seniory v Ostravě Hulvákách na ulici Oborného, který oni považují v daném místě za nevhodný (je to stále onen záměr, o kterém se již zde psalo).

Magistrát města Ostravy v tomto odvolacím řízení upozornil na porušení právních předpisů a na pochybení v tomto případu, a postavil se na stranu stěžovatelů. Případ se tak vrací na stavebmí úřad MHaH.

Pro přímé sousedy je to samozřejmě velmi příznivá zpráva, ale na druhou stranu to potvrzuje podezření, že ne vše ja na úřadě MHaH v pořádku. Občan by jistě byl mnohem raději, kdyby mohl mít plnou důvěru v „náš“ úřad. Takový pocit ale spousta občanů nemá a potvzuji, že jej nemám ani já.

Na tomto místě bych přidal ještě jednu poznámku a uvedu jedno jméno, které je velmi dobré si zapamatovat – tento projekt měla na starosti sama vedoucí stavebního úřadu MHaH, Ing. Dagmar Pulchartová. Co k tomu ještě dodat?

Ale budu doufat, že pokud se obyvatelé budou zajímat o dění ve svém okolí a budou sledovat chování úřadu, bude muset úřad své chování změnit, a to je ten správný cíl.

 

Celý text spisu je k dispozici zde: Odvolani_MMO_odpoved

Stavba Školicího a vzdělávacího centra – ceny a smlouvy

 

Alespoň ve stručnosti – ještě o plánu takřka nikdo moc neví, včetně lidí na Magistrátu, a paní starostka už vesele utrácí …

Kokrétně firmě POEL zadala práci na projektové dokumentaci v ceně přes jeden milion Kč.

A když se bavíme o předpokládané ceně celého díla, které by se mělo na Mariánském náměstí stavět na dluh, tak jsme paní starostku podcenili = jedná se o cenu 140 milionů Kč.

Kompletní smlouva o dílo s firmou POEL:
https://marianskehory.ostrava.cz/cs/radnice/smlouvy-a-objednavky/smlouvy/smlouvy-2015/S01562015OHC.pdf

 

 

Petice: NE zadlužení obce

Jak jsem informoval v předchozím článku, vedení MHaH chce stavět na dluh.
Vytvořili jsme petici, kterou budou moci občané podepisovat na vytipovaných místech v našem obvodu – o těchto místech budete informováni v nejbližší době (již dnes na ni můžete narazit na několika místech, ale konkrétní místa musím zjistit).
Petici uzavřeme 4.4.2017, abychom ji mohli předat na zasedání Zastupitelstva města 5.4.2017.

Text petice je tento:

Petice: NE zadlužení obce !!!

My, občané Mariánských Hor a Hulvák,

nesouhlasíme se zadlužením spojeným s netransparentním plánem výstavby Školicího a vzdělávacího centra na Mariánském náměstí, které má být v budoucnu novou radnicí pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky.

Vedení radnice obvodu MH a H nedokáže ze svého rozpočtu dostatečně udržovat ani svůj stávající bytový fond, zajistit opravy cest a chodníků. Zadlužení odhadovaných 100 milionů Kč z rozpočtu obce by tento stav ještě zhoršilo.

Školící centrum už na náměstí existuje (Dům techniky).

Tento projekt a informace o zadlužení nebyly veřejně projednány a obeznámena široká veřejnost občanů Mariánských Hor a Hulvák.

Jedná se o veřejné finance na dluh do budoucna, ze kterých by se měl tento projekt financovat.

Vážený pane primátore a zastupitelé města Ostravy, žádáme Vás zdvořile o zastavení jakékoliv podpory tomuto projektu.

S pozdravem,
Občané Mariánských Hor a Hulvák

(také ke stažení: Petice_Skolici_centrum verze6)