O nás

Vítejte na našich stránkách.

Historicky tyto stránky vznikly iniciativou skupiny obyvatel městské části Hulváky, kteří tímto chtěli poukázat na zvyšující se kriminalitu spojenou se sběrnou surovin na ulici Žákovská a s ubytovnou Slovan na téže ulici, kde se soustřeďují sociálně vyloučení obyvatelé.

Jelikož jsme měli pocit, že tato problematika zůstávala neustále na okraji zájmu a informovanost většiny naší společnosti byla silně zkreslena vlivem médií, rozhodli jsme přinést jiný pohled na tuto věc.

Posun v existenci tohoto našeho hnutí nastal s konáním komunálních voleb 2014, kdy jsme se připojili k nově vzniklému Ostravskému fóru, které získalo na Radnici v Mariánských Horách 2 křesla. Tímto okamžikem jsme si uvědomili zodpovědnost vůči našim voličům a přirozeně tak rozšířili rozsah našich zájmů. Samozřejmě kriminalita zůstává naším prioritní zájmem.

Na našich stránkách najdete zprávy a záběry z našeho okolí, ale doufáme, že vás budeme moci informovat i o pokrocích, kterých se podařilo v této věci dosáhnout.

Naším hlavním cílem je docílit změny k lepšímu, tak aby Hulváky zase byly „dobrou adresou“ s příjemným pohodovým bydlením uvnitř města. Chceme také oživit společenský život na Hulvákách tak, jak si jej pamatují ti dříve narození. Hulváky mají bohatou historii, měli jsme věhlasné koupaliště, navzdory zájmům minulého režimu se zde zachovalo mnoho půvabných staveb, … Prostě máme na co navazovat, a rádi toho využijeme.

Nejsme uzavření sami do sebe, zůstáváme i nadále otevření všem a to i obyvatelům celé čtvrti MHaH. Zkontaktovat se můžeme několika způsoby, kdykoliv lze například využít tento e-mailový kontakt info@nasehulvaky.cz  Také lze využít zastupitelské schránky, kterou má zřízenou pan Petr Luzar na Radnici MHaH.

 


 

I když čas neustále běží a tvoříme neustále nové dějiny, vznik hnutí i těchto stránek zůstane navždy spjat s několika klíčovými lidmi z našeho okolí, kterým bych chtěl věnovat následujích řádků.
Jmenujme pana Ivo Karase, Petra Luzara (fa Autoremont), Ivo Večeřu, paní Dostálovou (fa Addos), paní Duží (fa Zelený pažit), ale také  např. paní ředitelku Střední zahradnické školy (www.szas-ostrava.cz), Alenu Hlavinovou a pana zástupce ředitele, Jana Šenka.