Sliby a skutky současné koalice – Díl první

Rada schválila další výrazné zvýšení nájmu v obecních bytech

V  naprosté tichosti, avšak s okamžitou platností, Rada našeho městského obvodu v rozporu  s programovým prohlášením vládnoucí koalice odsouhlasila další zvýšení nájmu v obecních bytech od 1.října 2019.

Ještě si živě vybavujeme, jak si bývalá starostka Janáčková “stýskala”, že nemá peníze na údržbu všech bytů v obvodu. Tento deficit řešila nehorázným způsobem, kdy finance z nájmů v některých částech obvodu byly používány k dotaci údržby bytů ve vybraných lokalitách na jiných místech obvodu. Takto v naší městské části vznikaly oblasti, kde údržba bytů byla prováděna minimálně či nebyla prováděna vůbec. Jmenujme např. lokalitu Červený kříž, bytové domy na ulicích Lázeňská/Knüpferova nebo osadu Bedřiška – všechna tato místa měla být postupně vybydlena a určena k prodeji. Jak to dopadlo v lokalitě Červený kříž, víme!

V současné době Magistrát města Ostravy další prodej bytového fondu zakázal. Vedení radnice proto ve svém programovém prohlášení avizovalo nutnost postupně zvýšit nájem ve všech bytech obvodu, a to o 10 Kč/m2 započitatelné plochy bytu, když se tamtéž koalice zavázala nájemné dále nenavyšovat –  viz vyznačený závazek níže.

Ovšem novému místostarostovi Řezáčovi (člen Rady a zastupitel za hnutí Ostravak), jenž je přímo odpovědný za bytový odbor, se zřejmě  zdražování zalíbilo, a tak bez jakéhokoliv avíza Rada našeho městského obvodu přistoupila k dalšímu, a to citelnému,  zdražení nájemného v obecních bytech  – průměrně o 30 až 35 Kč/m2.

Aby toto zdražení obecního bydlení nevzbudilo příliš velké pozdvižení mezi obyvateli, zvýšení nájemného  platí pouze pro nově uzavírané smlouvy a v případě, že dojde k „ investici“ převyšující 1000,- Kč/m2 podlahové plochy. Tímto rozhodnutím Rady však vzniká naprosto bezprecedentní situace, kdy ve srovnatelných  bytech budou bydlet nájemníci s velmi odlišným nájemným.

Nová směrnice je velmi nespravedlivá, a to minimálně z následujících  důvodů:

  1. V bytech, které byly dlouhodobě zanedbávány a bude nutná jejich oprava (nemluvíme o investici do zlepšení užitných vlastností bytů jako je zateplení domů, změna vytápění, výměna oken apod.), dojde bez jakýchkoliv pochybností ke zdražení nájemného. Např. byt s výměrou 50 m2 – ke zdražení nájemného dojde již při nákladech na opravu bytu jen těsně převyšujících 50 000 Kč!
  2. Lidé v zanedbaných lokalitách budou naprosto logicky platit vždy vyšší nájmy oproti lidem, kteří měli to “štěstí“, že u nich docházelo v minulých 10-15-ti letech k nepřetržitým investicím.

Díky velké složitosti klíčovacího mechanismu uveďme pár konkrétních příkladů toho, co nová směrnice v nájmech přinese – celé znění nové směrnice se dočtete na stránkách úřaduMHaH (https://marianskehory.ostrava.cz/cs/radnice/urad/odbory-a-oddeleni/odbor-bytovy/formulare/smernice-c-27-2019-kterou-se-stanovi-zasady-hospodareni-s-bytovym-fondem-statutarniho-mesta-ostravy-ve-sprave-mestskeho-obvodu-marianske-hory-a-hulvaky).

Byt na Fifejdách – plastová okna, ústřední vytápění
A) Stávající nájemce – 60 Kč/m2
B) Nový nájemce, byt bez rekonstrukce – 70 Kč/m2
C) Nový nájemce, byt po rekonstrukci – 100 Kč/m2

Byt na Hulvákách – plastová okna, gamata
D) Stávající nájemce (byt se zanedbatelnými investicemi po dobu 20 let) – 55 Kč/m2
E) Nový nájemce, byt uveden do obyvatelného stavu (tzv. „investice“ větší než 1000 Kč/m2) – 85 Kč/m2

Vidíte také ty zjevné nepoměry? A je nepochybné, že nebude rozhodovat konečný stav bytu, případně žádanost lokality, ale to, zda bude mít občan štěstí na byt, který byl v minulosti řádně udržován či nikoliv.

A dokážeme si bez nejmenších problému představit, že směrnice může být ve svém výsledku i diskriminující, kdy na levnější byty dosáhnou lidé s dobrými kontakty na naší radnici (jako tomu bylo mnohokrát v minulosti)  a obyčejní lidé se budou muset spokojit s předraženým nájemným.

To se nám ta koalice pěkně vybarvuje! A smutným faktem je, že se na těchto nespravedlivých změnách v oblasti zdražování nájemného podílejí i v Radě sedící komunistka Sekeráková či křesťanka Pagáčová.

Pokud se Vám chování vedení radnice také nelíbí, dejte svou nelibost najevo a přijďte to říct svému starostovi, který chce slyšet Vaše názory.

Ivo Večeřa, Eva Lehotská

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *