Změna musela přijít, už bylo načase

Dne 2.11.2020, došlo ke změně ve vedení na radnici Mariánské Hory a Hulváky.

Konečně.

Liana Janáčková i Patrik Hujdus jako by si už zvykli na to, že radnice patří jen jim a dlouhá léta jim to skutečně vycházelo. Dokonce se jim podařilo v docela nezáviděníhodné situaci po volbách v roce 2018 sestavit koalici ze solitérů menších stran, uměli v tom skutečně chodit. A asi by jim vyšlo to takto doklepat i do dalších voleb a navenek si naoko libovat, jak je to super v tomto složení, nebýt toho, že do hry museli připustit nového hráče. Pan Čmiel se tehdy nechal přesvědčit ke vstupu do koalice s Nezávislými, což mu nelze s odtupem nijak vytýkat – uvěřil líbivým slovům pana Hujduse, který ač se nikdy nedistancoval od skutků L. Janáčkové a šel v jejích šlépějích, navenek působil dojmem změn, na což dokonce slyšel i primátor města Ostravy, pan Ing. Tomáš Macura.

Ano, v překrucování faktů byli dobří. Vše jakoby v zájmu obvodu, ale opozice (a doufám i bystrý občan) měla naprosto odlišný názor.

Když se 2.11. na mimořádném zasedání zastupitelů MOb MHaH otřásala židle pod Lianou Janáčkovou a argumentovalo se např. i systematickými (myšleno úmyslnými) chybami v evidenci jízd služebním vozidlem (soukromé jízdy deklarované jako služební), Lianě Janáčkové stačilo k argumentaci pouze to, že sdělila, že přeci vše již uvedla na pravou míru a soukromé jízdy doplatila. To se však stalo až tehdy, kdy se touto věcí začala zajímat opozice.

Takže se dnes nemůže nikdo z bývalého vedení divit, že alespoň jednomu člověku z jejich bývalé koalice – Ing. Filipu Čmielovi, PhD. – už se dané praktiky přestaly líbit a opustil teplo zaběhnuté koalice a vrhl se do neprobádaných vod změny. Tento pokus o změnu ve vedení radnice nebyl v naší historii první a přesto, že všechny takovéto dřívější pokusy Liana Janáčková odrazila, pan Ing. Čmiel včerejší obrovský tlak ustál a svůj postoj nezměnil! Předpokládám, že pan Ing. Čmiel se bude ještě dlouhou dobu potýkat s narážkami členů bývalé koalice, ale věřím, že pro případnou konfronaci má dost argumentů, kterými bude schopen přesvědčit, že předchozí koalici už nemohl dále podporovat.

Máme tedy novou koalici, za LEČO, Lepší a Čistou Ostravu, Tomáše Suchardu, Petra Luzara a Ing. Daniela Vacu, kteří společně a shodně deklarují, že mají zájem udělat změny k lepšímu – viz jejich prohlášení v předchozím článku.

A mi tedy nezbývá, než jim popřát jen ty nejlepší výsledky, protože za dva roky zúčtujeme a pokud mají nastolené změny pokračovat, je třeba přesvědčit voliče 🙂

Starosta Hujdus byl odvolán z funkce starosty – změna ve vedení radnice po 30 letech

Ostrava, 2.11.2020

V městské části Mariánské Hory a Hulváky v pondělí 2. listopadu proběhla mimořádná schůze zastupitelstva. Svolána byla na základě výzvy sedmi opozičních zastupitelů s cílem zrušit uměle vytvořenou funkci bez pracovní náplně a hmatatelných výsledků, s nadstandardním platem dvaadvaceti násobku odměny zastupitele, pro bývalou starostku Janáčkovou.

V průběhu vyjednávání o zrušení funkce pro bývalou starostku se ukázalo, že starosta Hujdus ztratil důvěru dalšího zastupitele, místostarosty za hnutí Trikolora Filipa Čmiela. Zastupitelstvem byl tedy doplněn program jednání a starosta Patrik Hujdus (NEZÁVISLÍ), byl odvolán, stejně jako jeho dlouholetá kolegyně Liana Janáčková. Odvolání byli také místostarostové – Jana Pagáčová (KDU-ČSL), Yveta Sekeráková (KSČM) a Vladimír Řezáč (Ostravak).

Zastupitelstvo Mariánských Hor a Hulvák si zvolilo nové vedení radnice. Starostou se stal Jiří Vávra (ANO 2011), 1. místostarostou byl zvolen Daniel Vaca, (Lepší a čistá Ostrava). Dalšími místostarosty se stali Petr Luzar, (Lepší a čistá Ostrava), Kamil Taube (ODS) a Filip Čmiel (Trikolora). Všichni místostarostové budou vykonávat svou funkci jako neuvolnění ze svých stávajících pracovních úvazků.

„Věřím, že nová koalice bude pro Mariánské Hory a Hulváky prospěšnější, přinese transparentnost veřejných zakázek a ukončí protekcionismus. Lidé si to zaslouží“, řekl starosta Jiří Vávra.

„Zrušením zbytečné polické trafiky a postů uvolněných místostarostů dojde k roční úspoře 1,3 milionů korun. Ušetřené prostředky půjdou do rozvoje našeho obvodu“, dodal 1. místostarosta Daniel Vaca.

„Mariánské Hory a Hulváky po třiceti letech potřebují skutečnou změnu, a ne změnu jen na oko“, vysvětluje 4. místostarosta Filip Čmiel.

Nově složená koalice má v patnáctičlenném zastupitelstvu Mariánských Hor a Hulvák osm křesel, tři pro hnutí LEČO Lepší a čistá Ostrava, tři pro hnutí ANO 2011 a po jednom křesle ODS a Trikolora. Čtyři zastupitelé z hnutí NEZÁVISLÍ a solitérní zástupci KDU-ČSL, KSČM, a hnutí Ostravak jsou nově v opozici.