Janáčková si nesmí vzít úvěr na stavbu nové radnice ostravského obvodu

Dovolil jsem si doslova zkopírovat název článku, neb se mi zdá dostatečně výstižný. Z článku z internetu vybírám alespoň začátek, celý článek je na odkaze níže:

„Lidé, kteří protestují proti stavbě nové radnice v Ostravě – Mariánských Horách a Hulvákách, jsou spokojení. Jimi odmítaný projekt se odkládá na neurčito. Zklamaná je ale starostka obvodu Liana Janáčková. Nezískala souhlas města k čerpání úvěru ve výši 100 milionů korun.“
Zdroj: http://ostrava.idnes.cz/uver-stavba-nove-radnice-obvod-hulvaky-marianske-hory-ppp-/ostrava-zpravy.aspx?c=A170624_2335037_ostrava-zpravy_woj

Celý příspěvek

Slovo pana primátora o plánu výstavby Radnice

Dne 7.6.2017 v Regionálních zprávách proběhnul příspěvek o plánu výstavby nové Radnice. Svůj názor zde vyjádřil pan primátor Macura.

Příspěvek je ke shlédnutí zde.

Stručně a výstižně řečeno. A to se pan primátor ani moc nezaobíral celým tím prapodivným pozadím této kauzy, která je také velmi výživná. Na okraj ještě zmíním, že Radnice v plánech dokonce počítala s mateřskou školkou pro zaměstnance …
Naše 3 mateřské školy jsou našemu vedení evidentně málo a chtějí pro ratolesti svých zaměstnanců něco víc. A to některé naše mateřské školy dokonce nejsou ani zaplněny. Takové jednání paní starostky skutečně silně odsuzuji a doufám, že tuto nesoudnost občané našeho obvodu po právu oplatí při dalších volbách.

Všechny soubory ke stažení zde, malý náhled níže:

Rekonstrukce náměstí a stavba nové radnice???

Po přečtení článku v květnovém Zpravodaji a následné výzvě k vyjádření názoru na stavbu radnice a rekonstrukci parčíku u pošty na Mariánském náměstí, jsem odpověděla takto / na email: zpravodaj@marianskehory.cz/ :

Ptali jste se na názor an výstavbu nové radnice, tak tady je:
Architektonicky: je to obluda, směřující vchodem na střed křižovatky. Spousta masy na úkor nápadu. Prostě narychlo spíchnuté. Vzhled jako z 90tých let minul. stol.
Bezpečnostně: údajně se zvýší bezpečnost okolo náměstí… To znamená, že se sníží v okolí současné radnice?
Finančně: Velice drahé!!! Se splátkami na dlouhé roky.
Zase ubyde ta trocha zeleně, co na tom náměstí je.
A ke stavu staré radnice…  myslím, že někteří z nás bydlí v horších podmínkách, ať už jde o okna, plíseň na zdech, elektroinstalace nebo mokré sklepy a slaměnné stropy.
A zásadně jsem pro rozsáhlejší opravu stávající radnice a výstavbu venkovních výtahů, než pro prodej historické budovy a stavbu nové radnice.
Prostě, každý správný hospodář nejdříve opraví díry v cestě, vybýlí od plísní, opraví dům a pak staví paláce. Jsou v obci místa, která čekají na opravu několik let.
Opravme je a pak stavějme.
A dost mě uráží paní starostka, když tvrdí, že většina lidí při podpisu petice nevěděla co podepisuje. To si o občanech naší obce opravdu myslí, že to jsou hloupé ovce?.
A k novému náměstíčku:
Architekt, který vytváří stavby pro naši radnici, asi moc nápadů nemá. To co jinde už odstraňují a označují za zastaralé, to se tady novátorsky bude stavět.
Už teď je v létě nesnesitelný pobyt na náměstí a to z důvodu přehřátí povrchů. A i tu trochu zeleně, která zbývá, zaplácnete kachlema. Místo zelené oázy se zálivy s lavičkami a částečným odstíněním od hlavní silnice. Kachle se neosvědčily ani v centru na Masarykově náměstí. V létě budou kachle sálat horkem, díky kterému se na nich nikomu moc trávit čas nebude chtít. Už teď je v okolí spousta podobných povrchů. A nepomůže tomu ani malá kašna s vodotrysky. A za mokra či zimy budou kachle kluzké. „Výborné pro všechny o berličkách.“

Hezký den
Kolinke Petra

PS: Budu ráda, když tot vyvolá diskusi, alespoň na našich stránkách. Dík za Vaše názory

Žádost o úvěr na novou Radnici hlasováním na našem „Zastupitelstvu“ prošla

Dnes proběhlo zasedání Zastupitelstva na úřadě MHaH.

Velkým bodem programu bylo hlasování o žádosti o půjčku na novou Radnici ve výši cca 100 milionů Kč. Samotnému hlasování předcházela dlouhá diskuze, kdy každá ze stran hájila svou pozici. Ve zkratce: odpůrcům nové Radnice vadí netransparentnost a neodůvodněný velký dluh; paní starostka žádnou netransparentnost nepociťuje a trvá si na svém, jak sama říká, vizionářském záměru …

Co se týče dosavadního postupu, paní starostka sdělila, že svůj záměr má předdiskutovaný na Magistrátu, i když samotný pan primátor, pan Ing. Macura, ani zastupitel a člen investiční komise Rady města Ostravy, pan Ing. Kolařík, podle svých vyjádření o tomto záměru nic nevědí …

Pro upřesnění – cílem projektu je nová Radnice za cca 100 milionů Kč a parkovací dům za cca 60 milionů Kč (financování parkovacího domu by snad mělo být na účet Magistrátu, ovšem toto je nepodložená informace …), který by měl sloužit zaměstanancům Radnice a také občanům.

===========

Hlasování dopadlo podle očekávání – zastupitelé převážnou většinou tento záměr požádat o půjčku na stavbu nové Radnice podpořili (proti byli pouze pan Sucharda, Luzar a Taube; ostatní zastupitelé v tomto záměru asi nevidí žádné nesrovnalosti ani s tím nemají problém, proto tento projekt podpořili) a na řadě tedy bude hlasování zastupitelů města Ostravy o tomto úvěru – půjčka totiž nemůže být poskytnuta bez souhlasu města Ostravy.

My však ještě nekončíme, neboť v tomto záměru vidíme řadu nesrovnalostí, včetně toho, že paní starostka tvrdí, že má s někým na Magistrátu tajně předjednánu nějakou dohodu, což jde proti všem demokratickým principům, a požádáme tedy odbor kontroly a auditu o vyjádření se k celé této záležitosti.

 

Petice „NE zadlužení obce“ pokračuje

S radostí vítáme, že zájem o podepisování se pod petici stále trvá 🙂

Proto jsme se rozhodli, že tento avizovaný zájem podpoříme a petici tedy ponecháváme otevřenou až do uzavření celého případu.

Jediné omezení bude, že není v našich silách podpisy aktivně sami dále sbírat.

Tedy pokud mezi sebou znáte dostatečný počet osob, kteří by měli zájem petici ještě podepsat, vytiskněte si, prosím, podpisovou listinu, kterou najdete v jiné části našich stránek.
Pokud nevíte, kam petici předat, po dokončení sbírání podpisů mi napište e-mail na „info@nasehulvaky.cz“ a domluvíme se na předání.

Za každý další podpis samozřejmě i nadále děkujeme !!!

Petici „NE zadlužení obce“ jsme předali

Děkujeme mockrát všem vám, kteří jste se přidali svým podpisem k naší petici. Sesbíráno bylo během této velmi krátké doby úctyhodných 276 podpisů (!) a ještě dnes jsme obdrželi další arch s přibližně 50-ti podpisy.

Petici jsme předali dne 5.4.2017 i s malým komentářem na zasedání Zastupitelstva města Ostravy a pan primátor slíbil, že se touto naší peticí bude zabývat podle petičního zákona. Za tato slova panu primátorovi Ing. Macurovi velmi děkujeme. A doufáme v sílu demokracie, že kdyby došlo k hlasování o tom, zda má Zastupitelstvo města Ostravy souhlasit se zadlužením našeho obvodu ve výši 100 mil. Kč, tak se najde dostatečná, t.j. nadpoloviční většina zastupitelů města, kteří se postaví na naši stranu.

S dotazem na paní starostku Janáčkovou se připojil také zastupitel za ODS pan Ing. Kolařík, který je členem investiční komise Rady města Ostravy. Jeho dotazy mířily přesně tím směrem, kterým jsme to cítili i my, ale neodvažovali jsme se je takto použít. (Následná konstatování jsou prozatím pouze volným přepisem, proto je prosím berte s mírnou rezervou – do té doby, než se mi podaří se dostat k záznamu).
V dotazech tak padla slova jako „záležitost by mohla zavánět dotačním podvodem“, dále se pan Ing. Kolařík také zeptal paní starostky, jestli jako architektka, navíc s dlouholetou působností ve vedení obce, zná pojmy jako „investiční záměr“ či „studie proveditelnosti“, čímž poukazoval na to, že z toho, co slyšel o postupu při přípravě této akce, se mu tato investice zdála být připravována poněkud pokoutně.
Na tyto dotazy paní starostka nacházela jen těžko nějakou kloudnou odpověď a snažila se uhýbat ve své odpovědi tím, že začala napadat náš projev, kde jsme zmínili m.j. netransparentnost a nekoncepčnost, vůči čemuž se paní starostka ohrazovala. Za těmito dvěma slovy si však skálopevně stojíme a v tomto děkuji i panu Miklovi, který také vystoupil za organizátory petice a za příklad nekoncepčnosti uvedl např. fakt, že budova dnešní Radnice prošla rekonstrukcí, což zajisté nestálo málo peněz, takže dnes nemůže paní starostka tvrdit, že tato budova je v havarijním stavu a potřebovala by tedy dalších 90 mil. Kč.
No a o netransparentnosti celého tohoto projektu už snad nepochybuje dnes nikdo, kdo si měl možnost zjistit všechny dostupné informace.

Pokud bude paní starostka trvat na půjčce 100 mil. Kč, o které se dnes bavíme, je teď na zastupitelích obvodu nebo zastupitelích města, jak se vůči tomuto požadavku postaví. Pokud bych si měl vybrat, logicky více věřím 55-ti městským zastupitelům, že se alespoň polovina z nich postaví na naší stranu a tuto stavbu na dluh v případném hlasování nepodpoří.

Setkání občanů k plánované stavbě Školicího centra

Vážení spoluobčané,

Radnice podala na stavební úřad žádost o výstavbu tzv. „Školicího a vzdělávacího centra, Ostrava-Mariánské Hory“. Informace o tomto záměru jsou již na úřední desce Magistrátu města Ostravy. Obrazový doprovod lze nalézt na stránkách www.msstavby.cz nebo na stránkách www.nasehulvaky.cz. V budoucnu by se do této budovy měla přestěhovat Radnice MH a H. Odhadovaná cena je 100 milionů Kč z rozpočtu obce, a to na dluh.

Jelikož o tomto plánu nebyla informována veřejnost Mariánských Hor a Hulvák, ani nebyla veřejně předložena finanční kalkulace, máme v plánu oslovit Radnici i vedení města ohledně obhajitelnosti tohoto projektu. K tomuto nás zajímá váš názor, o čemž se s vámi rádi pobavíme na hřišti TJ Slovan v pátek 31.3.2017 v 18:00. Zároveň ti z vás, kteří stejně jako my s tímto netransparentním projektem nesouhlasíte, se budete moci podepsat na naší petici „NE zadlužení obce“.

Zve vás občanská iniciativa nasehulvaky.cz

Stavba Školicího a vzdělávacího centra – ceny a smlouvy

 

Alespoň ve stručnosti – ještě o plánu takřka nikdo moc neví, včetně lidí na Magistrátu, a paní starostka už vesele utrácí …

Kokrétně firmě POEL zadala práci na projektové dokumentaci v ceně přes jeden milion Kč.

A když se bavíme o předpokládané ceně celého díla, které by se mělo na Mariánském náměstí stavět na dluh, tak jsme paní starostku podcenili = jedná se o cenu 140 milionů Kč.

Kompletní smlouva o dílo s firmou POEL:
https://marianskehory.ostrava.cz/cs/radnice/smlouvy-a-objednavky/smlouvy/smlouvy-2015/S01562015OHC.pdf

 

 

Petice: NE zadlužení obce

Jak jsem informoval v předchozím článku, vedení MHaH chce stavět na dluh.
Vytvořili jsme petici, kterou budou moci občané podepisovat na vytipovaných místech v našem obvodu – o těchto místech budete informováni v nejbližší době (již dnes na ni můžete narazit na několika místech, ale konkrétní místa musím zjistit).
Petici uzavřeme 4.4.2017, abychom ji mohli předat na zasedání Zastupitelstva města 5.4.2017.

Text petice je tento:

Petice: NE zadlužení obce !!!

My, občané Mariánských Hor a Hulvák,

nesouhlasíme se zadlužením spojeným s netransparentním plánem výstavby Školicího a vzdělávacího centra na Mariánském náměstí, které má být v budoucnu novou radnicí pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky.

Vedení radnice obvodu MH a H nedokáže ze svého rozpočtu dostatečně udržovat ani svůj stávající bytový fond, zajistit opravy cest a chodníků. Zadlužení odhadovaných 100 milionů Kč z rozpočtu obce by tento stav ještě zhoršilo.

Školící centrum už na náměstí existuje (Dům techniky).

Tento projekt a informace o zadlužení nebyly veřejně projednány a obeznámena široká veřejnost občanů Mariánských Hor a Hulvák.

Jedná se o veřejné finance na dluh do budoucna, ze kterých by se měl tento projekt financovat.

Vážený pane primátore a zastupitelé města Ostravy, žádáme Vás zdvořile o zastavení jakékoliv podpory tomuto projektu.

S pozdravem,
Občané Mariánských Hor a Hulvák

(také ke stažení: Petice_Skolici_centrum verze6)

Radnice chce stavět na dluh

Radnice podala na Útvar hlavního architekta MMO žádost o výstavbu tzv. „Školicího a vzdělávacího centra, Ostrava-Mariánské Hory“ v k.ú. Mariánské Hory.
Link zde http://www.msstavby.cz/dostavba-marianskeho-namesti-2-21-03-2017/
nebo zde http://www.ostrava.cz/cs/urad/uredni-deska/482-2017/482.pdf/download.
Jelikož obvod žádné vzdělávací centrum nepotřebuje a není tedy k žádné takové stavbě důvod, připadá v úvahu myšlenka, kterou paní starostka veřejně již dříve prohlásila – totiž že má zájem postavit na Mariánském náměstí novou Radnici, ale z důvodu možnosti získat dotace by tuto stavbu oficiálně nazývala jiným jménem.

Žádost je tedy již podána a už to tedy není jen úvaha. Proto se nabízí otázka:
„Je obhajitelná stavba za odhadovaných 200 mil. Kč, navíc s ohledem na to, že takové finance totiž nelze z rozpočtu vyčlenit a obec by se na dlouhou dobu zadlužila?“
Naše Radnice nedokáže ze svého rozpočtu řádně udržovat ani svůj stávající bytový fond a marnění peněz si nemůže dovolit. Navíc se musí chovat v duchu řádného hospodáře. Celý příspěvek