Spalovna – cizím peřím se chlubí nejlépe

Převzato z magazínu LEČO

Co bylo rozhodnuto jinými, tím se chlubí

V minulých dnech nás naši radní v mariánskohorském Zpravodaji na první straně slavnostně informovali o svém rozhodnutí, že novou spalovnu odmítají. Vše by bylo v pořádku, pokud by to nemělo (jak je u nás v Mariánských Horách obvyklé) i své šedé zákulisí.

Původně měla rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o stanovisku k výstavbě spalovny společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. rozhodnout na svém zasedání již 21. ledna 2019. Úředníky předložený materiál zde ale projednán nebyl. Radní si raději počkali na rozhodnutí města, a pak vítězoslavně počátkem února rozhodli naprosto stejně. Rozhodnutí o odmítnutí záměru výstavby nové spalovny tedy přišlo až po zamítavém stanovisku, které k této záležitosti vydalo statutární město Ostrava. Starosta Hujdus do Zpravodaje populisticky píše: „Naše stanovisko pochopitelně nemohlo být jiné než nesouhlasné“.

Co rozhodli sami, to před občany tají

Škoda, že se vedení naší radnice stejného konceptu nedrželo i v případě stanoviska společnosti BorsodChem MCHZ ke zvýšení výroby cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu, které bylo rovněž na programu 6. schůze rady, dne 21. ledna 2019. Radnice se záměrem výstavby jednohlasně souhlasila! „Proč si i zde starosta nevzpomněl na svou větu, kterou se chválil v únorovém Zpravodaji k obdobné záležitosti?“, klade si otázku opoziční zastupitel Daniel Vaca.

Na vysvětlenou – cyklohexylamin (CHA) a dicyklohexylamin (DCHA) jsou toxické látky, které mohou pro člověka představovat závažné zdravotní riziko. Vliv těchto látek na lidské zdraví je v odborné literatuře popisován různě, proto necháme na čtenáři, nechť si v případně zájmu sám porovná informace z více veřejně dostupných zdrojů. Každopádně z dokumentace samotného investora se lze dočíst, že jednotlivé imisní limity se oproti stávajícímu stavu zdvojnásobí. „Životní prostředí v Ostravě je zatížené již dost a přidávat další zdroje ekologické zátěže není důvod.“, i to jsou slova pana starosty Hujduse ve Zpravodaji Mariánské Hory a Hulváky. S názorem pana starosty se vzácně shodneme. Bohužel je škoda, že on sám tato svá slova popírá vlastními činy. I on byl pro!

Zdroj: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV9204 – Krpatová, Olga Ing. Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí – Intenzifikace CHA/DCHA, Příloha č. 6 – Posouzení vlivů na veřejné zdraví záměru Intenzifikace CHA/DCHA, strana 8, říjen 2018.

Je s podivem, že takto závažná rozhodnutí, mající vliv na všechny obyvatele Mariánských Hor a Hulvák, činí rada městského obvodu za zavřenými dveřmi, jednající dokonce v nekompletním složení. Toho dne nebyl přítomen místostarosta za SPD – přepočteno na voliče, bylo rozhodnuto jen necelými 47,5 % voliči obvodu.

Rozhodují bohužel i ti, co zde nebydlí

Po tom, co se opozice dozvěděla o souhlasném stanovisku radnice s intenzifikací výroby v BorsodChem MCHZ, vyzvali zástupci hnutí LEČO – Lepší a čistá Ostrava na nejbližším zasedání zastupitelstva radu městského obvodu ke změně tohoto rozhodnutí. Taktéž navrhli usnesení, které by radě odejmulo zákonem danou rozhodovací pravomoc nad projekty vyžadující posouzení vlivu na životní prostředí EIA a tuto svěřilo do kompetence zastupitelstva. U obou návrhů nás koalice bohužel přehlasovala osm ku sedmi. Tragikomická je především skutečnost, že několik členů koalice, kteří o tomto hlasovali, v Mariánských Horách, Hulvákách, dokonce ani v Ostravě vůbec nebydlí.

Zatímco se v jiných koutech republiky před rozhodnutím o podobných záležitostech, mající významný dopad na život obyvatel, uspořádá veřejné projednání se zástupcem investora, v našem obvodu není ani vůle toto podrobně projednat se všemi zastupiteli, natož pak o takovýchto záležitostech rozhodovat kolektivně napříč politickým spektrem.

Příspěvek byl publikován v rubrice Převzali jsme a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *