Nechvalné prvenství …

Moravskoslezský deník přišel s novým seriálem „Ostudy Ostravy“ a asi ne náhodou mu padla do oka „naše“ kolonie Červený kříž, kterou bývalá starostka Janáčková před pár lety prodala soukromému vlastníkovi. Článek je na odkazu níže (bohužel je dnes zobrazen až po registraci … 🙁 )

https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/ghetto-v-kolonii-cerveny-kriz-dovadi-sousedy-az-k-zoufalstvi-20190724.html

Obsah článku z hlediska stavu kolonie není ničím překvapivý, neboť v tomto zoufalém stavu je tato kolonie již dlouhou dobu, nicméně zastavil bych se rád nad dvěma momenty:

Nynější starosta Hujdus v článku říká, že „… prodat tuto kolonii byla chyba …“ To je věru pěkné, ale dnes už se to vrátit nedá. Tehdy se natolik těšili (včetně tehdejšího místostarosty Hujduse!) na penízky, které se jim do rozpočtu hodily, že pranic nedbali upozornění opozičních zastupitelů Luzara a Suchardy, že ve smlouvě chybí nějaká „pojistka“. Tehdy bylo argumentováno vedením, že by se investor mohl zaleknout …
Takže dnes starosta Hujdus brečí, ale tuto jejich fatální chybu uz nezvrátí … Jó, kdyby chtěl přiznat vlastní zodpovědnost, to by byla jiná …

Druhý moment, který stojí za mou zmínku, je, že se dnes spousta lidí snaží přinutit nového vlastníka k nějaké „akci“, ale tuto „akci“ měla udělat již dávno naše radnice (já si dokonce dodnes myslím, že prodávat obecní majetek se má pouze stávajícím nájemníkům, pokud existuje předpoklad, že o svůj majetek budou pečovat řádně). Toto se bohužel nestalo a kolonie Červený kříž se postupným vybydlováním dostala do dezolátního stavu ještě pod bývalou starostkou Janáčkovou, naší velkou architektkou a vizionářkou, jak o sobě ráda říká. Já sám si vzpomínám, když v těchto domech bydleli slušní lidé. V době prodeje však již byly tyto domy natolik zdevastované, že tomu odpovídala i nízká cena při prodeji.
Ale zpět k tomu, co chci napsat – pan Bardík, ač jej neznám a nechci jej příliš obhajovat … investoval do těchto nemovitostí nemálo peněz a zajisté chce své peníze zpět. To, že si zvolil tento způsob, se nám může líbit nebo ne, ale je to čistě jeho rozhodnutí. Možná (a věřím, že to tak dokonce skutečně může být) i on by měl raději svůj „image“ mezi obyvateli pozitivnější, ale do těchto domů hned tak nějakého slušného nájemníka nedostane. … A nikdo nemůže říct, že že by se tam nic nedělo. Takže já se oprosťuji od potřeby házet špínu na pana Bardíka – můj hněv dodnes míří na bývalé vedení s bývalou starostkou Janáčkovou, kdy jim nemohu odpustit žalostnou péči o mnohé nemovitosti, které jsou nebo byly v péči našeho obvodu – ano, i mně se stav kolonie Červený kříž nelíbí, proto přeji panu Bardíkovi, ať mu jdou jeho revitalizační práce od ruky a ať se již brzy promění tato nechvalná kolonie do krásy …