Na Hulvákách se dějí věci – tohle si líbit nenecháme

Hned dvojí případ rozsáhlého pálení odpadů v husté zástavbě bylo možné nedávno pozorovat na ulici Oborného na Hulváckém kopci (v druhém případě šlo dokonce o pálení a spálení navezeného odpadu – především starého nábytku – odjinud na 5-ti korbách vozu Avia). Zbavit svých odpadů tímto způsobem se rozhodl místní podnikatel, který má rodinné kořeny přímo v dané lokalitě, a člověku tak o to víc zůstává rozum stát nad smyslem tohoto počínání.

Oba případy, které se odehrály s několikatýdenním odstupem, neunikly pozornosti okolních obyvatel, kterým se dané jednání zdálo nepřípustné a nebezpečné a pokaždé tak byli přivoláni na místo jak policisté, tak hasiči. Je smutné až zarážející, že ani v jednom případě se nepodařilo dosáhnout ukončení pálení.

Navíc je smutné – a je to hlavní důvod, proč celou záležitost tímto způsobem medializuji – oba případy těsně následovalo poškozování cizího majetku. V jednom případě se jednalo o poškození dvou osobních automobilů kyselinou, v druhém případě to skončilo vybitými okny rodinného domu. Ačkoliv v ani jednom případě zatím není viník znám a není potvrzena možná příčinná souvislost se zmíněným pálením odpadů, tak tato možná vazba v myslích místních obyvatel přímo rezonuje. Pokud by se mělo jednat o pokus vyhrožování, pak naše sdělení pachateli je jednoznačné: Obyvatelé Hulvák žijí v pospolité komunitě a žádné protiprávní jednání, ani vyhrožování si v žádném případě líbit nenechají a jsou odhodláni se bránit, jak to již koneckonců prokázali i v minulosti.

Zmiňme krátce, že již po prvním případu pálení jsme oslovili starostu, ať se vyjádří k pálení v zástavbě – pan starosta Hujdus potvrdil, že o případu ví, avšak celá věc jaksi vyšuměla konstatováním, že se jednalo o ohlášené pálení dřeva. Nikdo neměl potřebu šetřit, o jaký rozsah se jednalo a zda nedošlo k poškozování životního prostředí či k potenciálnímu ohrožení majetku sousedních obyvatel.

To se však změnilo po druhém případu. Pohár trpělivosti přetekl a po řádném vyšetření volá čím dál více obyvatel, kteří v tomto vidí podobnost s mafiánskými praktikami. Potěšující je, že podle našich posledních informací se celou záležitostí již zabývá jak policie, tak i odbor životního prostředí. Doufejme tedy, že vzkaz veřejnosti ze závěru vyšetřování bude jednoznačně směřován k dodržování platných předpisů, nařízení a zákonů, ale také k dodržování vzájemné úcty a řádných sousedských vztahů. A pokud se prokáže jakákoliv trestní podstata, tak že dojde k vyvození řádných závěrů i v tomto směru.

Kostlivci vylézají z děr

Co všechno se na úřadě MHaH za doby „vládnutí” Liany Janáčkové za posledních 30 let dělo, se můžeme jen dohadovat, neboť starostka měla „svou radnici” pod kontrolou, svá tajemství úpěnlivě střežila a jen tak někdo se k vzácným materiálům nedostal.

Co je ale naprosto jasné, že doba se změnila. Díky mravenčí práci opozičních zastupitelů (zde konkrétně v kontrolním výboru) pomalu začínají vylézat na povrch skutečnosti, které jsme dříve sice tušili, ale těžko prokazovali.

V tomto článku se zaměřím na prodej bytových domů v lokalitě Červený kříž, resp. podezřelým akcím, které následovaly po tomto prodeji.

Tentokrát vynechám již dříve zmiňovaný „zpackaný“ prodej. Zmíním jen fakt, že v podmínkách prodeje bylo jasně řečeno, že kupující kupuje tzv. „jak leží a běží“. Přesto tehdejší starostka Janáčková po podepsání kupní smlouvy, čtyři dny před vkladem do katastru nemovitostí, podepsala objednávku na opravu plynoinstalace na náklady úřadu MHaH za 230 000 Kč (konečná fakturace byla 161 tisíc korun). Toto jednání je z pohledu opozičních zastupitelů dlouhodobě vnímáno jako mrhání finančními prostředky s podezřením na trestně-právní rovinu.

Celý příspěvek

Nechvalné prvenství …

Moravskoslezský deník přišel s novým seriálem „Ostudy Ostravy“ a asi ne náhodou mu padla do oka „naše“ kolonie Červený kříž, kterou bývalá starostka Janáčková před pár lety prodala soukromému vlastníkovi. Článek je na odkazu níže (bohužel je dnes zobrazen až po registraci … 🙁 )

https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/ghetto-v-kolonii-cerveny-kriz-dovadi-sousedy-az-k-zoufalstvi-20190724.html

Obsah článku z hlediska stavu kolonie není ničím překvapivý, neboť v tomto zoufalém stavu je tato kolonie již dlouhou dobu, nicméně zastavil bych se rád nad dvěma momenty:

Nynější starosta Hujdus v článku říká, že „… prodat tuto kolonii byla chyba …“ To je věru pěkné, ale dnes už se to vrátit nedá. Tehdy se natolik těšili (včetně tehdejšího místostarosty Hujduse!) na penízky, které se jim do rozpočtu hodily, že pranic nedbali upozornění opozičních zastupitelů Luzara a Suchardy, že ve smlouvě chybí nějaká „pojistka“. Tehdy bylo argumentováno vedením, že by se investor mohl zaleknout …
Takže dnes starosta Hujdus brečí, ale tuto jejich fatální chybu uz nezvrátí … Jó, kdyby chtěl přiznat vlastní zodpovědnost, to by byla jiná …

Druhý moment, který stojí za mou zmínku, je, že se dnes spousta lidí snaží přinutit nového vlastníka k nějaké „akci“, ale tuto „akci“ měla udělat již dávno naše radnice (já si dokonce dodnes myslím, že prodávat obecní majetek se má pouze stávajícím nájemníkům, pokud existuje předpoklad, že o svůj majetek budou pečovat řádně). Toto se bohužel nestalo a kolonie Červený kříž se postupným vybydlováním dostala do dezolátního stavu ještě pod bývalou starostkou Janáčkovou, naší velkou architektkou a vizionářkou, jak o sobě ráda říká. Já sám si vzpomínám, když v těchto domech bydleli slušní lidé. V době prodeje však již byly tyto domy natolik zdevastované, že tomu odpovídala i nízká cena při prodeji.
Ale zpět k tomu, co chci napsat – pan Bardík, ač jej neznám a nechci jej příliš obhajovat … investoval do těchto nemovitostí nemálo peněz a zajisté chce své peníze zpět. To, že si zvolil tento způsob, se nám může líbit nebo ne, ale je to čistě jeho rozhodnutí. Možná (a věřím, že to tak dokonce skutečně může být) i on by měl raději svůj „image“ mezi obyvateli pozitivnější, ale do těchto domů hned tak nějakého slušného nájemníka nedostane. … A nikdo nemůže říct, že že by se tam nic nedělo. Takže já se oprosťuji od potřeby házet špínu na pana Bardíka – můj hněv dodnes míří na bývalé vedení s bývalou starostkou Janáčkovou, kdy jim nemohu odpustit žalostnou péči o mnohé nemovitosti, které jsou nebo byly v péči našeho obvodu – ano, i mně se stav kolonie Červený kříž nelíbí, proto přeji panu Bardíkovi, ať mu jdou jeho revitalizační práce od ruky a ať se již brzy promění tato nechvalná kolonie do krásy …

Nadace VIA: Pomohli jsme lidem, kterým hrozilo vystěhování z jejich čtvrti

Rád se dočítám o tom, že nová analýza, která se má zabývat budoucností Bedřišky, již údajně počítá i se stávajícími obyvateli. Toto je velmi dobrá zpráva a velký obrat, který snad povede konečně ke správnému konci a obyvatelé této kolonie, která se přičiněním dnes již bývalé starostky Liany Janáčkové dostala na pokraj demolice, již budou mít klid.
Mé poděkování patří zejména paní Lehotské, která se tak srdnatě angažuje a i lidem z Nadace VIA, kteří poskytují nemalou finanční, ale i osobní podporu!

Více viz text, který jsem převzal ze stránek Nadace VIA.

Zdroj: https://www.nadacevia.cz/2018/12/24/top10-pribehu/

Celý příspěvek

Takto to má vypadat – na Hulvákách vznikne dům pro seniory

V souvislosti s naším tříletým úspěšným bojem proti plánu pana Kožušníka vybudovat komunitní dům pro seniory v řadové zástavbě na ulici Oborného (informace na našich stránkách v rubrice „Komunitní dům“) vítám s o to větší radostí záměr města (a zdaleka nejsem sám 🙂 ) vybudovat na Hulvákách Dům pro seniory … s parametry, které jsou přesně podle mých představ, jak by měl tento druh bydlení vypadat … a to zajišťující dostatečný prostor jak pro stavbu, tak pro seniory.

Více: https://www.msstavby.cz/domov-pro-seniory-hulvaky-aktualne-04-01-2019/

Volby se blíží – slovo lídra

Spousta lidí nám před čtyřmi lety věřila a podpořila občanskou iniciativu NAŠE HULVÁKY, která v roce 2014 kandidovala do zdejšího zastupitelstva jako nezávislí kandidáti pod politickým hnutím Ostravské Fórum. Díky podpoře lidí žijících v našem obvodu se podařilo mnoho špatných rozhodnutí radnice zvrátit nebo zcela zastavit.

V letošních volbách jsme spojili síly napříč Ostravou a budeme kandidovat za hnutí
LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA.

Letos jsem dostal důvěru kolegů objevit se na prvním místě kandidátky, ale role nás všech, kteří jsme to brali opravdu hodně intenzivně, se nemění. Letos se k nám s nabídkou intenzivnější pomoci přidala ještě další výrazná osobnost, pan Daniel Vaca, který má velmi zajímavé profesní zkušenosti a zcela jistě také pomůže posunout obvod k lepšímu. Podpora od občanů obce se za léta našeho fungování velmi rozrostla, proto na naší kandidátce najdete i několik dalších nových jmen. Za tuto Vaši podporu velmi děkujeme!

Velice krátce o mé osobě – jsem inženýr a pracuji 19 let na zodpovědné technické pozici na vývoji mikroelektronických součástek. Svou práci musím vykonávat svědomitě a důsledně – jedině tak mohou výrobky naší firmy obstát na celosvětovém trhu. O svém osobním životě se zmíním jen velmi okrajově – má manželka je lékařka, s ní sdílím etické hodnoty, na kterých stavím své postoje. Věřím v občanskou společnost, jak ji znám z dob mého mládí ve vesnickém prostředí, a chci ji přivést plně k životu v celé naší obci. Místo, kde žiji, u nás na hulváckém kopci, jsem si zamiloval a doufám, že to, co dnes u nás děláme, naše okolí oceňuje. Na úrovni občana proto se svými kolegy z našeho hnutí důsledně sleduji již více než 4 roky práci Mariánskohorské radnice, a to i přesto, že pracuji mimo Ostravu a účastnit se zasedání zastupitelstva obce pro mě nebylo nikdy jednoduché. Tolik ve zkratce o mých pohnutkách, proč se v roli lídra hnutí LEČO v obvodu Mariánské Hory a Hulváky dnes ocitám.

Nutno konstatovat, že celé 4 roky jsme byli jedinou reálnou opozicí vůči současnému vedení radnice. Já osobně jsem na námi dosažené výsledky velmi hrdý, protože k prosazení osobních zájmů paní starostky bylo v zastupitelstvu vždy dostatek hlasů, když většina z nich na tom byla bohužel osobně zainteresována. To, že se ani Petr Luzar, ani Tomáš Sucharda nenechali „koupit“, je pro mě důvěrou, že při dostatečném počtu hlasů (a křesel!) půjde konečně prosazovat věci podle zásad, které uznávám. Vy, voliči, v nadcházejících komunálních volbách rozhodnete, zdali tato naše práce bude pokračovat alespoň se stejnou intenzitou jako doposud a stávající neutěšený stav se změní, nebo paní Janáčkové opět dáte možnost prosazovat své zájmy před zájmy většiny – obyvatel Mariánských Hor a Hulvák.

Pokud nám ve volbách dáte svou důvěru, budeme chtít pro obvod Mariánské Hory a Hulváky prosadit věci, jež jsou stručně rozvedeny v našem volebním programu. Ale už dnes víme a veřejně deklarujeme, že to rozhodně nebude politika ve spolupráci s Lianou Janáčkovou a Patrikem Hujdusem, protože jsme jednoduše zjistili, že to prostě nejde!

My totiž chceme dělat politiku především podle zákonů a pravidel (např. těch týkajících se obecního majetku), bez intrik a osobního prospěchu, při dodržování Etického kodexu, který obsahuje slova jako profesionalita, nestrannost, úcta k občanovi apod.

Tento článek věnuji volební tématice. Jedná se o stručné shrnutí našeho pohledu na náš úřad. Máte-li zájem, čtěte tedy dále nebo šiřte na Facebooku…

„Pane Večeřa, odejděte, toto je MOJE radnice“ Celý příspěvek