2. Zasedání zastupitelstva (18.12.2014) očima občana

Dne 18.12.2014 v odpoledních hodinách proběhlo nyní již ryze pracovní Zasedání zastupitelstva MHaH.

Pár svých postřehů přináším v následujících rádcích.

Paní starostka vymyslela nové rozmístění stolů, nejspíše z důvodů zamýšlené koupě nového projektoru v celkové ceně 80 000 Kč (50 000 Kč projektor, 30 000 plátno). Tato koupě vyvolala diskuzi, že cena je příliš vysoká, což paní starostka oponovala slovy, že na koupi má k dispozici cenovou nabídku. Paní starostka také obhajovala tuto nemalou investici reprezentativností nového řešení, kdy nový projektor má být zavěšen pod stropem a plátno má být samonavíjecí.
Také se diskutovala cena zvonkohry, která v prosinci svými tóny měla zpříjemňovat předvánoční atmosféru (minimálně pro úřednice to asi musel být zážitek, když každou hodinu se nesl budovou tón vánočně laděných melodií 😉 ) – no, za zmiňovanou cenu 50 000 Kč, aby to nebyl zážitek. Každopádně paní starostka argumentovala, že ráda přichází s inovativními myšlenkami. Pan Hujdus, známý svou historií práce v rádiu, je jistě potěšen, že má práci 😉
Celé zasedání se neslo s hlavním námětem schvalování rozpočtu, kdy koalice již měla svou většinou hladký průchod zajištěn, takže na každou připomínku reagovali koaliční zastupitelé občas mírně podrážděně v tom smyslu, že opozice materiál dostala včas a tedy si mohla případné detaily zjistit mimo termín zasedání. Akorát asi paní starostka zapomíná, že běžný člověk musí také pracovat, a to včetně opozičních zastupitelů, kteří to mají spíše jako koníček. Ale na druhou stranu musím uznat, že se tentokráte paní starostka držela nadmíru statečně a nový dvou- či čtyř-minutový limit, který nově prosadila do jednacího řádu na minulé schůzi, neuplatňovala úplně zásadně a zasedání tak bylo o poznání delší než bývávalo zvykem … 🙂

Samostatně chci zmínit položku „Příjem 3 000 000 Kč z hazardu“, kdy mám dodnes v paměti předvolební plakát Nezávislých hlásající nezávislost na hazardu. K tomuto paní starostka slíbila investování celé částky do aktivit spojených s mládeží a držení této finanční kapitoly oddělené od ostatních kapitol. Investice do mládeže mě zajímá, proto doufám, že při vhodných příležitostech na dodržování tohoto slibu nezapomenu sledovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.