Hulváčané zpozorněli před novým záměrem sběrny na Žákovské a rozhodli se bránit

S novou situací s výkupy odpadů, kdy s novou legislativou klesl o výkupy kovů zájem, se pokouší majitelé sběren vypořádat rozšiřováním aktivit.

Na úřední desce Magistrátu se dnes dají nalézt hned dva odkazy k již rozjednaným záměrům:
Svinov: http://www.ostrava.cz/cs/urad/uredni-deska/495-2017/495.pdf/download
Hulváky: http://www.ostrava.cz/cs/urad/uredni-deska/396-2017/396.pdf/download

V případě svinovské sběrny jde o rozšíření kapacity sběrny, kde se nijak neupřesňuje, z jakého důvodu vyžadují kapacitu sběrny zvýšit, ale odhadnul bych to z této věty, která se v záměru vyskytuje: „Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1000 t“.
Ve sběrně na Žákovské je informací více a konkrétně se jedná o toto rozšíření: „Zařízení k ekologické likvidaci autovraků„.

K informaci o záměru Žákovské sběrny jsme se naštěstí dostali včas a i když vypadá vše na první pohled v pořádku, jeden odstavec nás zarazil:

Hluk a vibrace

Zdrojem hluku budou především ložné manipulace na venkovní asfaltové manipulační ploše, tj. nakládka a vykládka odpadů, včetně automobilové dopravy. Vzhledem k charakteru místa, jeho vysokému oplocení a faktu, že se v přímé blízkosti areálu nenachází bytová či rodinná zástavba není předpokládáno nadlimitní zatížení hlukem ve venkovním chráněném prostoru a venkovním chráněném prostoru nejblíže umístěných staveb dle zákona č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších změn.

Vzhledem k blízkosti frekventované silniční komunikace U koupaliště, 28. října a přilehlé železniční tratě, které svým běžným provozem vytváří hluky pozadí minimálně srovnatelné se samotným provozem sběrny druhotných surovin a ELA, lze usoudit, že hluk zařízení v daném místě není významný a není potřeba zvláštních technických opatření k omezení hluku. Dále postačí při nakládkách a vykládkách odpadů postupovat bez zbytečných prodlení a dodržovat provozní kázeň.

Provozní doba zařízení: Po-Ne 7:00 – 19:00 h. Celý příspěvek