Poslední info o rekonstrukci domů na Hulvákách

Dne 20.4. proběhlo zasedání zastupitelstva Mar.Hor a Hulvák. Při diskuzi s občany jsem se ptala na současný stav příprav rekonstrukce domů na Lázeňské a Knúpferově ulici. „Projektová dokumentace bude podána na IROP / státní dotace/ k 1.5.2017, poté bude zhodnocena, zda bude dotace přidělena. Což může trvat i půl roku.“ řekla paní starostka. Na otázku zda chce úřad tyto domy prodat panu Simonu Pelikánovi nebo jinému soukromníkovi, doslova paní starostka přísahala, že ne!!! Snad to tentokráte dopadne pro nás nájemníky dobře a oprav se dočkáme i pod taktovkou obce.

Jediné co ještě stále nevíme, zda je obsahem rekonstrukce i výměna izolací základových zdí obou domů. Bez níž by totiž byla celá rekonstrukce k ničemu. Dům by byl zateplen, okna a vchodové dveře vyměněny, ale do spodního zdiva by stále zatékalo z okolních chodníků a cest. Plíseň na zdech, ze vzlínající vody, by se tedy rozšířila ještě více. Paní starostka slíbila, že zjistí zda na toto bylo v projektové dokumentaci pamatováno a dá mi vědět.

Jen pro úplnost, v domech při rekonstrukci budou zbudovány plynové kotelny, pro každý vchod a tím nám zmizí z bytů bojlery a gamaty. Budou vyměněny vodovodní i odpadové trubky, elektroinstalace, upraveny podlahy, odizolovány budou půdní i sklepní prostory a vyměněny dveře i okna a dům zateplen…

Žádost o úvěr na novou Radnici hlasováním na našem „Zastupitelstvu“ prošla

Dnes proběhlo zasedání Zastupitelstva na úřadě MHaH.

Velkým bodem programu bylo hlasování o žádosti o půjčku na novou Radnici ve výši cca 100 milionů Kč. Samotnému hlasování předcházela dlouhá diskuze, kdy každá ze stran hájila svou pozici. Ve zkratce: odpůrcům nové Radnice vadí netransparentnost a neodůvodněný velký dluh; paní starostka žádnou netransparentnost nepociťuje a trvá si na svém, jak sama říká, vizionářském záměru …

Co se týče dosavadního postupu, paní starostka sdělila, že svůj záměr má předdiskutovaný na Magistrátu, i když samotný pan primátor, pan Ing. Macura, ani zastupitel a člen investiční komise Rady města Ostravy, pan Ing. Kolařík, podle svých vyjádření o tomto záměru nic nevědí …

Pro upřesnění – cílem projektu je nová Radnice za cca 100 milionů Kč a parkovací dům za cca 60 milionů Kč (financování parkovacího domu by snad mělo být na účet Magistrátu, ovšem toto je nepodložená informace …), který by měl sloužit zaměstanancům Radnice a také občanům.

===========

Hlasování dopadlo podle očekávání – zastupitelé převážnou většinou tento záměr požádat o půjčku na stavbu nové Radnice podpořili (proti byli pouze pan Sucharda, Luzar a Taube; ostatní zastupitelé v tomto záměru asi nevidí žádné nesrovnalosti ani s tím nemají problém, proto tento projekt podpořili) a na řadě tedy bude hlasování zastupitelů města Ostravy o tomto úvěru – půjčka totiž nemůže být poskytnuta bez souhlasu města Ostravy.

My však ještě nekončíme, neboť v tomto záměru vidíme řadu nesrovnalostí, včetně toho, že paní starostka tvrdí, že má s někým na Magistrátu tajně předjednánu nějakou dohodu, což jde proti všem demokratickým principům, a požádáme tedy odbor kontroly a auditu o vyjádření se k celé této záležitosti.

 

Petice „NE zadlužení obce“ pokračuje

S radostí vítáme, že zájem o podepisování se pod petici stále trvá 🙂

Proto jsme se rozhodli, že tento avizovaný zájem podpoříme a petici tedy ponecháváme otevřenou až do uzavření celého případu.

Jediné omezení bude, že není v našich silách podpisy aktivně sami dále sbírat.

Tedy pokud mezi sebou znáte dostatečný počet osob, kteří by měli zájem petici ještě podepsat, vytiskněte si, prosím, podpisovou listinu, kterou najdete v jiné části našich stránek.
Pokud nevíte, kam petici předat, po dokončení sbírání podpisů mi napište e-mail na „info@nasehulvaky.cz“ a domluvíme se na předání.

Za každý další podpis samozřejmě i nadále děkujeme !!!

Petici „NE zadlužení obce“ jsme předali

Děkujeme mockrát všem vám, kteří jste se přidali svým podpisem k naší petici. Sesbíráno bylo během této velmi krátké doby úctyhodných 276 podpisů (!) a ještě dnes jsme obdrželi další arch s přibližně 50-ti podpisy.

Petici jsme předali dne 5.4.2017 i s malým komentářem na zasedání Zastupitelstva města Ostravy a pan primátor slíbil, že se touto naší peticí bude zabývat podle petičního zákona. Za tato slova panu primátorovi Ing. Macurovi velmi děkujeme. A doufáme v sílu demokracie, že kdyby došlo k hlasování o tom, zda má Zastupitelstvo města Ostravy souhlasit se zadlužením našeho obvodu ve výši 100 mil. Kč, tak se najde dostatečná, t.j. nadpoloviční většina zastupitelů města, kteří se postaví na naši stranu.

S dotazem na paní starostku Janáčkovou se připojil také zastupitel za ODS pan Ing. Kolařík, který je členem investiční komise Rady města Ostravy. Jeho dotazy mířily přesně tím směrem, kterým jsme to cítili i my, ale neodvažovali jsme se je takto použít. (Následná konstatování jsou prozatím pouze volným přepisem, proto je prosím berte s mírnou rezervou – do té doby, než se mi podaří se dostat k záznamu).
V dotazech tak padla slova jako „záležitost by mohla zavánět dotačním podvodem“, dále se pan Ing. Kolařík také zeptal paní starostky, jestli jako architektka, navíc s dlouholetou působností ve vedení obce, zná pojmy jako „investiční záměr“ či „studie proveditelnosti“, čímž poukazoval na to, že z toho, co slyšel o postupu při přípravě této akce, se mu tato investice zdála být připravována poněkud pokoutně.
Na tyto dotazy paní starostka nacházela jen těžko nějakou kloudnou odpověď a snažila se uhýbat ve své odpovědi tím, že začala napadat náš projev, kde jsme zmínili m.j. netransparentnost a nekoncepčnost, vůči čemuž se paní starostka ohrazovala. Za těmito dvěma slovy si však skálopevně stojíme a v tomto děkuji i panu Miklovi, který také vystoupil za organizátory petice a za příklad nekoncepčnosti uvedl např. fakt, že budova dnešní Radnice prošla rekonstrukcí, což zajisté nestálo málo peněz, takže dnes nemůže paní starostka tvrdit, že tato budova je v havarijním stavu a potřebovala by tedy dalších 90 mil. Kč.
No a o netransparentnosti celého tohoto projektu už snad nepochybuje dnes nikdo, kdo si měl možnost zjistit všechny dostupné informace.

Pokud bude paní starostka trvat na půjčce 100 mil. Kč, o které se dnes bavíme, je teď na zastupitelích obvodu nebo zastupitelích města, jak se vůči tomuto požadavku postaví. Pokud bych si měl vybrat, logicky více věřím 55-ti městským zastupitelům, že se alespoň polovina z nich postaví na naší stranu a tuto stavbu na dluh v případném hlasování nepodpoří.