Mimořádné Zasedání zastupitelstva se konalo dne 5.2.2015

Na den 5.2.2015 bylo paní starostkou mimořádně svoláno Zasedání zastupitelstva, věnované výhradně plánovanému prodeji bytových domů z lokality známé jako „Červený kříž“.

K prodeji se již dříve vyjádřil pan Luzar a pan Michniak (paní starostka své vyjádření pro ČT odmítla)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/414231100031216-udalosti-v-regionech (krátká reportáž je od 7 minuty)

Na Zasedání zastupitelstva 5.2.2015 byl k dispozici text návrhu na vyhlášení záměru prodeje, který vzešel z dřívější pracovní schůzky zastupitelů.
Z textu mě zaujalo:
– oproti nejpůvodnějšímu záměru prodat všech 26 bytových domů jako celek, se nově počítá s rozdělením lokality na 3 menší části z důvodu oslovení většího počtu zájemců, s tím, že se má prodat již jen 24 domů; 2 domy se mají zbourat a má se zde vybudovat parkoviště
– v záměru prodeje se zastupitelé snaží zakomponovat znemožnění zřízení heren a podobných problémových provozoven, ale také ubytoven a bytů, kam by se sestěhovávali problémoví nájemníci.
 
Jak se během zasedání ukázalo, paní starostka dohodnutý text z pracovní schůzky na několika místech změnila, což vyvolalo další debatu a potřebu vytvoření konečné podoby textu, o kterém se následně hlasovalo.
 
Výsledek hlasování byl následující – (zasedání se zúčastnilo 13 zastupitelů – chyběli pan Sucharda a paní Nohelová) – 12 pro; 1 proti (pan Luzar)
 
————-
Pod čarou přidávám svůj osobní komentář:
Dnešní žalostný stav zmíněných nemovitostí je výsledkem cíleného jednání Radnice, což osobně považuji za chování špatného hospodáře. To zaprvé. Paní starostka tvrdí, že domy již přesáhnuly svou dobu života, ale na druhou stranu existuje zájemce, který je ochoten dané nemovitosti koupit za 30 miliónů korun a stále, předpokládám, s vidinou zisku. To, že nejspíš počítá s příspěvkem státu na bydlení, bych bral jako celkem logické. Proto nechápu, proč se stejným způsobem nemůže chovat naše Radnice … Ano, je pravda, že poslední roky tato lokalita výrazně klesla na atraktivnosti, ale nebylo tomu tak vždy a paní starostka se naštěstí nemůže vymlouvat, protože úřad vede již více než dvě desetiletí.
To ale nic nemění na naší obavě vzniku další vyloučené lokality, kde nový vlastník bude ubytovávat osoby podle svých představ a nedokáži si představit, jak tomu chce paní starostka smluvně zabránit.
Poslední mou poznámkou na toto téma je, že náš Městský obvod MHaH je znám svými velmi nízkými nájmy a ve mně to vzbuzuje obavy, zda vůbec příjmy z nájmů pokrývají reálné výdaje na správu nemovitostí ve vlastnictví obvodu, a jestli tudíž není třeba sanovat ztráty příležitostným prodejem. K tomuto mám sdělení paní starostky, že nájem v našem obvodu je v pořádku, takže tomu musím věřit.
 
Pro informaci přikládám velmi inspirativní reportáž pana Veselovského, který „zpovídal“ levicově smýšlejícího podnikatele ze severu Čech, který nabízí nájem ve vyloučené lokalitě za 66,60 Kč za metr čtvereční, což pan Veselovský komentoval jako extrémně nízký nájem. To by teda měli vyzpovídat paní starostku Janáčkovou – nájmy v našem obvodu jsou i nižší.
(zde je slíbený odkaz: …/developer-z-ghetta/…)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *