Setkání občanů k plánované stavbě Školicího centra

Vážení spoluobčané,

Radnice podala na stavební úřad žádost o výstavbu tzv. „Školicího a vzdělávacího centra, Ostrava-Mariánské Hory“. Informace o tomto záměru jsou již na úřední desce Magistrátu města Ostravy. Obrazový doprovod lze nalézt na stránkách www.msstavby.cz nebo na stránkách www.nasehulvaky.cz. V budoucnu by se do této budovy měla přestěhovat Radnice MH a H. Odhadovaná cena je 100 milionů Kč z rozpočtu obce, a to na dluh.

Jelikož o tomto plánu nebyla informována veřejnost Mariánských Hor a Hulvák, ani nebyla veřejně předložena finanční kalkulace, máme v plánu oslovit Radnici i vedení města ohledně obhajitelnosti tohoto projektu. K tomuto nás zajímá váš názor, o čemž se s vámi rádi pobavíme na hřišti TJ Slovan v pátek 31.3.2017 v 18:00. Zároveň ti z vás, kteří stejně jako my s tímto netransparentním projektem nesouhlasíte, se budete moci podepsat na naší petici „NE zadlužení obce“.

Zve vás občanská iniciativa nasehulvaky.cz

Magistrát města Ostravy se zastal dotčených sousedů v případě plánu výstavby KoDuS na Oborného ulici

Účastníci stavebního řízení (v tomto mám teď na mysli hlavně sousedy plánované stavby) obdrželi v těchto dnech vyrozumění ve věci jejich odvolání proti plánu výstavby Komunitního domu pro seniory v Ostravě Hulvákách na ulici Oborného, který oni považují v daném místě za nevhodný (je to stále onen záměr, o kterém se již zde psalo).

Magistrát města Ostravy v tomto odvolacím řízení upozornil na porušení právních předpisů a na pochybení v tomto případu, a postavil se na stranu stěžovatelů. Případ se tak vrací na stavebmí úřad MHaH.

Pro přímé sousedy je to samozřejmě velmi příznivá zpráva, ale na druhou stranu to potvrzuje podezření, že ne vše ja na úřadě MHaH v pořádku. Občan by jistě byl mnohem raději, kdyby mohl mít plnou důvěru v „náš“ úřad. Takový pocit ale spousta občanů nemá a potvzuji, že jej nemám ani já.

Na tomto místě bych přidal ještě jednu poznámku a uvedu jedno jméno, které je velmi dobré si zapamatovat – tento projekt měla na starosti sama vedoucí stavebního úřadu MHaH, Ing. Dagmar Pulchartová. Co k tomu ještě dodat?

Ale budu doufat, že pokud se obyvatelé budou zajímat o dění ve svém okolí a budou sledovat chování úřadu, bude muset úřad své chování změnit, a to je ten správný cíl.

 

Celý text spisu je k dispozici zde: Odvolani_MMO_odpoved

Stavba Školicího a vzdělávacího centra – ceny a smlouvy

 

Alespoň ve stručnosti – ještě o plánu takřka nikdo moc neví, včetně lidí na Magistrátu, a paní starostka už vesele utrácí …

Kokrétně firmě POEL zadala práci na projektové dokumentaci v ceně přes jeden milion Kč.

A když se bavíme o předpokládané ceně celého díla, které by se mělo na Mariánském náměstí stavět na dluh, tak jsme paní starostku podcenili = jedná se o cenu 140 milionů Kč.

Kompletní smlouva o dílo s firmou POEL:
https://marianskehory.ostrava.cz/cs/radnice/smlouvy-a-objednavky/smlouvy/smlouvy-2015/S01562015OHC.pdf

 

 

Petice: NE zadlužení obce

Jak jsem informoval v předchozím článku, vedení MHaH chce stavět na dluh.
Vytvořili jsme petici, kterou budou moci občané podepisovat na vytipovaných místech v našem obvodu – o těchto místech budete informováni v nejbližší době (již dnes na ni můžete narazit na několika místech, ale konkrétní místa musím zjistit).
Petici uzavřeme 4.4.2017, abychom ji mohli předat na zasedání Zastupitelstva města 5.4.2017.

Text petice je tento:

Petice: NE zadlužení obce !!!

My, občané Mariánských Hor a Hulvák,

nesouhlasíme se zadlužením spojeným s netransparentním plánem výstavby Školicího a vzdělávacího centra na Mariánském náměstí, které má být v budoucnu novou radnicí pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky.

Vedení radnice obvodu MH a H nedokáže ze svého rozpočtu dostatečně udržovat ani svůj stávající bytový fond, zajistit opravy cest a chodníků. Zadlužení odhadovaných 100 milionů Kč z rozpočtu obce by tento stav ještě zhoršilo.

Školící centrum už na náměstí existuje (Dům techniky).

Tento projekt a informace o zadlužení nebyly veřejně projednány a obeznámena široká veřejnost občanů Mariánských Hor a Hulvák.

Jedná se o veřejné finance na dluh do budoucna, ze kterých by se měl tento projekt financovat.

Vážený pane primátore a zastupitelé města Ostravy, žádáme Vás zdvořile o zastavení jakékoliv podpory tomuto projektu.

S pozdravem,
Občané Mariánských Hor a Hulvák

(také ke stažení: Petice_Skolici_centrum verze6)

Radnice chce stavět na dluh

Radnice podala na Útvar hlavního architekta MMO žádost o výstavbu tzv. „Školicího a vzdělávacího centra, Ostrava-Mariánské Hory“ v k.ú. Mariánské Hory.
Link zde http://www.msstavby.cz/dostavba-marianskeho-namesti-2-21-03-2017/
nebo zde http://www.ostrava.cz/cs/urad/uredni-deska/482-2017/482.pdf/download.
Jelikož obvod žádné vzdělávací centrum nepotřebuje a není tedy k žádné takové stavbě důvod, připadá v úvahu myšlenka, kterou paní starostka veřejně již dříve prohlásila – totiž že má zájem postavit na Mariánském náměstí novou Radnici, ale z důvodu možnosti získat dotace by tuto stavbu oficiálně nazývala jiným jménem.

Žádost je tedy již podána a už to tedy není jen úvaha. Proto se nabízí otázka:
„Je obhajitelná stavba za odhadovaných 200 mil. Kč, navíc s ohledem na to, že takové finance totiž nelze z rozpočtu vyčlenit a obec by se na dlouhou dobu zadlužila?“
Naše Radnice nedokáže ze svého rozpočtu řádně udržovat ani svůj stávající bytový fond a marnění peněz si nemůže dovolit. Navíc se musí chovat v duchu řádného hospodáře. Celý příspěvek

Projekt Mobiliář Hulváky uspěl

Děkujeme všem obyvatelům MHaH, které přesvědčil projekt paní Kolinke, která navrhnula do soutěže „Participativní rozpočet“ svůj projekt, který má zkvalitnit prostředí, kde žije. Jednalo se jí doplnění prostoru mezi domy na Lázeňské a Žákovské ulici o lavičky, stoly, odpadkové koše, dětské hřiště a kameru.

Jen díky dostatečnému počtu hlasů vás obyvatel tento projekt získal dostatečný počet hlasů a bude realizován !!! Hurá a blahopřejeme.

Tomuto projektu fandím, protože mezi projekty těch skutečně cenných s trvalejším dopadem nebylo moc. A takové projekty by měly vyhrávat 🙂

Hulváčané zpozorněli před novým záměrem sběrny na Žákovské a rozhodli se bránit

S novou situací s výkupy odpadů, kdy s novou legislativou klesl o výkupy kovů zájem, se pokouší majitelé sběren vypořádat rozšiřováním aktivit.

Na úřední desce Magistrátu se dnes dají nalézt hned dva odkazy k již rozjednaným záměrům:
Svinov: http://www.ostrava.cz/cs/urad/uredni-deska/495-2017/495.pdf/download
Hulváky: http://www.ostrava.cz/cs/urad/uredni-deska/396-2017/396.pdf/download

V případě svinovské sběrny jde o rozšíření kapacity sběrny, kde se nijak neupřesňuje, z jakého důvodu vyžadují kapacitu sběrny zvýšit, ale odhadnul bych to z této věty, která se v záměru vyskytuje: „Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1000 t“.
Ve sběrně na Žákovské je informací více a konkrétně se jedná o toto rozšíření: „Zařízení k ekologické likvidaci autovraků„.

K informaci o záměru Žákovské sběrny jsme se naštěstí dostali včas a i když vypadá vše na první pohled v pořádku, jeden odstavec nás zarazil:

Hluk a vibrace

Zdrojem hluku budou především ložné manipulace na venkovní asfaltové manipulační ploše, tj. nakládka a vykládka odpadů, včetně automobilové dopravy. Vzhledem k charakteru místa, jeho vysokému oplocení a faktu, že se v přímé blízkosti areálu nenachází bytová či rodinná zástavba není předpokládáno nadlimitní zatížení hlukem ve venkovním chráněném prostoru a venkovním chráněném prostoru nejblíže umístěných staveb dle zákona č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších změn.

Vzhledem k blízkosti frekventované silniční komunikace U koupaliště, 28. října a přilehlé železniční tratě, které svým běžným provozem vytváří hluky pozadí minimálně srovnatelné se samotným provozem sběrny druhotných surovin a ELA, lze usoudit, že hluk zařízení v daném místě není významný a není potřeba zvláštních technických opatření k omezení hluku. Dále postačí při nakládkách a vykládkách odpadů postupovat bez zbytečných prodlení a dodržovat provozní kázeň.

Provozní doba zařízení: Po-Ne 7:00 – 19:00 h. Celý příspěvek