Zasedání zastupitelstva 12.3.2015

Dne 12.3.2015 proběhlo další Zasedání zastupitelstva MHaH.

Opět vypichuji zajímavé postřehy, které stojí za zmínku.

Ze zdravotních důvodů odstoupila paní doktorka Nohelová zvolená za ČSSD a nahradil ji pan Konečný, druhý z téže kandidátky.
Dalším tématem byla obsazenost základních škol, kdy bylo konstatováno, že pouze 50% dětí z našeho obvodu, potenciálních prvňáčků, se dostavilo k zápisu do naší již jediné ZŠ G. Janka (50 % odpovídá číslu 68 dětí). Z toho 14 dětí dostalo odklad, takže pokud se toto číslo již nadále nezmění, do první třídy by nastoupily 54 děti, tj. otevřeny by byly dvě třídy po 27-mi dětech.
Zajímavé bylo také další číslo – kapacita této ZŠ G. Janka je 820 žáků, přičemž obsazenost je pouze 53,5 % (školu navštěvuje 438 žáků)

V dalším bodu zazněly „Dotazy občanů„:
– připomněli jsme se s neodstraněnými pařezy po pokácených stromech na ulici Oborného – pan místostarosta přislíbil jejich odstranění do konce března (pozn. ke konci března skutečně již tyto pařezy byly odstraněny)
– na předchozím zasedání zastupitelstva požádal pan Luzar o opravu komunikace na slepé ulici Oborného; dnešní dotaz směřoval na další komunikaci, přiléhající k MŠ Matrosovova – k tomuto dotazu jsme dostali spíše negativní odpověď ve smyslu tom, že oprava by stála mnoho peněz díky vetší náročnosti rekonstrukce, na kterou se musí nejprve našetřit (termín možné opravy nám proto paní starostka slíbit nemůže)
– také jsme požádali o posun zastupitelstev do odpoledních hodin (začátek ve 14:00 nebo 15:00), což následně podpořil i pan Ing. Michniak, nicméně paní starostka na to měla zamítavý postoj (holt, úředník … a pracovat pro občany?)
– stížnost na padající podhledy na fasádě na ul. L. Ševčíka – bylo přislíbeno odstranění závady
– stížnost na havarijní stav chodníku na ul. Železárenská – byla přislíbena větší priorita ve smyslu nutnosti opravy dnešního stavu
– dalším dotazem občanů byla stížnost na problém s udržováním parčíku za garážemi u ul. L.Ševčíka – zde je problém s tím, že daný pozemek je po částech ve vlastnictví MO MHaH, Magistrátu m. Ostravy, ale také Úřadu pro zastupování státu – paní starostka přislíbila se tímto zabývat
– zajímavým dotazem bylo téma evidence provedených veřejně prospěšných prací (VPP) – pracovníci VPP jsou rozděleni na 4 čety, kdy každá má na starosti příslušnou část MO MHaH; každá četa má GPS, která má za úkol zaznamenávat pohyb skupiny; tyto údaje se ukládají a dají se zpětně využít při případných reklamacích kvality provedené práce; stížnosti na úklid lze také posílat na uklid@marianskehory.cz
– poslední zmínkou byla distribuce tištěné podoby Zpravodaje MHaH – tuto má na starosti Česká pošta; nedoručování lze nahlásit na úřadě; lze si také objednat doručování Zpravodaje elektronicky (k tomu slouží formulář na webu našeho úřadu)

Z řádných materiálů, které byly předmětem projednávání, bych se zmínil také jen heslovitě (náš zastupitel z Hulvák, pan Luzar, se hlasování pro nepřítomnost neúčastnil):
– stížnost na chovatele psů – majitelka přislíbila snížení počtu psů; očekává se tak hlavně snížení problematického hluku
– prodej domu na Korunní – s prodejem by museli souhlasit všichni nájemníci; v opačném případě prodej nelze realizovat
– prodej domů Strmá 3, 5, 7 jednomu zájemci – zamítá se
– prodej pozemku firmě Sectron – odsouhlaseno (zdržel se p. Konečný; proti p. Ing. Michniak, p. Furmančík – možná kolize s plánovanou cyklostezkou)
– prodej části pozemku u garáží na ulici Baarova – odsouhlaseno

Pan Ing Michniak také požádal o zrušení časového limitu na vystoupení každého zastupitele (dnes 2, resp. 4 minuty dle závažnosti projednávaného bodu); k tomu paní starostka sdělila, že toto omezení pravidelně využívat nehodlá, ale v Jednacím řádu toto omezení hodlá ponechat jako pojistku ( 😉 … pozn. Ivo Večeřa)

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Ivo Večeřa. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *