Projekt pana Kožušníka „Komunitní dům pro seniory“ opět na dohled

Vážení občané Hulvák,

historie se bohužel opakuje a paní starostka se po vzoru své kampaně „Dělám, co si myslím“ zachovala vůči nám a navzdory jednoznačnému nesouhlasu prakticky všech Hulváčanů. kterých se to bezprostředně týká (ale taky přes vyslovený nesouhlas i dalších obyvatel Hulvák formou podpisu na Petici, která proběhla na toto téma), dala opět souhlas k záměru výstavby Komunitního domu pro seniory.

Jedinou informaci, kterou zatím máme, je tento odkaz: Zápis ze 40. jednani Rady:

Usnesení číslo: 1267/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
žádost firmy RWL System a.s., sídlem 28. října 250/285, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČ 293 82 637 o vyjádření k záměru vybudování komunitního bezbariérového bytového domu pro soběstačné seniory v rámci projektu „Výstavba Komunitního domu seniorů s upravitelnými bytovými jednotkami v Ostravě – Hulvákách”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2) souhlasí
s vybudováním komunitního bytového domu dle přílohy č. 1
3) ukládá
odboru výstavby informovat žadatele

 

Vůbec se nedivíme, že se opět jedná o Hulvákách za zavřenými dveřmi, v maximálním utajení, stejně jako ke konci roku 2015. Tomuto projektu, který má být realizován s výrazným příspěvkem státu (a jedná se o nemalou sumu peněz, přesahující v maximálním případě 10 000 000 Kč), by naopak měla být věnována maximální publicita.
Ale v tomto okamžiku dokonce ani nikdo ze sousedů (t.j. přímých účastníků případného budoucího stavebního řízení) o znovuotevření záměru nic oficiálního neví.

Pokud se ukáže (a nemyslím si, že by pan Kožušník ustoupil od svého požadavku ve smyslu maximalizace výše dotace), že se jedná o stejně nadrozměrnou stavbu, jako v dřívějším případě, tak my samozřejmě opět podnikneme maximum, abychom tomu zabránili.

Zarážející je, jak si paní starostka (respektive Rada obce) vysvětluje pojem „zastupitleská demokracie“, kdy se naprosto ignorují názory obyvatel, kterých se daná záležitost týká.

Jelikož je to vážné téma, budeme tomu věnovat maximum úsilí a první kroky již realizujeme.

„Ne, ne, žádná stavba, která by narušila naše Hulváky, se do naší čtvrti proti vůli nás obyvatel nesmí dostat“