Takto to má vypadat – na Hulvákách vznikne dům pro seniory

V souvislosti s naším tříletým úspěšným bojem proti plánu pana Kožušníka vybudovat komunitní dům pro seniory v řadové zástavbě na ulici Oborného (informace na našich stránkách v rubrice „Komunitní dům“) vítám s o to větší radostí záměr města (a zdaleka nejsem sám 🙂 ) vybudovat na Hulvákách Dům pro seniory … s parametry, které jsou přesně podle mých představ, jak by měl tento druh bydlení vypadat … a to zajišťující dostatečný prostor jak pro stavbu, tak pro seniory.

Více: https://www.msstavby.cz/domov-pro-seniory-hulvaky-aktualne-04-01-2019/

Volby se blíží – slovo lídra

Spousta lidí nám před čtyřmi lety věřila a podpořila občanskou iniciativu NAŠE HULVÁKY, která v roce 2014 kandidovala do zdejšího zastupitelstva jako nezávislí kandidáti pod politickým hnutím Ostravské Fórum. Díky podpoře lidí žijících v našem obvodu se podařilo mnoho špatných rozhodnutí radnice zvrátit nebo zcela zastavit.

V letošních volbách jsme spojili síly napříč Ostravou a budeme kandidovat za hnutí
LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA.

Letos jsem dostal důvěru kolegů objevit se na prvním místě kandidátky, ale role nás všech, kteří jsme to brali opravdu hodně intenzivně, se nemění. Letos se k nám s nabídkou intenzivnější pomoci přidala ještě další výrazná osobnost, pan Daniel Vaca, který má velmi zajímavé profesní zkušenosti a zcela jistě také pomůže posunout obvod k lepšímu. Podpora od občanů obce se za léta našeho fungování velmi rozrostla, proto na naší kandidátce najdete i několik dalších nových jmen. Za tuto Vaši podporu velmi děkujeme!

Velice krátce o mé osobě – jsem inženýr a pracuji 19 let na zodpovědné technické pozici na vývoji mikroelektronických součástek. Svou práci musím vykonávat svědomitě a důsledně – jedině tak mohou výrobky naší firmy obstát na celosvětovém trhu. O svém osobním životě se zmíním jen velmi okrajově – má manželka je lékařka, s ní sdílím etické hodnoty, na kterých stavím své postoje. Věřím v občanskou společnost, jak ji znám z dob mého mládí ve vesnickém prostředí, a chci ji přivést plně k životu v celé naší obci. Místo, kde žiji, u nás na hulváckém kopci, jsem si zamiloval a doufám, že to, co dnes u nás děláme, naše okolí oceňuje. Na úrovni občana proto se svými kolegy z našeho hnutí důsledně sleduji již více než 4 roky práci Mariánskohorské radnice, a to i přesto, že pracuji mimo Ostravu a účastnit se zasedání zastupitelstva obce pro mě nebylo nikdy jednoduché. Tolik ve zkratce o mých pohnutkách, proč se v roli lídra hnutí LEČO v obvodu Mariánské Hory a Hulváky dnes ocitám.

Nutno konstatovat, že celé 4 roky jsme byli jedinou reálnou opozicí vůči současnému vedení radnice. Já osobně jsem na námi dosažené výsledky velmi hrdý, protože k prosazení osobních zájmů paní starostky bylo v zastupitelstvu vždy dostatek hlasů, když většina z nich na tom byla bohužel osobně zainteresována. To, že se ani Petr Luzar, ani Tomáš Sucharda nenechali „koupit“, je pro mě důvěrou, že při dostatečném počtu hlasů (a křesel!) půjde konečně prosazovat věci podle zásad, které uznávám. Vy, voliči, v nadcházejících komunálních volbách rozhodnete, zdali tato naše práce bude pokračovat alespoň se stejnou intenzitou jako doposud a stávající neutěšený stav se změní, nebo paní Janáčkové opět dáte možnost prosazovat své zájmy před zájmy většiny – obyvatel Mariánských Hor a Hulvák.

Pokud nám ve volbách dáte svou důvěru, budeme chtít pro obvod Mariánské Hory a Hulváky prosadit věci, jež jsou stručně rozvedeny v našem volebním programu. Ale už dnes víme a veřejně deklarujeme, že to rozhodně nebude politika ve spolupráci s Lianou Janáčkovou a Patrikem Hujdusem, protože jsme jednoduše zjistili, že to prostě nejde!

My totiž chceme dělat politiku především podle zákonů a pravidel (např. těch týkajících se obecního majetku), bez intrik a osobního prospěchu, při dodržování Etického kodexu, který obsahuje slova jako profesionalita, nestrannost, úcta k občanovi apod.

Tento článek věnuji volební tématice. Jedná se o stručné shrnutí našeho pohledu na náš úřad. Máte-li zájem, čtěte tedy dále nebo šiřte na Facebooku…

„Pane Večeřa, odejděte, toto je MOJE radnice“ Celý příspěvek

Vtip a nebo neschopnost či záměr?

Obec je za zákona povinna vytvořit kontrolní výbor, který má povinnost se scházet a kontrolovat činnost obce. Je nepsaným pravidlem, že v kontrolním výboru jsou lidé v opozici vůči vedení obce. To samozřejmě v Mariánkách neplatí. Starostka Janáčková si do výboru dosadila svoje lidi.

No a o co jde? Kontrolní výbor se za tři roky spíše nescházel než scházel a nefunguje. Roman Konečný (ČSSD) nebyl v poslední době schopen v kontrolní výbor svolat, natož provést za tři roky aspoň jednu kontrolu. Přesto, že mu byl v letošním roce zastupitelstvem uložen úkol provést kontrolu oprávnění investice 250 000 Kč do prodaných domů v lokalitě „Červený kříž“, ano, přesně do toho studentského městečka. Nevíte kde je studentské městečko? No tam, kde radnice vybudovala stanici městské policie, aby nás před těmi studenty policisté chránili.

A nakonec ten vtip ve formě zdůvodnění p. Konečného, proč se komise nesešla: p. Mácha (NEZÁVISLÍ) se odstěhoval, MUDr. Klapetková, mimochodem zastupitelka (NEZÁVISLÍ), vůbec nevěděla, že je v kontrolním výboru. Takže tři roky pravidelně každý měsíc berou členové komise peníze a někteří ani neví za co.

A co na to starostka? „Nic se neděje, komisi převolíme.“ … A jede se dál …

Může nám někdo říct – je to vtip? Neschopnost? Záměr?

Petr Luzar, Tomáš Sucharda, Ivo Večeřa

Pracovní zastupitelstvo zasedání zastupitelů – budoucnost Knὔpferova 3 a 4

Dne 4.6.2018 proběhlo mimořádné pracovní zasedání zastupitelstva zastupitelů, které se týkalo nedořešeného (a z mého pohledu zároveň velmi neutěšeného) stavu ohledně budoucnosti bytových domů Knὔpferova 3 a 4 (nejistá budoucnost je samozřejmě ohledně bytových domů na obou ulicích, Knὔpferova i Lázeňská).

Paní starostka Liana Janáčková totiž dlouhodobě péči o bytový fond nekoná, jak bychom si představovali, že by se konat mělo. Povinná údržba zmíněného bytového fondu je jednoznačně hrubě podceňována. Z našeho pohledu je to buď neschopnost nebo záměr. V obou případech je to na odstoupení z funkce.

Na Magistrát města Ostravy jsme proto s Tomášem Suchardou podali stížnost vůči Radnici MHaH na porušování povinnosti při správě svěřeného majetku a kontrolní orgán Magistrátu potvrdil, že pokud by se nejednalo v této věci, mohlo by dojít k naplnění trestného činu. Celý příspěvek

Pálení čarodějnic – úžasná nová tradice, aneb 870 vajec na Hulvákách

Dne 7.5.2018 jsme na Hulvákách uspořádali již třetí pálení čarodějnic spojené se smažením vaječiny. Termín tak úplně neseděl s tradicemi, ale sousedům na Hulvákách je to jedno. Nám jde především o to úžasné setkání Hulvačanů a jejich přátel na jednom místě a v jeden čas. A to se letos povedlo na jedničku. Odhadujeme účast cca 500 lidí včetně dětí. Setkaným hrála letos Country skupina Marodi. A i rekord ve smažení vaječiny byl překonán, 870 vajec!

    

Oheň, jak je pravidlem, zapálil nejmladší Hulvačan. Letos to byla Renátka Gabrielová-Nagelská. Úkolu se na svůj věk, jeden rok a kousek, zhostila na výbornou a zapálením ohně s čarodějnicí, symbolicky odehnala vše zlé pro Hulváky a její obyvatele.

Zapálením ohně vznikla úžasná atmosféra “sousedského setkání”, na které se mnozí z nás již s předstihem tolik těšili. Celý příspěvek

Stěžovali jsme si na péči našeho úřadu o bytové domy na ulici Knupferova

Jelikož se nám na Hulvákách dlouhodobě nelíbí jednání Radnice ohledně péče o svěřený majetek a poslední kapkou byl záměr prodeje násilně vystěhovaných bytových domů Knupferova 3 a 4 (máme písemně zdokumentovány všechny události v celé této lokalitě Knupferova/Lázeňská za poslední období), obrátili jsme se o pomoc v této věci na Magistrát města Ostravy.

Níže přinášíme plné znění odpovědi.
(Petra Kolinke přinese na těchto stránkách již brzy celý příběh).

2018_04_23_MMO_Odpoved_Knupferova