Ustavující zasedání zastupitelstva – Rádkyně za všechny prachy

Převzato z LEČO magazínu

Velmi krkolomný až křečovitý začátek své funkce mariánskohorského starosty, o kterém jsme psali v předchozím článku, vygradoval více než hodinovým prosazováním odměny 90 tisíc korun za poradenství pro paní Janáčkovou, která je dnes již řadovou zastupitelkou městského obvodu.

Trapnost a ostudnost prosazování materiálu „na stůl“ a v něm laxní nic neříkající věta: „Návrh na uzavření dohody o provedení práce s členkou zastupitelstva Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Ing. arch. Lianou Janáčkovou.“, za kterou se skrývala dohoda o pracovně právním vztahu mezi obcí a paní Janáčkovou na 300 hodin práce po 300 korunách hodinově do konce roku 2018. To znamená za necelé dva měsíce 90 tisíc korun, plus služební auto, kancelář, mobilní telefon a počítač; a to za poradenství a činnost v oblasti strategického plánování, investic a rozvoje městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Pro čtenáře to trochu zjednodušíme. Víc placených starostů a místostarostů se do rady obce nevleze, a tak se pro paní Janáčkovou vymyslela tato brigáda. Devadesát tisíc za rady, jak mají místostarostové pracovat?! Jakoby zástupci politických stran KSČM, KDU-ČSL, SPD a OSTRAVAK neměli vlastní názor, představu a vizi, co je třeba v obci změnit.

V rozpravě byl opozicí napříč politickým spektrem tento bod programu odsouzen jako frapantní zneužití moci k prosazování osobních zájmů. I tak bohužel došlo k jeho sválení osmi hlasy koalice. Je velkým štěstím, že uspěchanost a intenzita, s jakou se řídící zastupitelstva Patrik Hujdus snažil prosadit tento bod programu pro svou kolegyni, vytvořila procesní chybu – zastupitelka Janáčková na začátku hlasování o své „brigádě“ nenahlásila střet zájmu, což je dle zákona a jednacího řádu zastupitelstva povinna učinit. Po upozornění zastupitele Ing. Daniela Vacy z hnutí Lepší a čistá Ostrava (LEČO) na porušení zákona, byl pan Hujdus nucen tento bod stáhnut a opařen nečekaným neúspěchem přerušil jednání zastupitelstva na přibližně 20 minut. Následně se starosta ještě snažil narychlo vytvořit paskvil stejného bodu programu, který snad nepochopil ani on, natož všech 15 zastupitelů, kteří jej v diskuzi opětovně odsoudili, a o tomto návrhu se již ani nehlasovalo.

Naši zastupitelé budou i nadále bedlivě hlídat rozhodování vedení obvodu a snažit se všemi prostředky prosazovat veřejné zájmy občanů nad osobním prospěchem, který byl bohužel přítomen i na slavnostním, ustavujícím zastupitelstvu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Ustavující zasedání zastupitelstva – Nová tvář, staré zvyky

Převzato z LEČO magazínu

Patrik Hujdus z Těrlicka-Hradiště byl zvolen starostou Mariánských Hor a Hulvák. Kontroverzní profesionální politik, a zároveň předseda politické strany NEZÁVISLÍ, má od svého prvopočátku zvolení starostou evidentní problém v samotném zastupitelstvu.

Tomuto politikovi se nepodařilo důvěryhodně vysvětlit závratné finanční dary od dodavatelských firem úřadu Mariánské Hory a Hulváky, které přistály na účtech jeho strany a sloužily pro financování volební kampaně NEZAVISLÝCH. Občanům také vadí, že se svou rodinou bydlí na Těrlicku, protože se mu zřejmě nechce dýchat smrad z ostravských lagun nebo snášet vysokou kriminalitu; v obvodu Mariánské Hory a Hulváky dokonce nejvyšší z celé Ostravy. Při volbě starosty a místostarostů obvodu proto vznikl diametrální rozdíl v počtu zastupitelů, kteří navržené kandidáty podpořili.

Místostarostové obvodu byli zvoleni všemi 15-ti hlasy na rozdíl od Patrika Hujduse, který pro to, aby byl volen starostou, musel při hlasovaní hasit propuknutý požár zvednutím ruky sám pro sebe, jinak by zvolen nebyl.

Poděkování voličům

Vážení voliči,

děkujeme Vám všem, kteří jste v komunálních volbách přišli k hlasovacím urnám a svou volbou jste podpořili hnutí Lepší a čistá Ostrava v obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Svým hlasem jste dopomohli k zisku úctyhodných 17,88 % hlasů, což stačilo na zisk tří zastupitelských křesel.

Výrazným způsobem nás opět podpořili voliči z Hulvák, kde máme dlouholetou podporu. V místech velkých investic minulých let, jako je sídliště Fifejdy jsme zřejmě voliče dostatečně nepřesvědčili, že komunální politiku lze dělat lépe, transparentněji a bez osobního prospěchu vedení radnice.


5001 – knihovna Daliborka; 5002 – Univerzita; 5003 – Matrosovova; 5004 – Prigo; 5005 – radnice směr sídliště Vršovců; 5006 – radnice, směr od Přemyslovců ke kostelu; 5007 – Dům Techniky; 5008 – sídliště Fifejdy; 5009 – sídliště Fifejdy Celý příspěvek

Předvolební kampaň NEZÁVISLÝCH za peníze obvodu

Obyvatelé našeho obvodu se oprávněně ptají, co stálo speciální vydání Zpravodaje – Kalendária 2014 – 2018, jež nám bylo distribuováno do schránek. Kamilu Taubemu se jako prvnímu podařilo získat informace…

V přiložených dokumentech se mimo jiné dozvíte, že cena za tento propagační materiál vedení radnice byla „pouhých“ 167 tisíc korun, a že původně měl obsahovat mnoho informací o městském obvodu, představení všech zastupitelů a podobně. Výsledek je bohužel takový, že za veřejné peníze vznikla předvolební brožura současného vedení radnice.

Toto považujeme za nemorální! Podle přiložených materiálů lze usuzovat, že brožura byla spolufinancována z rozpočtu statutárního města Ostrava. Celý příspěvek

Další příklad špatné péče o obecní majetek – Baarova 4 a 6

Aktualizováno dne 3.10.2018

Bydlíte v obecním bytě, ve kterém se už desítky let neinvestovalo?

To se rozhodně netýká bytových domů Baarova 4 a 6, kdy pro tyto budovy o stáří pouze 16 let rada městského obvodu dne 10.9.2018 schválila smlouvu na výměnu zdravotechniky – paní starostka se o této investici dokonce pochlubila v říjnovém Zpravodaji.

Cena? 1,5 milionu Kč.

Vzhledem ke stáří těchto domů a jelikož se jedná o domy, kde m.j. bydlí samotná naše starostka Janáčková, začali jsme se zajímat a zaslali žádost o prošetření na Magistrát.
Z odpovědi vybíráme to důležité – „… dle informací vedoucího bytového odboru někteří nájemníci už ½ roku nemají teplou vodu. Před 16 roky byl zvolen špatný konstrukční systém … Nyní má dojít ke změně ohřevu TUV přímo v předávací stanici v domě od VEOLIE a pak vybudovány nové rozvody SV a TUV do každé bytové jednotky z plastového potrubí včetně osazení měření“. Celý příspěvek

Proč kandidujeme do zastupitelstva

Naše radnice potřebuje nutně výměnu vedení. S prací toho současného jsme dlouhodobě nespokojeni!

Vedení radnice jen těžko obhajuje svá rozhodnutí, vůči občanům se chová arogantně, téměř za každým rozhodnutím lze spatřit něčí osobní prospěch, některé veřejné zakázky se zadávají bez výběrového řízení, dochází k odměňování „věrných“ formou „trafik“ na posty místostarostů, ředitelů a vedoucích v organizacích zřizovaných obvodem, starostka a její blízcí žijí v nájemních bytech obce za pár korun, o obecních grantech je rozhodováno za zavřenými dveřmi, politická kampaň NEZÁVISLÍ je vedená pomocí tiskovin, personálu a akcí hrazených z peněz úřadu, místostarosta pronajímal obecní byt, i když v obvodu vlastní byt v osobním vlastnictví a sám bydlí s rodinou mimo Ostravu. Na tato a podobná netransparentní zvěrstva po celou dobu poukazujeme.

Jsme jedinou reálnou opozicí vůči současnému vedení radnice.

Ostatní zastupitelé téměř vždy hlasovali spolu se starostkou, čímž opakovaně umožnili prosazovat osobní zájmy paní Janáčkové, před zájmy Vás, obyvatel Mariánských Hor a Hulvák.

Nevolte ty, kteří jsou spoluviníky stávajícího dlouhodobě neutěšeného stavu. Volte Lepší a čistou Ostravu!

Pokud s námi souhlasíte, teď je šance to změnit. Rozhodnutí je na Vás, voličích!

NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM

1. Bezpečnost a ubytovny

 • V místě ubytoven na ulici Výstavní, Žákovská, Jablonského a v lokalitě Červený kříž vyhlásíme opatření obecné povahy – bezdoplatkové zóny. Všichni nově příchozí obyvatelé těchto ubytoven již nedostanou doplatek na bydlení a tím zamezíme stále novému přísunu lidí bez zájmu o práci. Tento záměr jsme již na zastupitelstvu v minulosti navrhovali, ale vedení radnice jej ze strachu zamítlo. My strach nemáme a ubytovny zde nechceme.
 • Důsledně budeme vymáhat ukončení provozu zbývajících heren. Obecně závazná vyhláška o zákazu provozu výherních automatů v našem obvodu byla díky našemu návrhu schválena již v roce 2015. My to dotáhneme do konce.
 • Prosadili jsme zavedení kamerového systému v Mariánských Horách a Hulvákách před čtyřmi lety a v jeho rozšiřování budeme intenzivně pokračovat na všech rizikových místech, především v okolí ubytoven, na větších parkovacích plochách a veřejných prostranstvích.
 • Prosadíme výrazné zvýšení počtu strážníků městské policie. Nechceme již být na prvním místě kriminality v Ostravě.
 • Zřídíme anonymní telefonní linku pro nahlášení dealerů drog a varen.

2. Bydlení

 • Zrušíme možnost prodeje celých bytových domů jednotlivcům, aby už nemohly vzniknout další ubytovny a místa pro byznys s chudobou. Například dnešní lokalita Červený kříž u náměstí.
 • Nedovolíme porušování veřejných slibů. Například z bytových domů Knüpferova 3 a 4 byli původní nájemníci navzdory veřejnému slibu o rekonstrukci v roce 2016 vedením radnice vylákání, vystěhováni a domy jsou určeny k prodeji. Tato situace se může v budoucnu stát i Vám!
 • Určíme jasná a srozumitelná pravidla prodeje jednotlivých bytů nájemníkům. Stávající systém prodeje nahrává korupčnímu jednání.
 • Zavedeme veřejný transparentní registr pronájmu volných bytů a nebytových prostor. Zavedeme jasná a srozumitelná pravidla přidělování volných bytů slušným občanům. Zrušíme stávající netransparentní systém přidělování umožňující korupční jednání – systém, kdy o přidělení rozhoduje pouze pět lidí ve vedení radnice a neexistuje žádná možnost zjistit, které byty jsou volné.
 • Nezvýšíme nájem v obecních bytech a nebudeme zvyšovat daň z nemovitosti, tak jak prosazovala paní Janáčková ve sboru starostů.
 • Vytvoříme startovací byty pro mladé rodiny a občany. Je pro nás důležité, aby mladí lidé v obci zůstávali.
 • Nová plastová okna, ústřední vytápění včetně ohřevu teplé vody a zateplení fasád. Do čtyř let ve většině domů v majetku obce, to je náš cíl. V maximální míře pro tento záměr využijeme dotace.
 • Podpoříme údržbu a zvelebení bytů svépomocí formou úhrady použitého materiálu. Občané, kteří se o svěřené byty chtějí starat, jsou pro nás důležití.

3. Čistota a zeleň

 • Změníme systém úklidu, nelze mít uklizeno jen v blízkém okolí radnice a vzdálenější lokality obvodu opomíjet. Výchozí stav, kdy se pouze sbírají papírky, a to každý desátý, je nedostatečný. Chodníky se nezametají, jen se fukarem špína a prach rozfouká po okolí, to je špatně.
 • Místo nových služebních vozidel pro vedení radnice zakoupíme vozidlo pro zametání a čištění chodníků.
 • Zajistíme pravidelný ořez a kontrolu všech stromů v obvodu.
 • Budeme důsledně trvat na prověření možnosti předčištění pachů vzniklých při těžbě kalů Ostramo Vlček a škodlivosti vnikajících emisí.
 • Nesouhlasíme a budeme bojovat proti vybudování nové spalovny nebezpečných odpadů společnosti SUEZ v Mariánských Horách.

4. Parkování

 • Vytvoříme parkovací zóny na Fifejdách, kde zvýšíme počet parkovacích míst bez negativního vlivu na zeleň, za předpokladu veřejného projednání projektu.
 • Vybudujeme parkovací místa na všech nevyužitých místech v Mariánských Horách a Hulvákách.

5. Chodníky a cesty

 • Do čtyř let opravíme chodníky a cesty v naší obci. Zasloužíme si bezpečné a rovné komunikace. Stávající stav je mnohdy tristní, ohrožující pohyb lidí i průjezd aut.

6. Investice

 • Vytvoříme a předložíme obyvatelům jasný, přehledný a dlouhodobý strategický plán investic v obci.

7. Transparentnost

 • Zřídíme transparentní účet obce dostupný pro všechny na internetu, kde zveřejníme veškeré platby za zakázky a smlouvy.
 • Opět zavedeme zveřejňování průběhu zasedání zastupitelů, které bylo zrušeno. Nemáme co skrývat.
 • Zavazujeme se, že obecními granty nebudeme zvýhodňovat své rodiny, tak jak tomu činí dnešní vedení radnice.
 • Investice, opravy a údržba obecního majetku budou zveřejňovány tak, aby se k němu mohli voliči vyjadřovat a připomínkovat jej. Nebudeme zveřejňovat jen malé projekty a ty velké, drahé a nesmyslné před Vámi tajit, jako např. projekt starostky Janáčkové na novou mariánskohorskou radnici.
 • Nesouhlasíme s politikou vedení radnice v duchu starostky Janáčkové: „Občan se jednou za čas vyjádří ve volbách, vybere si své zástupce a pak se nemá do výkonu politické profese těmto zástupcům plést. Ať si počká na další volby…“. My občanům chceme naslouchat.

8. Život v obci

 • Z tělocvičny školy Matrosovova vybudujeme multifunkční zařízení pro širokou veřejnost s možností halového sportování, pořádání kulturních akcí jako jsou např. plesy, Mikuláš, karneval.
 • Jednoduchým a přehledným grantovým systémem podpoříme spolky a sportovní oddíly na území obvodu.

9. Stop nové mariánskohorské radnici

 • Zrušíme tento megalomanský a předražený projekt za 160 milionů, který nemá žádné opodstatnění, krom pomníku pro paní Janáčkovou skrývající se za jejím proklamovaným vizionářstvím. Jsme Ti, kteří první upozornili, na před veřejností utajenou, přípravu tohoto projektu a v této chvíli jsme jej zastavili formou petice, kterou do této chvíle podepsalo stovky lidí.