Volby – shrnutí naší práce pro obvod

Když jsem v článku „Slovo lídra“ psal o tom, jak jsme pracovali pro obvod, nebyla to jen planá hesla. Troufám si tvrdit, že za naši práci, kterou jsme v tomto volebním období byli schopni vykonat, a to pouze se dvěmi křesly zastupitelů v opozici, se rozhodně nemusíme stydět.

Liana Janáčková se svými Nezávislými, v koalici s KDU-ČSL a KSČM nás svými špatnými rozhodnutími zaměstnávala po celé čtyři roky a nenechala nás ani na chvilku odpočinout.

Vážení spoluobčané Mariánský Hor a Hulvák. Je nutno si uvědomit, že situace v městském obvodu rozhodně není skvělá nebo dokonalá, jak se Vám svými předvolebními hesly snaží tvrdit stávající vedení radnice. Mnoho peněz z obecní kasy je vynakládáno neúčelně, mnohdy na prapodivné účely. Stav obecního majetku a bytového fondu je často žalostný, díky kontroverzním příkazům radnice dokonce záměrně dochází k jeho pustošení až devastaci.

Níže vám představujeme zkráceně naše aktivity a výsledky:

Již tři roky bojujeme za obyvatele Hulvák proti plánu stavby soukromého třípatrového komunitního domu s 18-ti byty, který se do této lokality naprosto nehodí. Problémem jsou ale štědré dotační peníze státu, takže investor je neodbytný, má podporu naší radnice, ale přitom s podobným projektem v obci Morávka neuspěl. Také naše letošní odvolání ke Krajskému úřadu mělo úspěch, nadřízený orgán se na 17-ti stranách textu zmiňuje o široké škále pochybení (někdy i závažných) a vrátil celou věc ke znovu projednání.

Dalším počinem bylo zastavení plánu na rozšíření sběrny naproti Střední zahradnické školy Matrosovova o likvidaci autovraků. Tento nový provoz by neúměrně zatížil hlukem nejen přilehlé školské zařízení, ale i místní zástavbu rodinných domů. Náš zastupitel Ivo Večeřa inicioval odvolání na Krajský úřad a ten se přiklonil na naši stranu.

Petr Luzar, Ivo Večeřa a Tomáš Sucharda pomohli občanům bydlícím na ulicích Knüpferova a Lázeňská, kteří dlouhá léta bojovali za rekonstrukci těchto silně zanedbaných domů. Na základě naší opakované argumentace starostka souhlasila alespoň s výměnou oken a vstupních dveří, které byly v naprosto nevyhovujícím stavu. Toto je ale pro nás pouze první krok – budeme usilovat o celkovou rekonstrukci.

A nyní se dostávám asi k nejpalčivějšímu problému, který má potenciálně přímý dopad na každého obyvatele v našem obvodu, a to je bytová politika.

Radnice prodává některé byty či domy za velice podezřelých okolností. Několik takovýchto prodejů se nám podařilo naší včasnou intervencí zastavit. Nejkřiklavějším příkladem byla snaha pana místostarosty Hujduse o koupi obecního bytu za 1/3 tržní ceny. Po naší medializaci a poté, co si radnice nechala vypracovat právní stanovisko, od tohoto prodeje místostarosta Hujdus upustil. Tímto naším přičiněním byl nakonec zastaven prodej hned dvou domů.

Smutný a alarmující případ, který jen dokresluje, co všechno si starostka dnes dovoluje. V roce 2016 nechala vystěhovat všechny nájemníky z domu Knüpferova 4 s tím, že zde bude zřízena služebna městské policie. Dodnes jsou ovšem všechny byty prázdné a dům neodvratně chátrá. Veřejným slibem se starostce následně podařilo ošálit a vystěhovat nájemníky i sousedního vchodu s tím, že plánuje provést rekonstrukci celého domu. Dnes však chce starostka dům prodat. A proto se náš lídr Ivo Večeřa obrátil na pana primátora se stížností na porušování zákona ve smyslu špatné péče o svěřený majetek, zároveň jsme podali trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu. Uvidíme, co se starostce nakonec podaří prosadit a do jaké míry policie uzná naše argumenty – jedná se totiž o škodu na obecním majetku v miliónech korun.

Kontrolujeme také aktivity kolem vyloučené lokality Bedřiška, kterou se starostka Janáčková již více než 10 let snaží zlikvidovat přísunem neplatičů a nepřizpůsobivých. Dnes tvrdí, že by tam chtěla nechat vybudovat byty pro mladé rodiny, ale kdo to může starostce věřit? Vždyť dva takové domy již stojí na ulici Baarova, ale nebydlí tam žádné mladé rodiny, nýbrž starostka a několik dalších vyvolených. Za projektem Bedřiška se možná skrývá pleticha s pozemky, zvláště když magistrát nařídil hloubkovou kontrolu dotčeného majetku.

Byl to právě naš kandidát Petr Luzar, který stojí za postupným ukončením provozu heren v Mariánských Horách a Hulvákách. Obecně závazná vyhláška o zákazu provozu výherních automatů v našem obvodu byla přijata díky našemu návrhu a schválena již v roce 2015. V současnosti už jen „dobíhají“ dříve vydaná povolení.

Megalomanskému projektu stavby nové radnice, která by pro náš obvod znamenal konec větších oprav a investic na dalších dvacet let, jsme prozatím zamezili. Bylo to i díky Vaší podpoře v petici „Stop nové radnici“. Předpokládáme, že stejně jako my raději upřednostníte opravené, bezpečné silnice a chodníky, renovace bytů a investice do městského mobiliáře.

Tento zmíněný výčet ukazuje, že je třeba opět nastavit na radnici řád a vyčistit ji od všech pokoutných praktik, které nemají pranic společného s poctivým vedením úřadu. Také je nutné nastavit pravidla tak, aby z ní profitovali všichni obyvatelé naší obce, ne jen vybraná hrstka vyvolených. Náš obvod není nikterak velký, takže se vůbec nebojíme, že by v jeho vedení nemohl stát někdo jiný – naše starostka dávno vhodným člověkem na tuto pozici není, což od nás není žádná nová zpráva.

Při dostatku hlasů získaných v nadcházejících volbách budeme schopni zakročit proti současnému nemístnému až frapantnímu chování místostarosty Hujduse, který má v městském obvodu byt v osobním vlastnictví a přitom mu byl přidělen obecní byt, který ale dlouhodobě využíval k dalšímu pronájmu. Považujete to za morální?

Našemu místostarostovi ovšem asi nevoní zdejší zápach z lagun, protože v Ostravě vůbec nebydlí a s celou rodinou se odstěhoval do rodinného domu na Těrlicko. Zarážející je fakt, že zde kandiduje nejen do zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ale také do zastupitelstva města Ostrava, jako lídr NEZÁVISLÝCH na křeslo primátora. Zde nutno konstatovat, že takováto kandidatura je přinejmenším na hraně zákona a pro nás za hranou slušného chování. Co na to Vy, voliči?

Jednoznačně jsme proti záměru vybudování druhé spalovny nebezpečných odpadů společnosti SUEZ v Mariánských Horách. Občané a především děti z Mariánských Hor a Hulvák jsou již dnes v obrovské míře zatížení ekologickým marasmem linoucím se z lagun Ostramo Vlček, blízkou chemickou továrnou BorsodChem MCHZ a současnou spalovnou nebezpečných odpadů SITA. Není jediný důvod pro zvýšení ekologické zátěže zdejšího obyvatelstva. Nejbližší obytné domy budou vzdáleny jen cca 900 metrů od této nové spalovny.

Podle ekologického sdružení Arnika není spalovna o takové kapacitě v Moravskoslezském kraji potřeba, protože zde nebude takové množství nebezpečných odpadů.

Uděláme vše, aby se zde nemusel svážet odpad ze širokého okolí a záměr spalovny nebyl realizován.

Jelikož obyvatele Mariánských Hor, Hulvák a přilehlých obvodů trápí nepřestávající pach kalů Ostramo Vlček, budeme důsledně trvat na prověření možnosti předčištění těchto odporných pachů formou odsávání emisí vzniklých při těžbě a ověření jejich škodlivosti na lidské zdraví.

Naší velkou prioritou v obvodu Mariánské Hory a Hulváky je bezpečnost. S tímto tématem úzce souvisí i existence zdejších ubytoven.

Před čtyřmi roky vznikla na hranici našeho obvodu a obvodu Moravská Ostrava a Přívoz obrovská ubytovna na ulici Výstavní. Dnes problémový prostor prakticky ani nemusel vzniknout, protože původní vlastník nabízel odprodej tohoto objektu obci, která ale nákup neakceptovala. Dnes je objekt v rukou „obchodníka s lidskou chudobou“, který za několik metrů čtverečních sociálního bydlení požaduje, díky doplatku na bydlení, po nájemnících několikatisícové nájemné.

Radnice v tomto směru bohužel vůbec nekoná. Koncem roku 2017 dokonce vedení radnice ze strachu nebo z vlastní neschopnosti ustoupilo od záměru vyhlásit v problematických místech obce bezdoplatkové zóny, čímž mohla být situace již dávno vyřešena!

Máme názor opačný. Naším cílem je v místech se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů situaci řešit a to striktním vyhlášením bezdoplatkových zón. Tento problém se týká i ubytoven na ulici Žákovská a Jablonského. My strach nemáme, ubytovny v Mariánských Horách a Hulvákách nechceme a za tímto názorem si pevně stojíme!

Aby toho nebylo málo, v blízkosti leží další ghetto, a to díky radnici zpackanému prodeji 24 bytových domů v lokalitě Červený kříž, které bylo prodáno za účelem vybudování studentského kampusu. Při prodeji jsme požadovali zanést do smlouvy klauzuli o zákazu příspěvku na bydlení pro nájemníky, včetně pevného termínu dokončení záměru investora opravit tyto nemovitosti pod sankcí za nerealizaci rekonstrukce. Naše připomínky radnice neakceptovala!

Případů, kterých v tomto volebním období hýbalo našimi emocemi, bylo samozřejmě nespočet. Bylo by však mylné, myslet si, že dokážeme s pouze dvěma hlasy v zastupitelstvu vyřešit všechny problémy, které v našem městském obvodu vidíme.

Byli bychom s celým týmem kandidátů Lepší a čistá Ostrava velmi rádi, kdybyste nám dali svůj hlas, abychom mohli dokázat, že vést obvod lze i podle jiných – čistých – pravidel.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

2 komentáře u „Volby – shrnutí naší práce pro obvod

 1. Po přečtení článku jsem zděšena, co se v Mariankách všechno děje.

  Děkuji Vám za to, že jste poslední „brzdou“ současné politické garnitury, která se neštítí témeř ničeho.

  Fandím Vám a preji úspěch v nadcházejících volbách!

  MM

 2. Velmi si cením této Vaší veřejné podpory!

  Současné vedení totiž dělá vše, co může, aby naši existenci před Vámi ukrylo a maluje náš obvod v těch nejkrásněkších barvách – teď se jim zrovna podařil husarský kousek, kdy jejich silným přičiněním v zářijovém Zpravodaji naleznete pouze inzerci limitovaného počtu stran a není to náhoda. Cítíme se tím velmi silně poškozeni, ale už s tím nic nezmůžeme – podle odpovědi z Magistrátu, kam jsem se obrátil z důvodu nerovného postavení stran při volbách, k porušení zákona nedošlo.

  Jinak, souhlasím s Vámi – já jsem byl v podobném úžasu při mé první účasti na „Zastupitelstvu“ před 4-mi roky. Zprvu jsem tomu říkal „divadlo, za které člověk nemusí platit“ a smál jsem se tomu. Ovšem poté, co jsem zjistil, jaké to má důsledky, jsem už jen rozhořčen a takto to dnes vnímáme s našimi kandidáty společně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *