Reakce na články ze Zpravodaje MHaH ze září 2014

Vážení spoluobčané,

Po dlouhé odmlce se ozýváme za občanskou iniciativu Naše Hulváky. Připomínáme, že tato iniciativa vznikla z podnětu občanů z hulváckého kopce, jako reakce na potřebu řešit problémy místních obyvatel, hlavně tedy v otázce kriminality a občanského soužití. Kdo by řekl, že toto téma se jednou vyšvihne z posledních míst pozornosti velkych politických stran na místa první. Ano, byli jsme prozíraví a důležitost potřeby řešit tento narůstající problém jsme tušili již dříve. Sami určitě potvrdíte, že díky přehlížení všemi vládnoucími stranami se ani do dnešního dne situace v tomto nepohnula ani krůček dopředu. Tolik jen tak na okraj k naší historii.

Celý příspěvek