Na Hulvákách se dějí věci – tohle si líbit nenecháme

Hned dvojí případ rozsáhlého pálení odpadů v husté zástavbě bylo možné nedávno pozorovat na ulici Oborného na Hulváckém kopci (v druhém případě šlo dokonce o pálení a spálení navezeného odpadu – především starého nábytku – odjinud na 5-ti korbách vozu Avia). Zbavit svých odpadů tímto způsobem se rozhodl místní podnikatel, který má rodinné kořeny přímo v dané lokalitě, a člověku tak o to víc zůstává rozum stát nad smyslem tohoto počínání.

Oba případy, které se odehrály s několikatýdenním odstupem, neunikly pozornosti okolních obyvatel, kterým se dané jednání zdálo nepřípustné a nebezpečné a pokaždé tak byli přivoláni na místo jak policisté, tak hasiči. Je smutné až zarážející, že ani v jednom případě se nepodařilo dosáhnout ukončení pálení.

Navíc je smutné – a je to hlavní důvod, proč celou záležitost tímto způsobem medializuji – oba případy těsně následovalo poškozování cizího majetku. V jednom případě se jednalo o poškození dvou osobních automobilů kyselinou, v druhém případě to skončilo vybitými okny rodinného domu. Ačkoliv v ani jednom případě zatím není viník znám a není potvrzena možná příčinná souvislost se zmíněným pálením odpadů, tak tato možná vazba v myslích místních obyvatel přímo rezonuje. Pokud by se mělo jednat o pokus vyhrožování, pak naše sdělení pachateli je jednoznačné: Obyvatelé Hulvák žijí v pospolité komunitě a žádné protiprávní jednání, ani vyhrožování si v žádném případě líbit nenechají a jsou odhodláni se bránit, jak to již koneckonců prokázali i v minulosti.

Zmiňme krátce, že již po prvním případu pálení jsme oslovili starostu, ať se vyjádří k pálení v zástavbě – pan starosta Hujdus potvrdil, že o případu ví, avšak celá věc jaksi vyšuměla konstatováním, že se jednalo o ohlášené pálení dřeva. Nikdo neměl potřebu šetřit, o jaký rozsah se jednalo a zda nedošlo k poškozování životního prostředí či k potenciálnímu ohrožení majetku sousedních obyvatel.

To se však změnilo po druhém případu. Pohár trpělivosti přetekl a po řádném vyšetření volá čím dál více obyvatel, kteří v tomto vidí podobnost s mafiánskými praktikami. Potěšující je, že podle našich posledních informací se celou záležitostí již zabývá jak policie, tak i odbor životního prostředí. Doufejme tedy, že vzkaz veřejnosti ze závěru vyšetřování bude jednoznačně směřován k dodržování platných předpisů, nařízení a zákonů, ale také k dodržování vzájemné úcty a řádných sousedských vztahů. A pokud se prokáže jakákoliv trestní podstata, tak že dojde k vyvození řádných závěrů i v tomto směru.

Kostlivci vylézají z děr

Co všechno se na úřadě MHaH za doby „vládnutí” Liany Janáčkové za posledních 30 let dělo, se můžeme jen dohadovat, neboť starostka měla „svou radnici” pod kontrolou, svá tajemství úpěnlivě střežila a jen tak někdo se k vzácným materiálům nedostal.

Co je ale naprosto jasné, že doba se změnila. Díky mravenčí práci opozičních zastupitelů (zde konkrétně v kontrolním výboru) pomalu začínají vylézat na povrch skutečnosti, které jsme dříve sice tušili, ale těžko prokazovali.

V tomto článku se zaměřím na prodej bytových domů v lokalitě Červený kříž, resp. podezřelým akcím, které následovaly po tomto prodeji.

Tentokrát vynechám již dříve zmiňovaný „zpackaný“ prodej. Zmíním jen fakt, že v podmínkách prodeje bylo jasně řečeno, že kupující kupuje tzv. „jak leží a běží“. Přesto tehdejší starostka Janáčková po podepsání kupní smlouvy, čtyři dny před vkladem do katastru nemovitostí, podepsala objednávku na opravu plynoinstalace na náklady úřadu MHaH za 230 000 Kč (konečná fakturace byla 161 tisíc korun). Toto jednání je z pohledu opozičních zastupitelů dlouhodobě vnímáno jako mrhání finančními prostředky s podezřením na trestně-právní rovinu.

Celý příspěvek

Reakce zastupitelů za LEČO na neschválení programu 6. ZMOb MHaH

Vážení občané, reagujeme na prohlášení Patrika Hujduse o předčasném ukončení 6. zastupitelstva MOb, dne 12. září 2019.

Kontrolní výbor zjistil závažné informace, ke kterým došlo při prodeji domů v lokalitě „Červený kříž“, dnes se nebojíme napsat – „ghetto“ u náměstí. Při koupi těchto domů došlo ke zvýhodnění nynějšího majitele J. B. o 161 tisíc korun formou dodatečné opravy plynových rozvodů. Naším návrhem bylo, aby zastupitelstvo vzalo tuto zprávu kontrolního výboru na vědomí a pověřilo škodní komisi k vyčíslení škody obce k úhradě bývalé starostce Janáčkové. Toto bylo starostou P. Hujdusem odmítnuto. K protestnímu nesouhlasu s programem zastupitelstva jsme se rozhodli z důvodu snahy o zametení celé kauzy pod koberec.

Tomuto tématu se jako zastupitelé LEČO – Lepší a čistá Ostrava budeme věnovat.

Nechvalné prvenství …

Moravskoslezský deník přišel s novým seriálem „Ostudy Ostravy“ a asi ne náhodou mu padla do oka „naše“ kolonie Červený kříž, kterou bývalá starostka Janáčková před pár lety prodala soukromému vlastníkovi. Článek je na odkazu níže (bohužel je dnes zobrazen až po registraci … 🙁 )

https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/ghetto-v-kolonii-cerveny-kriz-dovadi-sousedy-az-k-zoufalstvi-20190724.html

Obsah článku z hlediska stavu kolonie není ničím překvapivý, neboť v tomto zoufalém stavu je tato kolonie již dlouhou dobu, nicméně zastavil bych se rád nad dvěma momenty:

Nynější starosta Hujdus v článku říká, že „… prodat tuto kolonii byla chyba …“ To je věru pěkné, ale dnes už se to vrátit nedá. Tehdy se natolik těšili (včetně tehdejšího místostarosty Hujduse!) na penízky, které se jim do rozpočtu hodily, že pranic nedbali upozornění opozičních zastupitelů Luzara a Suchardy, že ve smlouvě chybí nějaká „pojistka“. Tehdy bylo argumentováno vedením, že by se investor mohl zaleknout …
Takže dnes starosta Hujdus brečí, ale tuto jejich fatální chybu uz nezvrátí … Jó, kdyby chtěl přiznat vlastní zodpovědnost, to by byla jiná …

Druhý moment, který stojí za mou zmínku, je, že se dnes spousta lidí snaží přinutit nového vlastníka k nějaké „akci“, ale tuto „akci“ měla udělat již dávno naše radnice (já si dokonce dodnes myslím, že prodávat obecní majetek se má pouze stávajícím nájemníkům, pokud existuje předpoklad, že o svůj majetek budou pečovat řádně). Toto se bohužel nestalo a kolonie Červený kříž se postupným vybydlováním dostala do dezolátního stavu ještě pod bývalou starostkou Janáčkovou, naší velkou architektkou a vizionářkou, jak o sobě ráda říká. Já sám si vzpomínám, když v těchto domech bydleli slušní lidé. V době prodeje však již byly tyto domy natolik zdevastované, že tomu odpovídala i nízká cena při prodeji.
Ale zpět k tomu, co chci napsat – pan Bardík, ač jej neznám a nechci jej příliš obhajovat … investoval do těchto nemovitostí nemálo peněz a zajisté chce své peníze zpět. To, že si zvolil tento způsob, se nám může líbit nebo ne, ale je to čistě jeho rozhodnutí. Možná (a věřím, že to tak dokonce skutečně může být) i on by měl raději svůj „image“ mezi obyvateli pozitivnější, ale do těchto domů hned tak nějakého slušného nájemníka nedostane. … A nikdo nemůže říct, že že by se tam nic nedělo. Takže já se oprosťuji od potřeby házet špínu na pana Bardíka – můj hněv dodnes míří na bývalé vedení s bývalou starostkou Janáčkovou, kdy jim nemohu odpustit žalostnou péči o mnohé nemovitosti, které jsou nebo byly v péči našeho obvodu – ano, i mně se stav kolonie Červený kříž nelíbí, proto přeji panu Bardíkovi, ať mu jdou jeho revitalizační práce od ruky a ať se již brzy promění tato nechvalná kolonie do krásy …

František Prokop, zakladatel Hulvák!


Autor: Petr Luzar

František Prokop byl významný občan a zakladatel Hulvák. Bohužel musím konstatovat, že je přinejmenším zvláštní, že po něm nebo Karlu Gajovském nebyla pojmenovaná žádná ulice. Například ulice Klostermannova, která byla dobou a věkem rozdělena na ul. Žákovskou, Duhovou a zbytek Klostermannové, by mohla v případě hledání názvu pro nově vzniklou ulici u Duhového domu, klidně nést název Františka Prokopa.

Je to prostě jen o tom, že vedení radnice při hledání názvů ulic je v historii daného místa neznalá. Zvláštní je třeba i název ulice Matrosovova. Ruský voják, který s Hulváky nemá nic společného, svým jménem zaštiťuje ulici, kterou architekt Karel Gajovský navrhl a vybudoval…

Níže si přečtěte kousek historie našich Hulvák v článku převzatého z novin Deník.

Číst celý článek

Knüpferova nám není lhostejná, byznys s doplatky tady nikdo nechce

Dne 12.12.2018 se obyvatelé našeho městského obvodu Ivo Večeřa, Petr Luzar a Eva Lehotská zúčastnili na zasedání zastupitelstva města Ostravy projednání naší stížnosti týkající se porušování povinností při hospodaření se svěřeným majetkem na Hulváckém kopci.

Naši stížnost bereme velmi vážně, neboť porušování zákonů vedením obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konkrétně v tomto případě způsob hospodaření se svěřeným majetkem a porušování zákona v průběhu zasedání zastupitelstva, považujeme za nepřípustné. Aktivně jsme tak využili svého práva vyjádřit se k projednávanému bodu.

Celý přepis ode všech vystupujících, včetně komentáře pana primátora Macury i paní Sekerákové (místostarostka v našem obvodu), která se jako jediná z přítomných v sále také přidala s komentářem, naleznete na konci tohoto přísěvku v podobě odkazu.

Číst celý článek

Takto to má vypadat – na Hulvákách vznikne dům pro seniory

V souvislosti s naším tříletým úspěšným bojem proti plánu pana Kožušníka vybudovat komunitní dům pro seniory v řadové zástavbě na ulici Oborného (informace na našich stránkách v rubrice „Komunitní dům“) vítám s o to větší radostí záměr města (a zdaleka nejsem sám 🙂 ) vybudovat na Hulvákách Dům pro seniory … s parametry, které jsou přesně podle mých představ, jak by měl tento druh bydlení vypadat … a to zajišťující dostatečný prostor jak pro stavbu, tak pro seniory.

Více: https://www.msstavby.cz/domov-pro-seniory-hulvaky-aktualne-04-01-2019/