Magistrát města Ostravy se zastal dotčených sousedů v případě plánu výstavby KoDuS na Oborného ulici

Účastníci stavebního řízení (v tomto mám teď na mysli hlavně sousedy plánované stavby) obdrželi v těchto dnech vyrozumění ve věci jejich odvolání proti plánu výstavby Komunitního domu pro seniory v Ostravě Hulvákách na ulici Oborného, který oni považují v daném místě za nevhodný (je to stále onen záměr, o kterém se již zde psalo).

Magistrát města Ostravy v tomto odvolacím řízení upozornil na porušení právních předpisů a na pochybení v tomto případu, a postavil se na stranu stěžovatelů. Případ se tak vrací na stavebmí úřad MHaH.

Pro přímé sousedy je to samozřejmě velmi příznivá zpráva, ale na druhou stranu to potvrzuje podezření, že ne vše ja na úřadě MHaH v pořádku. Občan by jistě byl mnohem raději, kdyby mohl mít plnou důvěru v „náš“ úřad. Takový pocit ale spousta občanů nemá a potvzuji, že jej nemám ani já.

Na tomto místě bych přidal ještě jednu poznámku a uvedu jedno jméno, které je velmi dobré si zapamatovat – tento projekt měla na starosti sama vedoucí stavebního úřadu MHaH, Ing. Dagmar Pulchartová. Co k tomu ještě dodat?

Ale budu doufat, že pokud se obyvatelé budou zajímat o dění ve svém okolí a budou sledovat chování úřadu, bude muset úřad své chování změnit, a to je ten správný cíl.

 

Celý text spisu je k dispozici zde: Odvolani_MMO_odpoved