Vedení radnice chtělo zvýšit daň z nemovitých věcí v roce 2016 – článek zastupitele pro Zpravodaj

Poznamka redakce: Článek byl původně zamýšlen pro Zpravodaj MHaH, ale nebyl zveřejněn. Proto jej zveřejňuji zde. Důvod nezveřejnění zjistím a tuto informaci doplním


 

ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky
šéfredaktor-Mgr. Patrik Hujdus
Přemyslovců 63
709 00  Ostrava-Mariánské Hory

Příspěvek do aktuálního vydání „Zpravodaje MH a H“ roku 2016.

V Ostravě dne 12. února 2016

Vedení radnice chtělo zvýšit daň z nemovitých věcí v roce 2016

Celý příspěvek