František Prokop, zakladatel Hulvák!


Autor: Petr Luzar

František Prokop byl významný občan a zakladatel Hulvák. Bohužel musím konstatovat, že je přinejmenším zvláštní, že po něm nebo Karlu Gajovském nebyla pojmenovaná žádná ulice. Například ulice Klostermannova, která byla dobou a věkem rozdělena na ul. Žákovskou, Duhovou a zbytek Klostermannové, by mohla v případě hledání názvu pro nově vzniklou ulici u Duhového domu, klidně nést název Františka Prokopa.

Je to prostě jen o tom, že vedení radnice při hledání názvů ulic je v historii daného místa neznalá. Zvláštní je třeba i název ulice Matrosovova. Ruský voják, který s Hulváky nemá nic společného, svým jménem zaštiťuje ulici, kterou architekt Karel Gajovský navrhl a vybudoval…

Níže si přečtěte kousek historie našich Hulvák v článku převzatého z novin Deník.

Číst celý článek

Knüpferova nám není lhostejná, byznys s doplatky tady nikdo nechce

Dne 12.12.2018 se obyvatelé našeho městského obvodu Ivo Večeřa, Petr Luzar a Eva Lehotská zúčastnili na zasedání zastupitelstva města Ostravy projednání naší stížnosti týkající se porušování povinností při hospodaření se svěřeným majetkem na Hulváckém kopci.

Naši stížnost bereme velmi vážně, neboť porušování zákonů vedením obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konkrétně v tomto případě způsob hospodaření se svěřeným majetkem a porušování zákona v průběhu zasedání zastupitelstva, považujeme za nepřípustné. Aktivně jsme tak využili svého práva vyjádřit se k projednávanému bodu.

Celý přepis ode všech vystupujících, včetně komentáře pana primátora Macury i paní Sekerákové (místostarostka v našem obvodu), která se jako jediná z přítomných v sále také přidala s komentářem, naleznete na konci tohoto přísěvku v podobě odkazu.

Číst celý článek

Takto to má vypadat – na Hulvákách vznikne dům pro seniory

V souvislosti s naším tříletým úspěšným bojem proti plánu pana Kožušníka vybudovat komunitní dům pro seniory v řadové zástavbě na ulici Oborného (informace na našich stránkách v rubrice „Komunitní dům“) vítám s o to větší radostí záměr města (a zdaleka nejsem sám 🙂 ) vybudovat na Hulvákách Dům pro seniory … s parametry, které jsou přesně podle mých představ, jak by měl tento druh bydlení vypadat … a to zajišťující dostatečný prostor jak pro stavbu, tak pro seniory.

Více: https://www.msstavby.cz/domov-pro-seniory-hulvaky-aktualne-04-01-2019/

2. Zasedání zastupitelů – Kozel zahradníkem


Převzato z LEČO magazínu

Neschválená brigáda pro ex-starostku Lianu Janáčkovou z ustavujícího zastupitelstva má bohužel další vývoj.

Na programu prosincového zastupitelstva se opět objevila nechutná politická trafika. Liana Janáčková si v koalici prosadila pozici uvolněné, tedy nadstandardně zaplacené zastupitelky. Za více než 48 tisíc korun měsíčně bude novému starostovi poskytovat poradenskou činnost, pravidelně konzultovat výstavbu a rekonstrukci nebo vyhledávat nové příležitosti pro obvod. Pokud starosta potřebuje ke své práci zastupitele pomocníka, za jehož rady mu musí obvod vyplatit téměř 23 násobek jeho běžné odměny, měl by odstoupit! Dle našeho názoru se ale jedná jen o ubohé prosazování osobních finančních zájmů paní Janáčkové a způsob, jak dále nekompromisně ovlivňovat veškeré dění na radnici. V důsledku nestandardního „slepence“ koalice z jednotlivých solitérních zástupců politických stran s jedním mandátem se bohužel samospráva obvodu bujaře rozrůstá. Nově tedy bude mít dvanáct a půl tisíce občanů Mariánských Hor a Hulvák nejen starostu a čtyři místostarosty, ale i jednoho „starostu externího“. Kde jsou ty doby, kdy tento obvod fungoval pouze se starostou a jedním místostarostou.

A co na to říká předsedkyně nově vzniklé komise pro strategický rozvoj a plánování? „Většina obcí, i malých obcí, si zadává práce právě architektonické, které potom samozřejmě platí z vlastních rozpočtů. Takže já de facto naplňuji to, co si ostatní obce zadávají. Takže já si nemyslím, že jsou to vyhozené peníze.“ sdělila Liana Janáčková médiím. Zřejmě i laik se podiví nad argumentací, jakou použila na obhajobu této své uměle vytvořené funkce paní Janáčková. Člověk, který již 28 let nepracuje ve své profesi, bude pro městský obvod vytvářet architektonické studie? No to se tedy máme na co těšit…

Ustavující zasedání zastupitelstva – Rádkyně za všechny prachy

Převzato z LEČO magazínu

Velmi krkolomný až křečovitý začátek své funkce mariánskohorského starosty, o kterém jsme psali v předchozím článku, vygradoval více než hodinovým prosazováním odměny 90 tisíc korun za poradenství pro paní Janáčkovou, která je dnes již řadovou zastupitelkou městského obvodu.

Trapnost a ostudnost prosazování materiálu „na stůl“ a v něm laxní nic neříkající věta: „Návrh na uzavření dohody o provedení práce s členkou zastupitelstva Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Ing. arch. Lianou Janáčkovou.“, za kterou se skrývala dohoda o pracovně právním vztahu mezi obcí a paní Janáčkovou na 300 hodin práce po 300 korunách hodinově do konce roku 2018. To znamená za necelé dva měsíce 90 tisíc korun, plus služební auto, kancelář, mobilní telefon a počítač; a to za poradenství a činnost v oblasti strategického plánování, investic a rozvoje městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Pro čtenáře to trochu zjednodušíme. Víc placených starostů a místostarostů se do rady obce nevleze, a tak se pro paní Janáčkovou vymyslela tato brigáda. Devadesát tisíc za rady, jak mají místostarostové pracovat?! Jakoby zástupci politických stran KSČM, KDU-ČSL, SPD a OSTRAVAK neměli vlastní názor, představu a vizi, co je třeba v obci změnit.

V rozpravě byl opozicí napříč politickým spektrem tento bod programu odsouzen jako frapantní zneužití moci k prosazování osobních zájmů. I tak bohužel došlo k jeho sválení osmi hlasy koalice. Je velkým štěstím, že uspěchanost a intenzita, s jakou se řídící zastupitelstva Patrik Hujdus snažil prosadit tento bod programu pro svou kolegyni, vytvořila procesní chybu – zastupitelka Janáčková na začátku hlasování o své „brigádě“ nenahlásila střet zájmu, což je dle zákona a jednacího řádu zastupitelstva povinna učinit. Po upozornění zastupitele Ing. Daniela Vacy z hnutí Lepší a čistá Ostrava (LEČO) na porušení zákona, byl pan Hujdus nucen tento bod stáhnut a opařen nečekaným neúspěchem přerušil jednání zastupitelstva na přibližně 20 minut. Následně se starosta ještě snažil narychlo vytvořit paskvil stejného bodu programu, který snad nepochopil ani on, natož všech 15 zastupitelů, kteří jej v diskuzi opětovně odsoudili, a o tomto návrhu se již ani nehlasovalo.

Naši zastupitelé budou i nadále bedlivě hlídat rozhodování vedení obvodu a snažit se všemi prostředky prosazovat veřejné zájmy občanů nad osobním prospěchem, který byl bohužel přítomen i na slavnostním, ustavujícím zastupitelstvu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Ustavující zasedání zastupitelstva – Nová tvář, staré zvyky

Převzato z LEČO magazínu

Patrik Hujdus z Těrlicka-Hradiště byl zvolen starostou Mariánských Hor a Hulvák. Kontroverzní profesionální politik, a zároveň předseda politické strany NEZÁVISLÍ, má od svého prvopočátku zvolení starostou evidentní problém v samotném zastupitelstvu.

Tomuto politikovi se nepodařilo důvěryhodně vysvětlit závratné finanční dary od dodavatelských firem úřadu Mariánské Hory a Hulváky, které přistály na účtech jeho strany a sloužily pro financování volební kampaně NEZAVISLÝCH. Občanům také vadí, že se svou rodinou bydlí na Těrlicku, protože se mu zřejmě nechce dýchat smrad z ostravských lagun nebo snášet vysokou kriminalitu; v obvodu Mariánské Hory a Hulváky dokonce nejvyšší z celé Ostravy. Při volbě starosty a místostarostů obvodu proto vznikl diametrální rozdíl v počtu zastupitelů, kteří navržené kandidáty podpořili.

Místostarostové obvodu byli zvoleni všemi 15-ti hlasy na rozdíl od Patrika Hujduse, který pro to, aby byl volen starostou, musel při hlasovaní hasit propuknutý požár zvednutím ruky sám pro sebe, jinak by zvolen nebyl.

Poděkování voličům

Vážení voliči,

děkujeme Vám všem, kteří jste v komunálních volbách přišli k hlasovacím urnám a svou volbou jste podpořili hnutí Lepší a čistá Ostrava v obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Svým hlasem jste dopomohli k zisku úctyhodných 17,88 % hlasů, což stačilo na zisk tří zastupitelských křesel.

Výrazným způsobem nás opět podpořili voliči z Hulvák, kde máme dlouholetou podporu. V místech velkých investic minulých let, jako je sídliště Fifejdy jsme zřejmě voliče dostatečně nepřesvědčili, že komunální politiku lze dělat lépe, transparentněji a bez osobního prospěchu vedení radnice.


5001 – knihovna Daliborka; 5002 – Univerzita; 5003 – Matrosovova; 5004 – Prigo; 5005 – radnice směr sídliště Vršovců; 5006 – radnice, směr od Přemyslovců ke kostelu; 5007 – Dům Techniky; 5008 – sídliště Fifejdy; 5009 – sídliště Fifejdy Celý příspěvek

Předvolební kampaň NEZÁVISLÝCH za peníze obvodu

Obyvatelé našeho obvodu se oprávněně ptají, co stálo speciální vydání Zpravodaje – Kalendária 2014 – 2018, jež nám bylo distribuováno do schránek. Kamilu Taubemu se jako prvnímu podařilo získat informace…

V přiložených dokumentech se mimo jiné dozvíte, že cena za tento propagační materiál vedení radnice byla „pouhých“ 167 tisíc korun, a že původně měl obsahovat mnoho informací o městském obvodu, představení všech zastupitelů a podobně. Výsledek je bohužel takový, že za veřejné peníze vznikla předvolební brožura současného vedení radnice.

Toto považujeme za nemorální! A nic na tom nenění fakt, že financování nakonec bylo ze 100% z peněz obvodu (přiložené materiály dokládají, že brožura měla být spolufinancována z rozpočtu statutárního města Ostrava – tato dotace však údajně nebyla schválena). Celý příspěvek