Hulvácký punč 2017

Náš sen o Hulvákách, jakožto „dobré adrese“ s příjemným pohodovým bydlením uvnitř města, se plní a jsem tomu velmi, velmi rád. A to především díky skvělým obyvatelům, kteří v naší lokalitě bydlí a se kterými se tak rádi potkáváme při občasných příležitostech.

Toto zavzpomínání patří Hulváckému punči při příležitosti Svatého Štěpána – ano, je to trochu se zpožděním, ale přeci 🙂

Děkuji tedy za všechny, kteří na přípravě našeho posledního setkání podíleli, srdečně vám všem, kteří mezi nás přišli a při vůni dobrého moku z vína a ovoce se spolu příjemně pobavili.

Přikládám pár momentek, za které děkuji panu Karasovi 🙂

Den otevřených dveří

Dne 20.4.2018 proběhl na osadě Bedřiška Den otevřených dveří. Místní obyvatelé zvali do svých domovů své sousedy i širokou veřejnost. Poukázali na to, že mediální obraz, který o nich vytváří naše radnice není zcela pravdivý. Tedy, že si domy opravují na vlastní náklady a v okolí udržují čistotu… Osadou jsme provedli dvě komentované prohlídky, na první zastávce odvyprávěla p.Lehotská historii, na druhé probrala spolu s p.Balážem současnost a třetí zastávku jsem věnovala problematice ostatních obecních bytů / Lázeňská, Knüpferova…/ a již zaniklým či prodaným místům a domům na Hulvákách / Dělnický dům, Koupaliště, Základní škola Matrosovova, Cihlová osada Na kopečku…/. Zůčatnily se média, někteří naši zastupitelé, široká veřejnost, zahraniční studenti, neziskové organizace Bílý nosorožec, Probuďme domy, Vzájemné soužití a Salesiáni Dona Bosca….

Další náplní dne byly soutěže pro děti, smažení vaječiny, hudba a tanec. Večer se ještě v komunitním centru pro děti, promítal tématický film. Počasí i nálada byli slunečné…

     

 

Hulvácká osada Bedřiška má své starousedlíky

Petr Sklenařík      *1950

V padesátých letech, kdy se na Bedřišce narodil, už stály oba cihlové domy na Kordově a Bedřišské ulici. Stavěli se zrovna dřevěné finské dvojdomky. Celá osada tehdy měla 65 rodin. V letech 1958 – 60 zde obyvatelé svépomocí vystavěli obchod s potravinami. Kolonie byla havířská a tak není divu, že i on pracoval celý život na dole v rubání. Vychoval zde dva syny. Celý příspěvek

Hulváky a Bedřiška sobě!!!

Ano, opět se mi potvrdila moje doměnka o vyloučené lokalitě či VIP zóně. Pro většinu Ostraváků jsou Hulváky a hlavně osada Bedřiška vyloučenou lokalitou, plnou kriminálních živlů a vybydlených domů. My, co zde žijeme, víme, že to tak není! A že stojí za to tady žít.

Poté co jsme se dozvěděli, že mají být vystěhovány rodiny s dětmi z obecních domů na Bedřišce a osada má být následně do dvou let zbourána, začali jsme problém řešit s obecním úřadem MHaH na Zastupitelstvu 8.2.2018. Tam, paní starostka Janáčková řekla:  „Obyvatelé osady mají aktivně hledat nové byty sami, když to nepůjde, radnice jim pomůže najít bydlení u soukromníků.“ Celý příspěvek

Tak trochu jiná Bedřiška

„My odsud nechceme, už tu nejsou drogy, ani kriminalita, chceme tady zůstat!!!“ říkají místní obyvatelé.

Osada byla postavena z „finských“ domků v roce 1952 jako domovy horníků z dolu Bedřich a vojáků, kteří v té době Ostravu stavěli. Vojáci časem odešli a v roce 1971 byl uzavřen i důl, z důvodu zatopení spodními vodami. Horníci s rodinami zůstali bydlet a domy i pozemky patřily OKD. Později RPG. Bývala zde společenská místnost, prádelna i potraviny… Dnes patří Bedřiška městu Ostravě – ve správě obce Mariánské Hory a Hulváky.

V roce 1996 vznikl na naší radnici, vedené už tehdy paní starostkou Lianou Janáčkovou, první projekt na přestavbu území. Již tenkrát měly zmizet dřevěné domky a měly být vystavěny dvoupatrové bytové domy a bylo počítáno i se zázemím  / lavičky, ohniště, dětské hřiště…/. Celý příspěvek

Jak pan místostarosta Hujdus dostal strach – kauza sporného prodeje obecních bytů, kde je nájemcem i pan místostarosta

Vážení obyvatelé našeho obvodu, velmi rád přináším v tento předvánoční čas tuto novinu o tom, že pan místostarosta Hujdus přeci jen možná dostal strach – a to oprávněně – že prodej bytů na Sušilově 1, jak si ho na zastupitelstvu ochotně odhlasovali, přeci jen není v pořádku, a záměr prodeje byl dne 14.12.2017 zrušen.

Jelikož jsme tuto kauzu již dříve zveřejnili na našich stránkách, nejspíše si pan místostarosta chtěl tuto věc nechat ověřit advokáty (spekuluji pouze o důvodu, co vedlo pana místostarostu k tomuto kroku – to, že byla oslovena advokátní kancelář, je pravda) a ti došli k závěru, že prodej pod cenou je skutečně protizákonný a kdyby k němu došlo, byla by smlouva o prodeji neplatná. (Musím za to panu místostarostovi velmi poděkovat, neboť mi tím ušetřil spoustu práce se sepisováním oficiální stížnosti, jak jsem měl v plánu – bohužel jsem se v té době věnoval jiné urgentnější stížnosti, která se týkala zanedbávání povinností při správě svěřeného majetku – stížnost je čestvě podaná a o této stížnosti je informován i primátor města Ostravy, pan Ing. Macura. A my si konečně můžeme udělat chvilku vánoční atmosféru, na kterou se tady všichni na Hulvákách tak těšíme) Celý příspěvek

Na Magistrátu se o tom živě mluví, na naší Radnici úpěnlivě mlčí …

Ano, jde o plánovanou revitalizaci cenného prostoru na pomezí naší MHaH a Nové Vsi.
Je fajn, že město má o zkulturnění této lokality zájem a Ostrava by si to určitě zaslužila.

A je vcelku potěšující, že to není jen předvolební záležitost, jak to před pár lety vypadalo. Usuzuji už i podle dostupných materiálů, které jsou dostupné na stránkách Magistrátu.

Nicméně naše Radnice neučinila ani čárku, aby se o tomto plánu našim občanům zmínila. A ani mě to nepřekvapuje a dokud tam budou sedět pořád stejní lidé, ani nic od nich už nečekám … Je to smutné, ale je to tak.

Nicméně, v tomto článku udržím pozitivní nótu a hlubší rozbor si ponechám až po prázdninách. Takže doufám, že se všichni budeme těšit, až se podaří to, co je dnes už v celkem rozpracované podobě. Malý náhled (zdroj: web MMO):

Na tomto obrázku jsem zvýraznil zeleně přímo navazující lokalitu Bedřiška, o které jsem psal v minulém článku:Detailnější popis revitalizace:

Bedřiška v okruhu zájmu?

Pohádky mi poslední dobou nějak jdou 🙂
Posledně jsem psal o tom, jak si pan místostarosta k bytu pomohl, a hle, hned se mi dere na jazyk další, tentokráte vychází ale z úst naší starostky.

Ta totiž na začátku prázdnin uspořádala mimořádné Zasedání zastupitelstva a na tom se hlasovalo o záměru odkoupit nějakou vybydlenou ubytovnu v lokalitě Bedřiška.

A paní statostka začala vyprávět, jakou že skvělou motivaci má a jak předvídavě koná … Prostě sladký příběh jako pro děti 🙂 Prý že ji popohání její zájem vybudovat zde nějaké startovací byty pro mladé rodiny … No, bylo to trochu košatější – kdo chce, nechť se podívá na záznam ze zasedání, který je dostupný na webu. No, nebudu to dále rozvádět, protože snad každý hulváčan ví, že Bedřišku naše starostka kdysi před léty využila, aby zde „odložila“ cigány, kteří jí zavazeli jinde v našem obvodu. A padala tam tehdy slova jako ostnatý drát, … Dnes je tedy Bedřiška „úspěšně vybydlená“ a nějaký zájem o nějakou revitalizaci pro obyčejného člověka? Tomu přeci ani náhodou nikdo nemůže uvěřit. Celý příspěvek

Janáčková si nesmí vzít úvěr na stavbu nové radnice ostravského obvodu

Dovolil jsem si doslova zkopírovat název článku, neb se mi zdá dostatečně výstižný. Z článku z internetu vybírám alespoň začátek, celý článek je na odkaze níže:

„Lidé, kteří protestují proti stavbě nové radnice v Ostravě – Mariánských Horách a Hulvákách, jsou spokojení. Jimi odmítaný projekt se odkládá na neurčito. Zklamaná je ale starostka obvodu Liana Janáčková. Nezískala souhlas města k čerpání úvěru ve výši 100 milionů korun.“
Zdroj: http://ostrava.idnes.cz/uver-stavba-nove-radnice-obvod-hulvaky-marianske-hory-ppp-/ostrava-zpravy.aspx?c=A170624_2335037_ostrava-zpravy_woj

Celý příspěvek