Proč kandidujeme do zastupitelstva

Naše radnice potřebuje nutně výměnu vedení. S prací toho současného jsme dlouhodobě nespokojeni!

Vedení radnice jen těžko obhajuje svá rozhodnutí, vůči občanům se chová arogantně, téměř za každým rozhodnutím lze spatřit něčí osobní prospěch, některé veřejné zakázky se zadávají bez výběrového řízení, dochází k odměňování „věrných“ formou „trafik“ na posty místostarostů, ředitelů a vedoucích v organizacích zřizovaných obvodem, starostka a její blízcí žijí v nájemních bytech obce za pár korun, o obecních grantech je rozhodováno za zavřenými dveřmi, politická kampaň NEZÁVISLÍ je vedená pomocí tiskovin, personálu a akcí hrazených z peněz úřadu, místostarosta pronajímal obecní byt, i když v obvodu vlastní byt v osobním vlastnictví a sám bydlí s rodinou mimo Ostravu. Na tato a podobná netransparentní zvěrstva po celou dobu poukazujeme.

Jsme jedinou reálnou opozicí vůči současnému vedení radnice.

Ostatní zastupitelé téměř vždy hlasovali spolu se starostkou, čímž opakovaně umožnili prosazovat osobní zájmy paní Janáčkové, před zájmy Vás, obyvatel Mariánských Hor a Hulvák.

Nevolte ty, kteří jsou spoluviníky stávajícího dlouhodobě neutěšeného stavu. Volte Lepší a čistou Ostravu!

Pokud s námi souhlasíte, teď je šance to změnit. Rozhodnutí je na Vás, voličích!

NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM

1. Bezpečnost a ubytovny

 • V místě ubytoven na ulici Výstavní, Žákovská, Jablonského a v lokalitě Červený kříž vyhlásíme opatření obecné povahy – bezdoplatkové zóny. Všichni nově příchozí obyvatelé těchto ubytoven již nedostanou doplatek na bydlení a tím zamezíme stále novému přísunu lidí bez zájmu o práci. Tento záměr jsme již na zastupitelstvu v minulosti navrhovali, ale vedení radnice jej ze strachu zamítlo. My strach nemáme a ubytovny zde nechceme.
 • Důsledně budeme vymáhat ukončení provozu zbývajících heren. Obecně závazná vyhláška o zákazu provozu výherních automatů v našem obvodu byla díky našemu návrhu schválena již v roce 2015. My to dotáhneme do konce.
 • Prosadili jsme zavedení kamerového systému v Mariánských Horách a Hulvákách před čtyřmi lety a v jeho rozšiřování budeme intenzivně pokračovat na všech rizikových místech, především v okolí ubytoven, na větších parkovacích plochách a veřejných prostranstvích.
 • Prosadíme výrazné zvýšení počtu strážníků městské policie. Nechceme již být na prvním místě kriminality v Ostravě.
 • Zřídíme anonymní telefonní linku pro nahlášení dealerů drog a varen.

2. Bydlení

 • Zrušíme možnost prodeje celých bytových domů jednotlivcům, aby už nemohly vzniknout další ubytovny a místa pro byznys s chudobou. Například dnešní lokalita Červený kříž u náměstí.
 • Nedovolíme porušování veřejných slibů. Například z bytových domů Knüpferova 3 a 4 byli původní nájemníci navzdory veřejnému slibu o rekonstrukci v roce 2016 vedením radnice vylákání, vystěhováni a domy jsou určeny k prodeji. Tato situace se může v budoucnu stát i Vám!
 • Určíme jasná a srozumitelná pravidla prodeje jednotlivých bytů nájemníkům. Stávající systém prodeje nahrává korupčnímu jednání.
 • Zavedeme veřejný transparentní registr pronájmu volných bytů a nebytových prostor. Zavedeme jasná a srozumitelná pravidla přidělování volných bytů slušným občanům. Zrušíme stávající netransparentní systém přidělování umožňující korupční jednání – systém, kdy o přidělení rozhoduje pouze pět lidí ve vedení radnice a neexistuje žádná možnost zjistit, které byty jsou volné.
 • Nezvýšíme nájem v obecních bytech a nebudeme zvyšovat daň z nemovitosti, tak jak prosazovala paní Janáčková ve sboru starostů.
 • Vytvoříme startovací byty pro mladé rodiny a občany. Je pro nás důležité, aby mladí lidé v obci zůstávali.
 • Nová plastová okna, ústřední vytápění včetně ohřevu teplé vody a zateplení fasád. Do čtyř let ve většině domů v majetku obce, to je náš cíl. V maximální míře pro tento záměr využijeme dotace.
 • Podpoříme údržbu a zvelebení bytů svépomocí formou úhrady použitého materiálu. Občané, kteří se o svěřené byty chtějí starat, jsou pro nás důležití.

3. Čistota a zeleň

 • Změníme systém úklidu, nelze mít uklizeno jen v blízkém okolí radnice a vzdálenější lokality obvodu opomíjet. Výchozí stav, kdy se pouze sbírají papírky, a to každý desátý, je nedostatečný. Chodníky se nezametají, jen se fukarem špína a prach rozfouká po okolí, to je špatně.
 • Místo nových služebních vozidel pro vedení radnice zakoupíme vozidlo pro zametání a čištění chodníků.
 • Zajistíme pravidelný ořez a kontrolu všech stromů v obvodu.
 • Budeme důsledně trvat na prověření možnosti předčištění pachů vzniklých při těžbě kalů Ostramo Vlček a škodlivosti vnikajících emisí.
 • Nesouhlasíme a budeme bojovat proti vybudování nové spalovny nebezpečných odpadů společnosti SUEZ v Mariánských Horách.

4. Parkování

 • Vytvoříme parkovací zóny na Fifejdách, kde zvýšíme počet parkovacích míst bez negativního vlivu na zeleň, za předpokladu veřejného projednání projektu.
 • Vybudujeme parkovací místa na všech nevyužitých místech v Mariánských Horách a Hulvákách.

5. Chodníky a cesty

 • Do čtyř let opravíme chodníky a cesty v naší obci. Zasloužíme si bezpečné a rovné komunikace. Stávající stav je mnohdy tristní, ohrožující pohyb lidí i průjezd aut.

6. Investice

 • Vytvoříme a předložíme obyvatelům jasný, přehledný a dlouhodobý strategický plán investic v obci.

7. Transparentnost

 • Zřídíme transparentní účet obce dostupný pro všechny na internetu, kde zveřejníme veškeré platby za zakázky a smlouvy.
 • Opět zavedeme zveřejňování průběhu zasedání zastupitelů, které bylo zrušeno. Nemáme co skrývat.
 • Zavazujeme se, že obecními granty nebudeme zvýhodňovat své rodiny, tak jak tomu činí dnešní vedení radnice.
 • Investice, opravy a údržba obecního majetku budou zveřejňovány tak, aby se k němu mohli voliči vyjadřovat a připomínkovat jej. Nebudeme zveřejňovat jen malé projekty a ty velké, drahé a nesmyslné před Vámi tajit, jako např. projekt starostky Janáčkové na novou mariánskohorskou radnici.
 • Nesouhlasíme s politikou vedení radnice v duchu starostky Janáčkové: „Občan se jednou za čas vyjádří ve volbách, vybere si své zástupce a pak se nemá do výkonu politické profese těmto zástupcům plést. Ať si počká na další volby…“. My občanům chceme naslouchat.

8. Život v obci

 • Z tělocvičny školy Matrosovova vybudujeme multifunkční zařízení pro širokou veřejnost s možností halového sportování, pořádání kulturních akcí jako jsou např. plesy, Mikuláš, karneval.
 • Jednoduchým a přehledným grantovým systémem podpoříme spolky a sportovní oddíly na území obvodu.

9. Stop nové mariánskohorské radnici

 • Zrušíme tento megalomanský a předražený projekt za 160 milionů, který nemá žádné opodstatnění, krom pomníku pro paní Janáčkovou skrývající se za jejím proklamovaným vizionářstvím. Jsme Ti, kteří první upozornili, na před veřejností utajenou, přípravu tohoto projektu a v této chvíli jsme jej zastavili formou petice, kterou do této chvíle podepsalo stovky lidí.

Jak hlasovali v roce 2017 jednotliví zastupitelé k plánu výstavby nové radnice v MH

Přehledná tabulka, jak v dubnu 2017 hlasovali jednotliví zastupitelé k plánu výstavby nové Radnice v Mariánských Horách v ceně 160 milionů Kč, čímž by se obvod MHaH zadlužil na dlouhou řadu let.

Konečný ČSSD Pro
Videcký ANO Pro
Pagáčová KDU-ČSL Pro
Boháč KSČM Pro
Řezáč OSTRAVAK Pro
Hujdus NEZ Pro
Chudobová NEZ Pro
Janáčková NEZ Pro
Klapetková NEZ Pro
Martiník NEZ Pro
Furmančík ANO nezúčastnil se
Jezerský NEZ nezúčastnil se
Luzar OF Proti
Sucharda OF Proti
Taube ODS Proti

Školící centrum aneb tajná stavba radnice za 160 milionů

Počátkem minulého roku jsme zjistili, že existuje utajený projekt a plán na stavbu nové radnice městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Utajený proto, že se skrýval pod názvem Školící středisko.

Proč se tajil? No asi ze strachu před voliči, že 160 milionů je moc. Ono vzít si na dluh 100 000 000 korun u banky je fakt hodně. A k tomu ještě 60 000 000 utratit z rozpočtu obvodu za něco jiného než opravy cest, chodníků, údržbu obvodu, opravy bytů apod., to už prostě obhájit nejde. Navíc, když stará radnice zas tak stará není a může sloužit ještě spoustu let. Kanceláře jsou nadstandardní velikostí, a některé se dokonce pronajímají. Samozřejmě údržbu potřebuje každá budova.

Jelikož pořád slyšíme, že nejsou peníze a najednou taková částka, rozhodli jsme se udělat průzkum mezi lidmi. Vytvořili petici „Stop nové radnici“ a začali podpisovou akci. Během 48 hodin jsme díky obrovskému rozhořčení lidí získali 300 podpisů, jež se tímto způsobem začali dozvídat, co se chystá. Rozhodli jsme se stavbě nové radnice a především nehoráznému utrácení peněz zamezit a to tím, že celou věc zveřejníme. Petici jsme předali panu primátorovi Macurovi na zastupitelstvu města Ostravy, pro kterého to byla také novinka.

Pro voliče, kteří volí jiné strany, máme v samostatném příspěvku detail, jak pro úvěr 100 milionů a dlouhodobé zadlužení jejich obce hlasovali jejich zastupitelé. V nacházejících volbách tedy volte uvážlivě a nevěřte proklamacím těch, co dnes říkají – stavbu radnice nechceme, přestože pro zadlužení ruku zvedli.

Na těchto stránkách každopádně nabízíme celou řádku článků s touto tematikou, přehledně ji najdete v rubrice „Radnice na dluh“.

Stop byznysu s chudobou

Naší velkou prioritou v obvodu Mariánské Hory a Hulváky je bezpečnost. S tímto tématem úzce souvisí i existence ubytoven v našem městském obvodu.

Před čtyřmi roky vznikla na hranici našeho obvodu a obvodu Moravská Ostrava a Přívoz obrovská ubytovna na ulici Výstavní. Dnes problémový prostor prakticky ani nemusel vzniknout, protože původní vlastník nabízel odprodej tohoto objektu obci, která ale nákup neakceptovala. Dnes je objekt v rukou „obchodníka s lidskou chudobou“, který za několik metrů čtverečních sociálního bydlení požaduje, díky doplatku na bydlení, po nájemnících několikatisícové nájemné.

Aby toho nebylo málo, v nedaleké blízkosti leží další ghetto, a to díky radnici zpackanému prodeji 24 bytových domů v lokalitě Červený kříž. Při prodeji jsme požadovali zanést do smlouvy klauzuli o zákazu příspěvku na bydlení pro nájemníky, včetně pevného termínu dokončení záměru investora opravit tyto nemovitosti pod sankcí za nerealizaci rekonstrukce.

Radnice v tomto směru bohužel vůbec nekoná. Koncem roku 2017 dokonce vedení radnice ze strachu nebo z vlastní neschopnosti ustoupilo od záměru vyhlásit v problematických místech obce bezdoplatkové zóny, čímž mohla být situace již dávno vyřešena!

Máme názor opačný. Naším cílem je v místech se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů situaci řešit a to striktním vyhlášením bezdoplatkových zón. Tento problém se týká i ubytoven na ulici Žákovská a Jablonského. My strach nemáme, ubytovny v Mariánských Horách a Hulvákách nechceme a za tímto názorem si pevně stojíme!

Volby – shrnutí naší práce pro obvod

Když jsem v článku „Slovo lídra“ psal o tom, jak jsme pracovali pro obvod, nebyla to jen planá hesla. Troufám si tvrdit, že za naši práci, kterou jsme v tomto volebním období byli schopni vykonat, a to pouze se dvěmi křesly zastupitelů v opozici, se rozhodně nemusíme stydět.

Liana Janáčková se svými Nezávislými, v koalici s KDU-ČSL a KSČM nás svými špatnými rozhodnutími zaměstnávala po celé čtyři roky a nenechala nás ani na chvilku odpočinout.

Vážení spoluobčané Mariánský Hor a Hulvák. Je nutno si uvědomit, že situace v městském obvodu rozhodně není skvělá nebo dokonalá, jak se Vám svými předvolebními hesly snaží tvrdit stávající vedení radnice. Mnoho peněz z obecní kasy je vynakládáno neúčelně, mnohdy na prapodivné účely. Stav obecního majetku a bytového fondu je často žalostný, díky kontroverzním příkazům radnice dokonce záměrně dochází k jeho pustošení až devastaci.

Níže vám představujeme zkráceně naše aktivity a výsledky: Celý příspěvek

Volby se blíží – slovo lídra

Spousta lidí nám před čtyřmi lety věřila a podpořila občanskou iniciativu NAŠE HULVÁKY, která v roce 2014 kandidovala do zdejšího zastupitelstva jako nezávislí kandidáti pod politickým hnutím Ostravské Fórum. Díky podpoře lidí žijících v našem obvodu se podařilo mnoho špatných rozhodnutí radnice zvrátit nebo zcela zastavit.

V letošních volbách jsme spojili síly napříč Ostravou a budeme kandidovat za hnutí
LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA.

Letos jsem dostal důvěru kolegů objevit se na prvním místě kandidátky, ale role nás všech, kteří jsme to brali opravdu hodně intenzivně, se nemění. Letos se k nám s nabídkou intenzivnější pomoci přidala ještě další výrazná osobnost, pan Daniel Vaca, který má velmi zajímavé profesní zkušenosti a zcela jistě také pomůže posunout obvod k lepšímu. Podpora od občanů obce se za léta našeho fungování velmi rozrostla, proto na naší kandidátce najdete i několik dalších nových jmen. Za tuto Vaši podporu velmi děkujeme!

Velice krátce o mé osobě – jsem inženýr a pracuji 19 let na zodpovědné technické pozici na vývoji mikroelektronických součástek. Svou práci musím vykonávat svědomitě a důsledně – jedině tak mohou výrobky naší firmy obstát na celosvětovém trhu. O svém osobním životě se zmíním jen velmi okrajově – má manželka je lékařka, s ní sdílím etické hodnoty, na kterých stavím své postoje. Věřím v občanskou společnost, jak ji znám z dob mého mládí ve vesnickém prostředí, a chci ji přivést plně k životu v celé naší obci. Místo, kde žiji, u nás na hulváckém kopci, jsem si zamiloval a doufám, že to, co dnes u nás děláme, naše okolí oceňuje. Na úrovni občana proto se svými kolegy z našeho hnutí důsledně sleduji již více než 4 roky práci Mariánskohorské radnice, a to i přesto, že pracuji mimo Ostravu a účastnit se zasedání zastupitelstva obce pro mě nebylo nikdy jednoduché. Tolik ve zkratce o mých pohnutkách, proč se v roli lídra hnutí LEČO v obvodu Mariánské Hory a Hulváky dnes ocitám.

Nutno konstatovat, že celé 4 roky jsme byli jedinou reálnou opozicí vůči současnému vedení radnice. Já osobně jsem na námi dosažené výsledky velmi hrdý, protože k prosazení osobních zájmů paní starostky bylo v zastupitelstvu vždy dostatek hlasů, když většina z nich na tom byla bohužel osobně zainteresována. To, že se ani Petr Luzar, ani Tomáš Sucharda nenechali „koupit“, je pro mě důvěrou, že při dostatečném počtu hlasů (a křesel!) půjde konečně prosazovat věci podle zásad, které uznávám. Vy, voliči, v nadcházejících komunálních volbách rozhodnete, zdali tato naše práce bude pokračovat alespoň se stejnou intenzitou jako doposud a stávající neutěšený stav se změní, nebo paní Janáčkové opět dáte možnost prosazovat své zájmy před zájmy většiny – obyvatel Mariánských Hor a Hulvák.

Pokud nám ve volbách dáte svou důvěru, budeme chtít pro obvod Mariánské Hory a Hulváky prosadit věci, jež jsou stručně rozvedeny v našem volebním programu. Ale už dnes víme a veřejně deklarujeme, že to rozhodně nebude politika ve spolupráci s Lianou Janáčkovou a Patrikem Hujdusem, protože jsme jednoduše zjistili, že to prostě nejde!

My totiž chceme dělat politiku především podle zákonů a pravidel (např. těch týkajících se obecního majetku), bez intrik a osobního prospěchu, při dodržování Etického kodexu, který obsahuje slova jako profesionalita, nestrannost, úcta k občanovi apod.

Tento článek věnuji volební tématice. Jedná se o stručné shrnutí našeho pohledu na náš úřad. Máte-li zájem, čtěte tedy dále nebo šiřte na Facebooku…

„Pane Večeřa, odejděte, toto je MOJE radnice“ Celý příspěvek