Byly jednou dva domy

Oba domy byly postaveny v roce 1940. A názvy ulic původně zněly: Lesní osada a U Koupaliště. Přejmenovány byly v roce 1945 na dnešní Knüpferova a Lázeňská. Domy stojí na Hulváckém kopci a jsou stále obecní… Jak dlouho ještě???

Jedná se o 94 obecních převážně jednopokojových bytů. Sedmdesát procent obyvatel jsou senioři. Já zde bydlím 26 let. Bydlela tady už moje babička. Rozsáhlá rekonstrukce těchto domů se udála před rokem 1989. Lidé tady topili do té doby kamny a nebyly zde koupelny.

V současnosti používáme k vytopení plynové gamaty a el. bojler k ohřevu vody. Což už není vůbec ekonomicky únosné. Souvisí s tím i splácení těchto zařizovacích předmětů. V paneláku lidé platí za těleso radiátoru nebo za stupačky? Ne, jsou to věci, bez kterých by se váš útulný domov stal holobytem. A to už nemluvím o půjčovném za kuchyňskou linku starou 30 let…

Poprvé jsem problém netěsnosti oken, díky kterým byly značné úniky tepla, reklamovala v roce 2012 ústně s bytovou techničkou a v roce 2014 písemně. Výměna se neustále odsouvala, protože údajně obec neměla peníze, ale jen v 6. měsíci roku 2016 byl přebytek na bytovém odboru cca 27 000 000 Kč. Přitom v roce 2016 byl rozpočet k výměně oken a vchodových dveří v těchto 8 vchodech, dle firmy Svět oken, 3 408 240Kč.

Mezitím byl vystěhován vchod 4 na Knüpferově ulici, se záměrem zde vybudovat policejní stanici. Nájemníci dostali náhradní byty v rámci obce. Byl zpracován projekt za 304 000 Kč.

Zhruba 5 let jsem upozorňovala, prosila, žádala o výměnu bytových oken v havarijním stavu. A to doslova, někteří mí sousedé už poslední léta neotvírali okna, aby jim i s rámem nevypadla ze zdi na ulici. Také vchodové dveře již neplnily svou bezpečnostní a izolační funkci. Před dvěma lety jsme s pomocí místních zastupitelů a Ivo Večeři sepsali petici na výměnu oken. Schůzka k této petici proběhla v hospůdce Chachárek na Hulváckém kopci. Této schůzky obyvatel se zúčastnila i paní starostka Janáčková s doprovodem. Sousedé zde zdůrazňovali: vlající záclony ve zkřivených oknech, „100“ hřebíky zabité v okenních rámech, aby okna při manipulaci nevypadla, plesnivé zdi – vzniklé tepelným mostem a následným srážením vlhkosti…

Na toto nám vedení obce odpovědělo, že je potřeba vystěhovat, již druhý vchod na ulici Knüpferově, aby mohla v brzké době proběhnout celková rekonstrukce domů 3 a 4. A mohli požádat o dotace IROP na energetické úspory bytových domů, výzva č.37, jež probíhala v roce 2016. Tady by obec mohla docílit státních dotací až 42%. Ale do projektu byly, bohužel, zahrnuty i stavební úpravy, na které se úspora energií nevztahuje. Takže žádost o dotaci byla stáhnuta. Po dobu revitalizace jsem vyjednala s úřadem 30% slevu na nájemném. 12/2016 – 3/2018. V té době již bylo jasné, že policejní stanice nebude. Projekt leží někde v šuplíku. Údajně policii nevyhovovala poloha domu v rámci obvodu.

Tehdy začali radní mluvit o prodeji domů. Nejdříve jen o prodeji prázdných domů 3 a 4 na Knüpferově ulici, a o chvíli později i o prodeji domů na obou ulicích, tedy i Lázeňské.

Po mém neumdlévajícím dotazování na situaci na zastupitelstvech úřadu MH a H se hnuly ledy a v prosinci 2017 a lednu 2018 nám byla vyměněna okna, za plastová, a vchodové i sklepní vchodové dveře. Bohužel jen v 6 vchodech. Lázeňská 1-4 a Knüpferova 1-2. A to bez použití dotací. Ty by totiž blokovaly prodej domů na 5 let. Za cenu výměny oken a ušlé nájmy v domech 3+4 mohly být i plynové kotelny v každém vchodě (nemusely být všechny v tentýž rok, ale dotace na energetické úspory jsou vyhlášeny v roce 2018 naposledy)  a vyřešily by tak nehospodárnost topení plynovými gamaty  a výhřev vody el. bojlerem. Knüpferova 3 a 4 zůstává stále prázdná.

V zimě 2016/2017 praskl vodovodní řád v domě 4. V lednu 2018 v domě 3. I přes ujištění bytového odboru a vedení radnice, že jsou tyto dva domy zabezpečeny proti chátrání majetku a jeho případného ničení cizími osobami. Ve 4. vchodě, první rok po vystěhování nájemníků, přespávali bezdomovci… Přitom, zákon o obcích 128/2000 Sb. § 38 zní: „Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením.“

4     3

V současnosti se v souvislosti s těmito dvěma domy zvažuje jiná dotace y prgramu IROP, a to výzva č.80 – sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality. Tady je dotace evropskými a státními fondy na celkovou rekonstrukci bytů, tedy i stavební úpravy, až 95%. Jenže, to by znamenalo: velká fluktuace lidí, kteří by zde mohli bydlet po krátkou dobu, podpora těch, kteří mají jen velmi nízké příjmy a nepracují, pokud by totiž začali prací vydělávat něco víc, než jim dá stát na sociálkách, musí byt opustit… Byty v tomto programu mohou být obsazovány lidmi bez domova a nízkopříjmovými obyvateli. Tito lidé tedy nebudou motivováni k práci a větším výdělkům. Dům opravený z tohoto fondu by takto musel sloužit 20 let. Navíc nám potvrdily úřednice z IROPu, že takové množství bytů (24) na jednom místě podporovat nebudou.

Jak nám opět zopakoval místostarosta Patrik Hujdus, pokud tato varianta dotací neprojde schválením na zastupitelstvu MHaH 14. 6. 2018, tak chce prodat oba domy, když jsou nájemníci pořád tak nespokojení… Ale proč neuvažují o dotacích na energetickou úsporu v obecních bytech, výzva č.78???

A to, paní starostka Janáčková, před krajskými volbami 2016 slibovala více startovacích bytů pro mladé pracující rodiny a naopak odmítala přidělování sociálních bytů bezdomovcům a nepřizpůsobivým…

Nesouhlas s vyřízením “Stížnosti na porušování povinností při správě svěřeného majetku a stížnost na porušování veřejného příslibu“.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Petra Kolinke. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *