Den otevřených dveří

Dne 20.4.2018 proběhl na osadě Bedřiška Den otevřených dveří. Místní obyvatelé zvali do svých domovů své sousedy i širokou veřejnost. Poukázali na to, že mediální obraz, který o nich vytváří naše radnice není zcela pravdivý. Tedy, že si domy opravují na vlastní náklady a v okolí udržují čistotu… Osadou jsme provedli dvě komentované prohlídky, na první zastávce odvyprávěla p.Lehotská historii, na druhé probrala spolu s p.Balážem současnost a třetí zastávku jsem věnovala problematice ostatních obecních bytů / Lázeňská, Knüpferova…/ a již zaniklým či prodaným místům a domům na Hulvákách / Dělnický dům, Koupaliště, Základní škola Matrosovova, Cihlová osada Na kopečku…/. Zůčatnily se média, někteří naši zastupitelé, široká veřejnost, zahraniční studenti, neziskové organizace Bílý nosorožec, Probuďme domy, Vzájemné soužití a Salesiáni Dona Bosca….

Další náplní dne byly soutěže pro děti, smažení vaječiny, hudba a tanec. Večer se ještě v komunitním centru pro děti, promítal tématický film. Počasí i nálada byli slunečné…

     

 

Hulvácká osada Bedřiška má své starousedlíky

Petr Sklenařík      *1950

V padesátých letech, kdy se na Bedřišce narodil, už stály oba cihlové domy na Kordově a Bedřišské ulici. Stavěli se zrovna dřevěné finské dvojdomky. Celá osada tehdy měla 65 rodin. V letech 1958 – 60 zde obyvatelé svépomocí vystavěli obchod s potravinami. Kolonie byla havířská a tak není divu, že i on pracoval celý život na dole v rubání. Vychoval zde dva syny. Celý příspěvek

Hulváky a Bedřiška sobě!!!

Ano, opět se mi potvrdila moje doměnka o vyloučené lokalitě či VIP zóně. Pro většinu Ostraváků jsou Hulváky a hlavně osada Bedřiška vyloučenou lokalitou, plnou kriminálních živlů a vybydlených domů. My, co zde žijeme, víme, že to tak není! A že stojí za to tady žít.

Poté co jsme se dozvěděli, že mají být vystěhovány rodiny s dětmi z obecních domů na Bedřišce a osada má být následně do dvou let zbourána, začali jsme problém řešit s obecním úřadem MHaH na Zastupitelstvu 8.2.2018. Tam, paní starostka Janáčková řekla:  „Obyvatelé osady mají aktivně hledat nové byty sami, když to nepůjde, radnice jim pomůže najít bydlení u soukromníků.“ Celý příspěvek